Specifikacije pogonske grupe za Volvo FM

 • Motori
 • I-Shift
 • Softverski paketi za I-Shift
 • Ručni menjači

 • Pogonske osovine
 • Prenosni odnosi pogonskih osovina
 • Kombinacije pogonske grupe
 • Izvodi snage

 • Motori

    D11K D13K
  Standard o emisiji Euro 6 Euro 6
  Br. cilindara 6 6
  Radna zapremina 10,8 dm3 12,8 dm3
  Hod klipa 152 mm 158 mm
  Prečnik cilindra 123 mm 131 mm
  Stepen kompresije 17.0:1 17.0:1
  Efekat motorne kočnice 160 kW (2400 o/min) 200 kW (2300 o/min)
  Snaga VEB kočnice 290 kW (2400 o/min)  
  Snaga VEB opcija  
  Snaga VEB+ kočnice   375 kW (2300 o/min)
  VEB+   opcija
  Filteri za ulje 2 punoprotočna, 1 zaobilazni 2 punoprotočna, 1 zaobilazni
  Zapremina ulja, uključujući filter 36 l 33 l
  Rashladni sistem, ukupna zapremina 36 l 38 l

  Interval zamene ulja u motoru

  Do 100.000 km ili jednom godišnje sa specifikacijom VDS4.

  Preduslovi za gorivo

  Samo gorivo bez sumpora (EN590, maksimalno 10 ppm).

  Izvod snage na motoru

    Izlazni obrtni moment Prenosni odnos, D11K Prenosni odnos, D13K
  EPTT650 650 Nm* 1.08:1 1.26:1
  EPTT1000, 1000 Nm*   1.26:1
  * Izlazni obrtni moment i u vožnji i u mirovanju.
  D11K motor, krive snage/obrtnog momenta

  D11K – snaga/obrtni moment

  Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011

  D11K330 (243 kW)  
  Maksimalna snaga na 1600–1900 o/min 330 KS
  Maksimalni obrtni moment na 950–1400 o/min 1600 Nm
  D11K370 (273 kW)  
  Maksimalna snaga na 1600–1900 o/min 370 KS
  Maksimalni obrtni moment na 950–1400 o/min 1750 Nm
  D11K410 (302 kW)  
  Maksimalna snaga na 1600–1900 o/min 410 KS
  Maksimalni obrtni moment na 1000–1400 o/min 1950 Nm
  D11K450 (332 kW)  
  Maksimalna snaga na 1600–1900 o/min 450 KS
  Maksimalni obrtni moment na 1000–1400 o/min 2150 Nm
  D13K motor, krive snage/obrtnog momenta

  D13K – snaga/obrtni moment

  Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011

  D13K420 (309 kW)  
  Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min 420 KS
  Maksimalni obrtni moment na 860–1400 o/min 2100 Nm
  D13K460 (338 kW)  
  Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min 460 KS
  Maksimalni obrtni moment na 900–1400 o/min 2300 Nm
  D13K500 (368 kW)  
  Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min 500 KS
  Maksimalni obrtni moment na 1000–1400 o/min 2500 Nm
  I-Shift

  Dvanaestobrzinski menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega pomoću automatizovanog sistema za promenu stepena prenosa. Na I-Shift mogu da se montiraju kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za vanredne situacije i hladnjak za ulje.

  I-Shift

  Tip Najviši stepen prenosa Obrtni moment motora Ukupna težina vučnog voza
  AT2412F Direktan 2400 Nm 44 t
  AT2612F Direktan 2600 Nm 100 t
  ATO2612F Štedni 2600 Nm 100 t

  Softverski paketi za I-Shift

  Osnovna verzija (TP-BAS)
  TP-BAS je standardni softverski paket koji se isporučuje sa I-Shift menjačem i koji uključuje osnovne funkcije menjača za opštu vožnju.

