Razumevanje potrošnje akumulatora

Kratak vodič u nastavku se fokusira na to kako da na najbolji način koristite potrošače tokom boravka u vozilu i dužih zaustavljanja zato što isključen motor predstavlja pravi izazov za akumulatore. Tu je još i nekoliko saveta o tome kako produžiti radni vek akumulatora tokom vožnje, značaj punjenja i posebna napomena na šta da mislite i kako da reagujete kada je napolju hladno.

Ako se budete pridržavali ovih osnovnih pravila, moći ćete da iskoristite niz prednosti:

  • Maksimalno ćete iskoristiti akumulatore i produžiti njihov radni vek
  • Smanjićete rizik od neplaniranih zaustavljanja i skupih zastoja usled nedovoljne snage akumulatora

Pet stvari koje produžavaju radni vek akumulatora

Često dopunjavajte akumulator.

Često dopunjavajte akumulator.

Napunite ga do kraja bar jednom na svake tri nedelje. Činite to kad god ste u prilici, kada se noću zaustavljate ili vikendom kada ga ne koristite. Kada je akumulator napunjen do kraja, potrošnja goriva je manja, a pouzdanost vozila veća.

Držite statusne indikatore akumulatora na oku.

Držite statusne indikatore akumulatora na oku.

Na displeju za vozača prikazuju se status, aktuelno korišćenje i upozorenja kao što je upozorenje o slabom punjenju. Pridržavajte se ovog saveta – to produžava radni vek akumulatora.

Budite posebno pažljivi zimi.

Budite posebno pažljivi zimi.

Kada temperatura padne sa +20 °C na -18 °C, kapacitet akumulatora se smanjuje za 50%. Posebno obratite pažnju na stanje akumulatora i preventivno korišćenje električnih potrošača kada se vozilo ne koristi.

Isključite potrošače kada vam ne trebaju.

Isključite potrošače kada vam ne trebaju.

Svi oni, od frižidera do punjača telefona, prazne akumulator kada je motor isključen. Pametno koristite potrošače, naročito kada dugo stojite.

Odaberite odgovarajući režim vozila kada stojite:  

Odaberite odgovarajući režim vozila kada stojite:  

• Parkirni režim je uvek preporučena opcija kada ne treba aktivno da koristite funkcije u kabini.
• Ako treba da koristite funkcije u kabini, odaberite režim za boravak, ali aktivirajte parkirni režim čim završite.
• Režim za pomoćne uređaje daje više mogućnosti za korišćenje funkcija u kabini. Koristite ga uz ograničenja da ne biste ispraznili akumulatore.
• Budite ekonomični i isključite potrošače koji vam ne trebaju!

nijedan

Želite li dodatne informacije?

U tom slučaju preuzmite našu brošuru o razumevanju potrošnje akumulatora ili se obratite lokalnom Volvo zastupniku.

Brošura o razumevanju potrošnje akumulatora

Tri pametna dodatna elementa

Neki tipovi transporta su posebno zahtevni. Usled nepredviđenih okolnosti možda ćete morati da koristite više energije akumulatora nego što ste planirali. Pametno bi bilo da imate ova tri elementa instalirana na svom vozilu.

Volvo uređaj za obnavljanje akumulatora

Volvo uređaj za obnavljanje akumulatora

Uklanja i sprečava sulfatizaciju. To vam pomaže da izbegnete pražnjenja koja bi mogla da upropaste akumulator.

Volvo punjač za akumulatore

Volvo punjač za akumulatore

Pomaže vam da napunite akumulatore i garantuje vam maksimalno punjenje čak i po hladnom vremenu (što nije slučaj sa alternatorima). U ponudi imamo sledeće vrste punjača (poput dole prikazanog):
• Punjače za ugradnju u vozilo
• Spoljašnje punjače za korišćenje bez ugradnje Svi punjaču imaju najmanje 20 A i inteligentnu funkciju za izbegavanje prepunjavanja

Komplet produžnog kabla

Komplet produžnog kabla

Ovaj 5 metara dugačak kabl za 220 V povezuje vaš kamion sa spoljašnjim stanicama za punjenje. To je posebno korisno kada su takve stanice nezgodno postavljene ili predaleko za običan kabl za povezivanje.

Pronađite lokalnog zastupnika

Kontaktirajte lokalnog Volvo zastupnika

Pronađite lokalnog zastupnika