Kriva obrtnog momenta dizel motora

Pogledajte naše krive

Izuzetan obrtni moment na malim brojevima obrtaja. Izuzetno širok opseg maksimalnog obrtnog momenta. I maksimalni obrtni moment koji se preklapa sa maksimalnom snagom u srednjem opsegu broja obrtaja. Uporedite naše krive obrtnog momenta i videćete razliku. Popnite se u kabinu da biste to osetili – neverovatno ubrzavanje, nenadmašnu vučnu snagu i ekonomičnu i prijatnu vožnju većim brzinama. 

Ekonomična potrošnja goriva štedi vaš novac i doprinosi održivosti

Projektovana ekonomičnost

Vertikalne, centralno postavljene jedinične pumpe za ubrizgavanje. Optimalna geometrija komora za sagorevanje. Brzo i precizno ubrizgavanje koje reguliše EMS. Veliki odnos pedale gasa i punjenja. Mogli bismo i dalje da objašnjavamo zašto su naši motori tako ekonomični. Važnije je to što oni više utiču na vašu dobit. A manje na životnu sredinu. 

Motorna kočnica VEB+ sa jedinstvenom konstrukcijom bregaste osovine

Volvo motorna kočnica – VEB+

Naša patentirana motorna kočnica VEB+ koristi jedinstvenu konstrukciju bregaste osovine da bi apsorbovala do 375 kW (510 KS) na D13 motoru, odnosno do 470 kW (639 KS) na D16 motoru. U kombinaciji sa našim I-Shift menjačkim sistemom i inteligentnom regulacijom stalne brzine kretanja možete da održavate veliku prosečnu brzinu bez ugrožavanja bezbednosti ili ekonomičnosti.

Ekološki čistiji motori

Naši Euro 6 motori predstavljaju veliki skok ka ekološki čistijem transportu i manjem ekološkom uticaju. Snaga i ekonomična potrošnja goriva su kao kod Euro 5 modela, ali je emisija čvrstih čestica prepolovljena, dok je emisija azotnih oksida smanjena za skoro 80%. 

Naše rešenje za Euro 6: pregled

Naše rešenje za Euro 6

1. Motor 
Nove komponente motora poboljšavaju protok gasova i obezbeđuju da izduvni gasovi dođu u sistem za naknadnu obradu na optimalnoj temperaturi.

2. Sedma brizgaljka
Specijalna brizgaljka za dizel gorivo toplotno reguliše DOC i obezbeđuje efikasnost DPF-a i ispravnu funkciju SCR-a.

3. Oksidacioni katalizator za dizel gorivo (DOC)
DOC proizvodi NO2 neophodan za efikasno sagorevanje čvrstih čestica u DPF-u. U hladnim uslovima, obezbeđuje i toplotu za regeneraciju.

4. Filter za čvrste čestice u dizel gorivu (DPF)
Filter sakuplja i skladišti čvrste čestice (PM) sve dok ne sagore tokom regeneracije. Regeneracija se dešava automatski – ne morate da preduzimate nikakve radnje.

5. Selective Catalytic Reduction (SCR)
U zoni mešanja izduvni gasovi se prskaju AdBlue tečnošću. U katalizatoru se azotni oksidi (NO2) efikasno pretvaraju u bezopasni azotni gas i vodu.

6. Katalizator neobrađenog amonijaka (ASC)
Poslednja komponenta ispred izduvne cevi u kojoj se uklanja preostali amonijak (NH3).

Volvo FH sa osam varijanti snage

Odaberite odgovarajuću snagu

Odaberite jednu od osam varijanti snage. Postoje četiri 13-litarske (D13) i četiri 16-litarske (D16) opcije.

Pronađite lokalnog zastupnika

Veća snaga, manja potrošnja

Uverite se u snagu i efikasnost našeg asortimana motora kod lokalnog zastupnika za Volvo Trucks.

Pronađite lokalnog zastupnika