Firma osnovana 1927. godine je u javnom vlasništvu i zapošljava više od 100.000 ljudi.
Ima proizvodne pogone u 19 država širom sveta i prodaje proizvode u više od 190 država.
Sedište grupacije Volvo je u Geteborgu u Švedskoj.

Saznajte više o grupaciji Volvo>