Ovde možete da pronađete specifikacije pogonske grupe za Volvo FH asortiman.

  • Motori
  • I-Shift
  • Softverski paketi za I-Shift
  • I-Shift sa dvostrukim kvačilom
  • Ručni menjači
  • Pogonske osovine
  • Prenosni odnosi pogonskih osovina
  • Kombinacije pogonske grupe
  • Izvodi snage

Motori

  D13K   D16K 
Standard o emisiji  Euro 6  Euro 6
Br. cilindara  6
Radna zapremina  12,8 dm³  16,1 dm³ 
Hod klipa  158 mm  165 mm 
Prečnik cilindra  131 mm  144 mm
Stepen kompresije  17.0:1  16.0:1
Ekonomična oblast broja obrtaja  900–1400 o/min  1000–1300 o/min
Snaga motorne kočnice 200 kW (2300 o/min) 230 kW (2200 o/min)
Snaga VEB+ kočnice  375 kW (2300 o/min) 470 kW (2200 o/min)
VEB+  opcija opcija 
Filteri za ulje  2 punoprotočna, 1 zaobilazni   2 punoprotočna, 1 zaobilazni 
Zapremina ulja, uključujući filter  33 l  42 l 
Rashladni sistem, ukupna zapremina  38 l  48 l 

Preduslovi za gorivo

ULSD kvalitet (dizel gorivo sa vrlo malim sadržajem sumpora, maksimalno 10 ppm).

Interval zamene ulja u motoru

Do 100.000 km ili jednom godišnje sa specifikacijom VDS4. 

Izvod snage na motoru

  Izlazni obrtni moment  Prenosni odnos 
EPTT650  650 Nm*  1.26:1
EPTT1000,  1000 Nm*  1.26:1
* Izlazni obrtni moment i u vožnji i u mirovanju.
D13K – snaga/obrtni moment

D13K – snaga/obrtni moment

Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011

D13K420 (309 kW)   
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min  420 KS 
Maksimalni obrtni moment na 860–1400 o/min  2100 Nm 
D13K460 (338 kW)   
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min  460 KS 
Maksimalni obrtni moment na 900–1400 o/min  2300 Nm  
D13K500 (368 kW)   
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min  500 KS 
Maksimalni obrtni moment na 1000–1400 o/min  2500 Nm 
D13K540 (397 kW)   
Maksimalna snaga na 1450–1800 o/min  540 KS 
Maksimalni obrtni moment na 1000–1450 o/min  2600 Nm 
D16K – snaga/obrtni moment

D16K – snaga/obrtni moment

Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011

D16K550 (405 kW)   
Maksimalna snaga na 1350–1900 o/min  550 KS 
Maksimalni obrtni moment na 900–1350 o/min  2800 Nm*
D16K550 (405 kW)   
Maksimalna snaga na 1350–1900 o/min  550 KS 
Maksimalni obrtni moment na 900–1350 o/min  2900 Nm 
D16K650 (479 kW)   
Maksimalna snaga na 1450–1900 o/min  650 KS 
Maksimalni obrtni moment na 950–1450 o/min  3150 Nm 
D16K750 (552 kW)   
Maksimalna snaga na 1600–1800 o/min  750 KS 
Maksimalni obrtni moment na 950–1400 o/min  3550 Nm 
* Postoji samo za motor od 550 KS sa ručnim menjačem
I-Shift

Dvanaestobrzinski menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega pomoću automatizovanog sistema za promenu stepena prenosa. Na I-Shift mogu da se montiraju kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za vanredne situacije i hladnjak za ulje.

Specifikacije

Tip Najviši stepen prenosa Obrtni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
AT2412F
Direktan  2400 44
AT2612F
Direktan  2600 100
ATO2612F
Štedni  2600 100
AT2812F
Direktan  2800 60
ATO3112F
Štedni  3150 100
ATO3512F Štedni 3550 100

Specifikacije I-Shift menjača sa dvostrukim kvačilom

Tip  Najviši stepen prenosa  Obrtni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
SPO2812 Štedni 2800 60

Softverski paketi za I-Shift

Osnovna verzija (TP-BAS)
TP-BAS je standardni softverski paket koji se isporučuje sa I-Shift menjačem i koji uključuje osnovne funkcije menjača za opštu vožnju.

