Kamioni

SRBIJA

×

DOBIJANJE SAGLASNOSTI I INFORMACIJA OD KUPACA

1. Obrada ličnih podataka i svrha Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks), reg. br. 556013-9700 („Firma“), čije je sedište Gropegårdsgatan, 405 08 Gothenburg, Sweden, jeste rukovalac podataka koji obrađuje vaše lične podatke. U okviru svog poslovanja, Firma obrađuje vaše lične podatke, na primer, vaše ime, ime firme, adresu, broj telefona, broj mobilnog telefona, e-adresu i druge podatke za kontaktiranje koje vi kao kupac dostavljate Firmi. Informacije se koriste za obradu i ispunjavanje vaših zahteva za informacije o raspoloživosti vozila, kao i za odgovarajuću administraciju, ocenjivanje i razvoj odnosa sa kupcima, na primer, za direktne marketinške kampanje Firme i naših zastupnika (u okviru grupacije Firme i izvan nje).

2. Prenos ličnih podataka Lični podaci mogu da se prenose ili koordiniraju, unutar Evropske unije i izvan nje, do grupacije firmi Firme, naših zastupnika i drugih firmi sa kojima Firma čvrsto sarađuje za gore opisane svrhe.

3. Pristup Imate pravo da besplatno pristupite svojim podacima jedanput svake kalendarske godine. To možete da uradite tako što ćete nam poslati pismeni zahtev. Zahtev morate da potpišete i pošaljete poštom na donju adresu. Zahtev za pristup vašim podacima ne možete da pošaljete e-poštom. Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) Att: Customer Service 405 08 Gothenburg Sweden

4. Ispravka Imate pravo da zahtevate ispravljanje, blokiranje ili brisanje vaših ličnih podataka koje Firma obrađuje.

5. Saglasnost Ako koristite našu uslugu za prijavljivanje, dajete saglasnost za obradu vaših ličnih podataka na gore navedeni način.

JOŠ KARAKTERISTIKA?

Zastupnik vas može odvesti do odgovarajućih funkcija za vaše potrebe.