Veća izlazna snaga motora za Volvo FE.

Sada DO 350 KS

D8K motor može sada da ima 350 KS i maksimalni obrtni moment od 1400 Nm. On proširuje oblast primene Volvo FE kamiona za zahtevnu distribuciju, transport otpada i lak građevinski transport. Jedan kamion sa dve ili tri osovine, sa prikolicom ili bez nje – Volvo FE ima potrebnu snagu i obrtni moment. 

D5K i D8K motori su spremni za alternativna goriva

Spremni za alternativna goriva

Jedan kamionski model. Mnogo tipova goriva. Volvo FE vam omogućava da odaberete jedno od alternativnih goriva koje odgovara vašim zadacima. I koje čuva životnu sredinu.

CNG
Smanjite emisiju ugljen-dioksida do 70%. I ostanite podjednako produktivni. Devetolitarski motor koji koristi komprimovani prirodni gas (CNG) proizvodi 320 KS i obrtni moment od 1356 Nm.

HVO
Svi D8K motori mogu da koriste sintetičko dizel gorivo – HVO (hidrogenizovana biljna ulja). Osim toga, za isti kamion možete da koristite standardno dizel gorivo.

RME
Jedna varijanta D8K320 motora može da koristi čist biodizel – RME (metil-estre repičinog ulja).

Široka i ravna kriva obrtnog momenta je odlika motora Volvo FE kamiona

POGLEDAJTE NAŠE KRIVE

Izuzetan obrtni moment na malim brojevima obrtaja. Odličan odziv i maksimalni obrtni moment od 1400 Nm. Uporedite naše krive obrtnog momenta i videćete razliku. Popnite se u kabinu da biste to osetili – neverovatno ubrzavanje, izvanredno rukovanje na malim brzinama i prvoklasnu vučnu snagu.

Pogledajte specifikacije naše pogonske grupe
Izvodi snage za vašu opremu za rukovanje teretom

Izvodi snage

Snaga za opremu za rukovanje teretom. Izvodi snage prenose snagu od motora do pojedinačnih priključaka, npr. do dizalice ili mešalice za cement. Za Volvo FE postoje raznorazni izvodi snage koji se mogu prilagoditi vašim potrebama.

Pogledajte specifikacije za naše izvode snage

Ekološki čistiji motori

Naši Euro 6 motori predstavljaju veliki skok ka ekološki čistijem transportu i manjem ekološkom uticaju. Snaga i ekonomična potrošnja goriva su kao kod Euro 5 modela, ali je emisija čvrstih čestica prepolovljena, dok je emisija azotnih oksida smanjena za skoro 80%.

Euro 6 rešenje firme Volvo

Način rada

1. Motor
Nove komponente motora poboljšavaju protok gasova i obezbeđuju da izduvni gasovi dođu u sistem za naknadnu obradu na optimalnoj temperaturi.

2. Sedma brizgaljka
Specijalna brizgaljka za dizel gorivo toplotno reguliše DOC i obezbeđuje efikasnost filtera za čvrste čestice u dizel gorivu i ispravnu funkciju SCR-a.

3. Oksidacioni katalizator za dizel gorivo (DOC)
DOC proizvodi NO2 neophodan za efikasno sagorevanje čvrstih čestica u filteru za čvrste čestice u dizel gorivu. U hladnim uslovima obezbeđuje i toplotu za regeneraciju.

4. Filter za čvrste čestice u dizel gorivu (DPF)
Filter sakuplja čvrste čestice (PM) i skladišti ih sve dok ne sagore tokom regeneracije. Regeneracija se dešava automatski – ne morate da preduzimate nikakve radnje.

5. Selective Catalytic Reduction (SCR)
U zoni mešanja izduvni gasovi se prskaju AdBlue tečnošću. U katalizatorima se azotni oksidi (NO2) efikasno pretvaraju u bezopasni azotni gas i vodu.

6. Katalizator neobrađenog amonijaka (ASC)
Poslednja komponenta ispred izduvne cevi u kojoj se uklanja preostali amonijak (NH3).

Pronađite lokalnog zastupnika

Snažna vožnja

Osetite brzi odziv D8K motora. Lokalni zastupnik za Volvo Trucks će vam dati ključeve.

Pronađite lokalnog zastupnika