D5K i D8K motori su spremni za alternativna goriva

Spremni za alternativna goriva

Sve varijante snage D5K i D8K motora su atestirane za sintetičko dizel gorivo (HVO). Varijanta našeg D8K 320 motora radi na čist biodizel (B100) – i ima Euro 6 sertifikat. Ovo je idealna opcija ako želite da pomognete životnoj sredini i iskoristite stimulativne mere koje važe na vašem tržištu.

Široka i ravna kriva obrtnog momenta je odlika motora Volvo FE kamiona

Pogledajte naše krive

Šira, ravnija kriva obrtnog momenta. Bolji odziv na malim brojevima obrtaja. I maksimalni obrtni moment od 1200 Nm. Uporedite naše krive obrtnog momenta sa konkurencijom i videćete razliku. Popnite se u kabinu da biste to osetili – neverovatno ubrzavanje, izvanredno rukovanje na malim brzinama i prvoklasnu vučnu snagu.

Izvodi snage za vašu opremu za rukovanje teretom

Izvodi snage

Snaga za opremu za rukovanje teretom. Izvodi snage prenose snagu od motora do pojedinačnih priključaka, npr. do dizalice ili mešalice za cement. Za Volvo FE postoje raznorazni izvodi snage koji se mogu prilagoditi vašim potrebama.

Pogledajte specifikacije za naše izvode snage

Ekološki čistiji motori

Naši Euro 6 motori predstavljaju veliki skok ka ekološki čistijem transportu i manjem ekološkom uticaju. Snaga i ekonomična potrošnja goriva su kao kod Euro 5 modela, ali je emisija čvrstih čestica prepolovljena, dok je emisija azotnih oksida smanjena za skoro 80%.

Euro 6 rešenje firme Volvo

Način rada

1. Motor
Nove komponente motora poboljšavaju protok gasova i obezbeđuju da izduvni gasovi dođu u sistem za naknadnu obradu na optimalnoj temperaturi.

2. Sedma brizgaljka
Specijalna brizgaljka za dizel gorivo toplotno reguliše DOC i obezbeđuje efikasnost filtera za čvrste čestice u dizel gorivu i ispravnu funkciju SCR-a.

3. Oksidacioni katalizator za dizel gorivo (DOC)
DOC proizvodi NO2 neophodan za efikasno sagorevanje čvrstih čestica u filteru za čvrste čestice u dizel gorivu. U hladnim uslovima obezbeđuje i toplotu za regeneraciju.

4. Filter za čvrste čestice u dizel gorivu (DPF)
Filter sakuplja čvrste čestice (PM) i skladišti ih sve dok ne sagore tokom regeneracije. Regeneracija se dešava automatski – ne morate da preduzimate nikakve radnje.

5. Selective Catalytic Reduction (SCR)
U zoni mešanja izduvni gasovi se prskaju AdBlue tečnošću. U katalizatorima se azotni oksidi (NO2) efikasno pretvaraju u bezopasni azotni gas i vodu.

6. Katalizator neobrađenog amonijaka (ASC)
Poslednja komponenta ispred izduvne cevi u kojoj se uklanja preostali amonijak (NH3).

Pronađite lokalnog zastupnika

Snažna vožnja

Osetite brzi odziv D8K motora. Lokalni zastupnik za Volvo Trucks će vam dati ključeve.

Pronađite lokalnog zastupnika