Alati koji vam skraćuju planiranje i administrativne poslove

Jednostavno planiranje

Kada koristite uslugu za vremena vožnje, trošite manje vremena na planiranje i administrativne poslove. Možete da vidite koliko vremena vozači mogu da rade na novim zadacima u skladu sa propisima o radnom vremenu. Detalji o vožnji, odmoru i istovaru su dostupni za poslednjih 30 dana, što je korisno za fakturisanje i izračunavanje plata vozača.

Daljinsko preuzimanje podataka s tahografa

Brza i efikasna usluga za vremena vožnje vam omogućava da preuzmete podatke s tahografa iz kancelarije, bez obzira na to gde se kamion i vozač nalaze. To vam olakšava ažuriranje evidencije. Ručno preuzimanje podataka u trajanju od 20 minuta pripada prošlosti.

Ušteda od 20 minuta pri svakom preuzimanju podataka sa tahografa predstavlja za vozni park od 40 kamiona uštedu od 13 sati mesečno. To je gotovo čitav jedan mesec godišnje koji možete da iskoristite na produktivniji način.

Juhan Estberg

Stručnjak za proizvode, Volvo Trucks

Ključne informacije se stalno ažuriraju

Jednostavno. Jasno. U skladu sa zakonskim propisima.

Propisi o vremenima vožnje, radni sati, upravljanje vremenima odmora i mnogo toga drugog. Dynafleet vodi računa o svim aktivnostima vozača tako što prikazuje ključne informacije na ekranu, kao i u izveštajima o aktivnostima vozača. Podrška za vremena vožnje u kabini pomaže vozaču da se pridržava zakonskih vremena vožnje i odmora.

Ključne prednosti

  • Automatsko preuzimanje podataka iz memorije tahografa i sa digitalne vozačeve kartice. Svi podaci se čuvaju u Dynafleet sistemu i pristupačni su u svakom trenutku
  • Usluga za vremena vožnje stalno prati vremena vožnje i obaveštava menadžera voznog parka pre bilo kakvog kršenja zakona
  • Pruža osnovu za fakturisanje i izračunavanje plata vozača
  • Propisi o vremenima vožnje i odmora se lakše kontrolišu i zadovoljavaju
  • Planiranje i administrativni zadaci su jednostavni
VT

Kucnuo je čas

Lokalni zastupnik za Volvo Trucks može da vam pomogne da utvrdite koje su Dynafleet usluge za vas i kako da ih najbolje iskoristite.

Pronađite lokalnog zastupnika