  I-Shift softver za promenu stepena prenosa pri distributivnom transportu (TP-DIST)
  TP-DIST prilagođava funkciju menjača specifičnim uslovima distributivnog segmenta. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju upravljivost pri polasku iz mirovanja, manevrisanju i vožnji malim brzinama.

  I-Shift softver za promenu stepena prenosa pri građevinskom transportu (TP-CON)
  TP-CON prilagođava funkciju menjača specifičnim uslovima građevinskog segmenta. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju upravljivost pri polasku iz mirovanja, manevrisanju i vožnji malim brzinama. Ovaj softver može da se koristi i u težim putnim uslovima.

  I-Shift softver za promenu stepena prenosa pri dugolinijskom transportu (TP-LONG)
  TP-LONG uključuje inteligentne funkcije koje umanjuju potrošnju goriva. Ovaj softverski paket je idealan za dugolinijske transporte kod kojih je posebno važna ekonomična potrošnja goriva. Paket uključuje funkciju I-Roll.

  Transport u teškim radnim uslovima (TP-HD)
  TP-HD optimizuje I-Shift za transport vučnih vozova velike težine (>85 tona) u teškim radnim uslovima. Bez obzira na ukupnu težinu vučnog voza, vozač uvek može da optimizuje vozne karakteristike biranjem ili deaktiviranjem režima za teške radne uslove, kao i aktiviranjem dugolinijskog režima. Funkcije ovog softverskog paketa takođe pružaju
  prednosti kamionima koji vuku više prikolica.

  Softverski paketi za I-Shift

  Prodajne varijante TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
  Osnovne funkcije izvoda snage (APF-BAS)
  Poboljšane funkcije izvoda snage (APF-ENH) o o o o o
  Osnovno podešavanje izbora stepena prenosa (AMSO-BAS)
  Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući funkciju „kickdown“ (AMSO-AUT) o o o
  Osnovne profesionalne funkcije (AVO-BAS)
  Poboljšane performanse – loši putevi (AVO-ENH) o o o
  Osnovna strategija pri promeni stepena prenosa
  Promena stepena prenosa zbog performansi
  Monitor temperature ulja u menjaču
  Uključivanje pri teškom startovanju
  I-Roll (•)
  Inteligentna regulacija stalne brzine kretanja (•)
  Kontrola kretanja malom brzinom
  Poboljšana strategija promene stepena prenosa (GCW ≤ 85 t)
  Regulacija vučnog voza velike težine (85 t < GCW ≤ 180 t)
  Izuzetno nizak sporohodni stepen prenosa* (ASO-ULC) o o o
  Sporohodni stepen prenosa* (ASO-C) o o o
  Više stepeni prenosa za hod unazad* (ARSO-MSR) o o o
  I-See korišćenje GPS podataka (PVT-BAS) o o
  I-See korišćenje GPS podataka (PVT-EXT) o o
  • Standard (•) Funkcija može da se koristi kada je aktiviran TP-LONG. o Opcija – Nije na raspolaganju
  *Samo AT2612F i ATO2612F. ARSO-MSR zahteva ASO-ULC ili ASO-C.
  **Samo AT2612F i ATO2612F
  Ručni menjači

  Četrnaestobrzinski ručni menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega: dva sporohodna stepena prenosa i dvanaest sinhronizovanih stepeni prenosa za hod unapred, kao i četiri stepena prenosa za hod unazad. Rukovanje putem kablova obezbeđuje kratke i jasne položaje ručice menjača i eliminiše vibracije u njoj. Patentirani sinhronizovani menjač sa servo funkcijom omogućava male sile pri promeni stepena prenosa. Na menjače se mogu ugraditi kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za vanredne situacije i hladnjak za ulje.

