Kamioni

Alternativna goriva za kamione 

Alternativna goriva su najbitniji deo naše strategije za pronalaženje održivih transportnih rešenja. Nudimo različita rešenja za alternativna goriva u zavisnosti od vaših transportnih zadataka. Našim kamionima na gas odgovaraju teži zadaci na većim razdaljinama, dok su naši električni kamioni savršeni u gradskim i međugradskim sredinama. Povrh toga, naši kamioni na dizel gorivo mogu da rade na hidrogenizovano biljno ulje (HVO), koje se pravi od obnovljivih resursa. Svi oni vam pomažu da smanjite uticaj na životnu sredinu.

Koliki uticaj vršite na životnu sredinu?

Da li vas zanimaju alternativna goriva?