Zadržite kamion u optimalnom i najrentabilnijem stanju

Odlično za vaš kamion

Da bi vaš kamion uvek bio u optimalnom i najrentabilnijem stanju, servisiraju ga sertifikovani Volvo tehničari. Imaju čitav asortiman Volvo alata i sve potrebne dijagnostičke sisteme i baze podataka. I koriste samo originalne Volvo delove. Da bi vas što manje ometali, uvek se trude da rade kada vam to odgovara. 

Isplanirajte servisiranje i njegovu cenu unapred

Odlično za poslovanje

Planirano servisiranje po unapred određenoj ceni vam omogućava da bolje kontrolišete i sagledavate poslovanje – štedi vam vreme i novac na administraciju. Dobro servisiran kamion radi pouzdanije i ekonomičnije. Sve ovo smanjuje ukupan trošak vlasništva i vaše novčano opterećenje, pa možete da se fokusirate na razvoj poslovanja.

Odaberite savršen ugovor za sebe

Garantovana radna efikasnost od 100%

Volvo Zlatni servisni ugovor

Budite konkurentniji tako što ćete odabrati garantovanu radnu efikasnost od 100%, sve kamionske popravke i sve postupke preventivnog održavanja.

Više o Zlatnom servisnom ugovoru
Pokriva popravke pogonske grupe

Volvo Srebrni servisni ugovor

Budite spokojni tako što ćete odabrati plan servisiranja koji pokriva skupe popravke pogonske grupe i preventivno održavanje.

Više o Srebrnom servisnom ugovoru
Vaš kamion je pokriven dogovorenim planom servisiranja

Volvo Plavi servisni ugovor

Budite sigurni da će svi postupci preventivnog održavanja biti obuhvaćeni i da će kamion biti pokriven dogovorenim planom servisiranja.

Više o Plavom servisnom ugovoru
Servisiranje u skladu sa vašim zahtevima

Počnite sa planom servisiranja

Maksimalna radna efikasnost počinje sa besplatnim planom servisiranja. Nakon što nam predstavite svoj kamion i poslovanje, zajedno određujemo odgovarajući nivo održavanja. Zatim se dogovaramo oko plana servisiranja da biste maksimalno iskoristili svaki kilometar.

VT

Koji vam ugovor najviše odgovara?

Lokalni zastupnik za Volvo Trucks zna odgovore. Posetite ga ili ga kontaktirajte da biste počeli da koristite plan servisiranja.

Pronađite lokalnog zastupnika