Kamioni

Optimizovanje vašeg poslovanja

Fleksibilnost kamiona Volvo FM

Vožnja u gradskim oblastima, vožnja na dugim linijama, preuzimanje kontejnera u lukama, kretanje po gradilištima, maksimizacija hemijskih tereta – Volvo FM je dorastao svim zadacima. To je verovatno naš najprilagodljiviji model kamiona. Evo zašto! Šest veličina kabine. Dve, tri ili četiri osovine. Od vrlo niskih do visokih šasija. Pogonske grupe sa različitim alternativama za gorivo i širokim asortimanom opcija pogonskih grupa. Ako skoro beskrajnoj listi izbora i opcija dodate veoma fleksibilnu šasiju kompanije Volvo Trucks,

dobijate moć da Volvo FM prilagodite svojim konkretnim potrebama.

Povećajte vuču

Kada vam je potrebno više vučne snage – jednostavno okrenite intuitivnu kontrolu na panou za kontrolu trenja u smeru kazaljke na satu da biste na logičan i lak način uključili funkcije za blokadu diferencijala.

Da li je dovoljno fleksibilno?

Vaš zastupnik će vam pomoći da prilagodite FM svojim potrebama.