I-Shift softver za promenu stepena prenosa pri distributivnom transportu (TP-DIST)
TP-DIST prilagođava funkciju menjača specifičnim uslovima distributivnog segmenta. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju upravljivost pri polasku iz mirovanja, manevrisanju i vožnji malim brzinama.

I-Shift softver za promenu stepena prenosa pri građevinskom transportu (TP-CON)
TP-CON prilagođava funkciju menjača specifičnim uslovima građevinskog segmenta. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju upravljivost pri polasku iz mirovanja, manevrisanju i vožnji malim brzinama. Ovaj softver može da se koristi i u težim putnim uslovima.

I-Shift softver za promenu stepena prenosa pri dugolinijskom transportu (TP-LONG)
TP-LONG uključuje inteligentne funkcije koje umanjuju potrošnju goriva. Ovaj softverski paket je idealan za dugolinijske transporte kod kojih je posebno važna ekonomična potrošnja goriva. Paket uključuje funkciju I-Roll.

Transport u teškim radnim uslovima (TP-HD)
TP-HD optimizuje I-Shift za transport vučnih vozova velike težine (>85 tona) u teškim radnim uslovima. Bez obzira na ukupnu težinu vučnog voza, vozač uvek može da optimizuje vozne karakteristike biranjem ili deaktiviranjem režima za teške radne uslove, kao i aktiviranjem dugolinijskog režima. Funkcije ovog softverskog paketa takođe pružaju prednosti kamionima koji vuku više prikolica.

Softverski paketi za I-Shift

Prodajne varijante TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Osnovne funkcije izvoda snage (APF-BAS)
Poboljšane funkcije izvoda snage (APF-ENH) o o o o o
Osnovno podešavanje izbora stepena prenosa (AMSO-BAS)
Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući funkciju „kickdown“ (AMSO-AUT) o o o
Osnovne profesionalne funkcije (AVO-BAS)
Poboljšane performanse – loši putevi (AVO-ENH) o o o
Osnovna strategija pri promeni stepena prenosa
Promena stepena prenosa zbog performansi
Monitor temperature ulja u menjaču
Uključivanje pri teškom startovanju
I-Roll (•)
Inteligentna regulacija stalne brzine kretanja (•)
Kontrola kretanja malom brzinom
Poboljšana strategija promene stepena prenosa (GCW ≤ 85 t)
Regulacija vučnog voza velike težine (85 t < GCW ≤ 180 t)
Izuzetno nizak sporohodni stepen prenosa* (ASO-ULC) o o o
Sporohodni stepen prenosa* (ASO-C) o o o
Više stepeni prenosa za hod unazad* (ARSO-MSR) o o o
I-See korišćenje GPS podataka (PVT-BAS) o o
I-See korišćenje GPS podataka (PVT-EXT) o o
• Standard (•) Funkcija može da se koristi kada je aktiviran TP-LONG. o Opcija – Nije na raspolaganju
*Samo AT2612F, ATO2612F, ATO3112F i ATO3512F. ARSO-MSR zahteva ASO-ULC ili ASO-C.
**Samo AT2612D, AT2612F, ATO2612F, ATO3112F i ATO3512F.

Ručni menjači

Četrnaestobrzinski ručni menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega: dva sporohodna stepena prenosa i dvanaest sinhronizovanih stepeni prenosa za hod unapred, kao i četiri stepena prenosa za hod unazad. Patentirani sinhronizovani menjač sa servo funkcijom omogućava male sile pri promeni stepena prenosa. Na menjače se mogu ugraditi kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za vanredne situacije i hladnjak za ulje.