  Specifikacije ručnog menjača

  Tip Najviši stepen prenosa Obrtni moment motora Ukupna težina vučnog voza
  VT2009B Direktan 2000 Nm 60 t
  VT2214B Direktan 2200 Nm 100 t
  VTO2214B Štedni 2200 Nm 100 t
  VT2514B Direktan 2500 Nm 100 t
  VTO2514B Štedni 2500 Nm 100 t

  Pogonske osovine

  Tip Osovinska Zupčanik Maksimalni obrtni moment Maksimalno opterećenje 1 ili 2 osovine Ukupna težina vučnog voza
  Jednostruka redukcija          
  RSS1344C/D Jednostruka Hipoidni 2600 Nm 13 t 44 t
  RSS1356 Jednostruka Hipoidni 2400/2800 Nm 13 t 56/44 t
  RSS1360 Jednostruka Hipoidni 3550 Nm 13 t 60 t
  RTS2370A Tandem Hipoidni 3550 Nm 23 t 70 t
  Redukcija u glavčinama          
  RSH1370F Jednostruka Konusno spiralni 3550 Nm 13 t 70 t
  RTH2610F Tandem Konusno spiralni 3550 Nm 26 t 100 t
  RTH3210F Tandem Konusno spiralni 3550 Nm 32 t 100 t
  RTH3312 Tandem Konusno spiralni 3550 Nm 33 t 120 t

  Prenosni odnosi pogonskih osovina

  RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
  2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
  2.47:1* 2.64:1 2.64:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
  2.64:1 2.79:1 2.85:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
  2.85:1 3.10:1 3.08:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
  3.08:1 3.44:1 3.40:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
  3.36:1 3.67:1 3.67:1 3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 7.21:1
  3.70:1   4.11:1 4.13:1   4.55:1 4.55:1  
  4.11:1     4.50:1   5.41:1 5.41:1  
  4.63:1     5.14:1     7.21:1  
  5.29:1     5.67:1        
        6.17:1        
  * Za RSS1344D

  Kombinacije pogonske grupe

    D11K330 D11K370 D11K410 D11K450 D13K420 D13K460 D13K500
  Ručni menjač
  VT2009B        
  VT2214B  
  VTO2214B  
  VT2514B      
  VTO2514B      
  I-Shift              
  AT2412F  
  AT2612F
  ATO2612F
  Osovine sa jednostrukom redukcijom
  RSS1344C/D
  RSS1356
  RSS1360
  RTS2370B
  Osovine sa redukcijom u glavčinama
  RSH1370F
  RTH2610F
  RTH3210F
  RTH3312

  Izvodi snage

  Za pogon svih tipova opreme za nadgradnju postoji veliki asortiman izvoda snage koji ne zavise ili zavise od kvačila.

  NA MOTORU

  PTER-DIN
  Zadnji izvod snage na motoru za direktan pogon hidraulične pumpe.

  PTER1400
  Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom za priključivanje hidraulične pumpe.

  PTER100
  Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom za priključivanje hidraulične pumpe.

  NA MENJAČU

  PTR-F
  Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj obrtaja.

  PTR-FL/FH
  Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj obrtaja.

  PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
  Mali/srednji/veliki broj obrtaja, DIN priključak za direktno priključivanje hidraulične pumpe.

  PTRD-F
  Veliki broj obrtaja, priključak za prirubnicu za direktno postavljeno kardansko vratilo.

  PTRD-D
  Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. DIN priključak sa prednje i zadnje strane za direktno priključivanje hidrauličnih pumpi.

  PTRD-D1
  Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. Priključak za prirubnicu sa zadnje strane i DIN priključak sa prednje.

  PTRD-D2
  Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom sa zadnje strane i jednostrukim pogonom sa prednje strane. Dva priključka za prirubnicu sa zadnje strane i jedan DIN priključak sa prednje.

   

  Preuzimanje

  Specifikacije pogonske grupe

  Preuzmite kompletne specifikacije pogonske grupe u PDF formatu. Preuzimanje(PDF, 3.9 MB)
  Pronađite lokalnog zastupnika

  Pogledajte Volvo FM izbliza

  Specificirajte savršen kamion za sebe. Kontaktirajte lokalnog zastupnika za Volvo Trucks.

  Pronađite lokalnog zastupnika