Specifikacije ručnog menjača

Tip Najviši stepen prenosa Obrtni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
VT2214B Direktan 2200 100
VTO2214B Štedni 2200 100
VT2514B Direktan 2500 100
VTO2514B Štedni 2500 100
VT2814B Direktan 2800 100
VTO2814B Štedni 2800 100

Pogonske osovine

Tip  Osovinska Zupčanik Maksimalni obrtni moment (Nm) Maksimalno opterećenje 1 ili 2 osovine (u tonama) Ukupna težina vučnog voza (tone)
Jednostruka redukcija          
RSS1344C/D Jednostruka Hipoidni 2600 13 44
RSS1356 Jednostruka Hipoidni 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Jednostruka Hipoidni 3550 13 60
RTS2370A Tandem Hipoidni 3550 23 70
           
Redukcija u glavčinama          
RSH1370F Jednostruka Konusno spiralni 3550 13 70
RTH2610F Tandem Konusno spiralni 3550 26 100
RTH3210F Tandem Konusno spiralni 3550 32 100
RTH3312 Tandem Konusno spiralni 3550 33 120

Prenosni odnosi pogonskih osovina

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.79:1 2.64:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 3.10:1 2.85:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.44:1 3.08:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.67:1 3.40:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1   3.67:1 3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 7.21:1
3.70:1   4.11:1 4.13:1   4.55:1 4.55:1  
      4.50:1   5.41:1 5.41:1  
      5.14:1     7.21:1  
      5.67:1        
      6.17:1        
* Za RSS1344D.

Kombinacije pogonske grupe

  D13K420 D13K460 D13K500 D13K540 D16K550 * D16K550 ** D16K650 D16K750
Ručni menjač                
VT2214B            
VTO2214B            
VT2514B          
VTO2514B          
VT2814B            
VTO2814B            
                 
I-Shift                
AT2412F            
AT2612F        
ATO2612F        
AT2812F              
ATO3112F            
ATO3512F              
                 
I-Shift sa dvostrukim kvačilom                 
SP02812     ●  ●  ●        
Osovine sa jednostrukom redukcijom                
RSS1344C/D        
RSS1356      
RSS1360
RTS2370A
                 
Osovine sa redukcijom u glavčinama                
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312
* (2800 Nm)
** (2900 Nm)

Izvodi snage

Za pogon svih tipova opreme za nadgradnju postoji veliki asortiman izvoda snage koji ne zavise ili zavise od kvačila.

Izvodi snage nezavisni od kvačila

PTER-DIN: Zadnji izvod snage na motoru za direktan pogon hidraulične pumpe.
PTER1400: Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom za priključivanje hidraulične pumpe.
PTER-100: Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom za priključivanje hidraulične pumpe.

Izvodi snage zavisni od kvačila

PTR-F: Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj obrtaja.
PTR-FL/FH: Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj obrtaja.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Mali/srednji/veliki broj obrtaja, DIN priključak za direktno priključivanje hidraulične pumpe.
PTRD-F: Veliki broj obrtaja, priključak za prirubnicu za direktno postavljeno kardansko vratilo.
PTRD-D: Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. DIN priključak sa prednje i zadnje strane za direktno priključivanje hidrauličnih pumpi.
PTRD-D1: Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. Priključak za prirubnicu sa zadnje strane i DIN priključak sa prednje.
PTRD-D2: Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom sa zadnje strane i jednostrukim pogonom sa prednje strane. Dva priključka za prirubnicu sa zadnje strane i jedan DIN priključak sa prednje.

Preuzimanje

Specifikacije pogonske grupe

Preuzmite kompletne specifikacije pogonske grupe u PDF formatu. Preuzimanje(PDF, 2.3 MB)
Pronađite lokalnog zastupnika

Pogledajte Volvo FH izbliza

Specificirajte savršen kamion za sebe. Kontaktirajte lokalnog zastupnika za Volvo Trucks.

Pronađite lokalnog zastupnika