Kriva obrtnog momenta dizel motora

Pogledajte naše krive

Izuzetan obrtni moment na malim brojevima obrtaja. Izuzetno širok opseg maksimalnog obrtnog momenta. I maksimalni obrtni moment koji se preklapa sa maksimalnom snagom u srednjem opsegu broja obrtaja. Uporedite naše krive obrtnog momenta i videćete razliku. Popnite se u kabinu da biste to osetili – neverovatno ubrzavanje, nenadmašnu vučnu snagu i ekonomičnu i prijatnu vožnju većim brzinama. 

 

Pogledajte kompletne specifikacije pogonske grupe

Ekonomična potrošnja goriva štedi vaš novac i doprinosi održivosti

Ugrađena ekonomičnost potrošnje goriva i briga o životnoj sredini.

Poboljšan odnos kompresije na motorima 420 i 460. Novi optimizovani turbokompresor za motore 500 i 540. Ubrizgavanje sa zajedničkim vodom za sve motore i fino podešen softver za najbolju kontrolu motora: pored toga, smanjeno je unutrašnje trenje. Sve u cilju optimizacije potrošnje goriva i postizanja boljeg obrtnog momenta motora i bržeg odziva pri manjem broju obrtaja u minuti. Ovo pravi razliku u vašoj dobiti. A manje na životnu sredinu.

Motorna kočnica Volvo FH kamiona

Volvo motorna kočnica – VEB+

Naša patentirana motorna kočnica VEB+ koristi jedinstvenu konstrukciju bregaste osovine da bi apsorbovala do 375 kW (510 KS) na D13 motoru. U kombinaciji sa našim I-Shift menjačkim sistemom i inteligentnom regulacijom stalne brzine kretanja možete da održavate veliku prosečnu brzinu bez ugrožavanja bezbednosti ili ekonomičnosti.

Ekološki čistiji motori

Pomoću naših Euro 6 Step C motora napravili smo novi skok ka ekološki čistijem transportu i manjem negativnom uticaju na životnu sredinu. Performanse su iste, samo je potrošnja goriva manja. 

Naše rešenje za Euro 6: pregled

Naše rešenje za Euro 6

1. Motor 
Nove komponente motora poboljšavaju protok gasova i obezbeđuju da izduvni gasovi dođu u sistem za naknadnu obradu na optimalnoj temperaturi.

2. Sedma brizgaljka
(nije neophodna na motoru D13K420)
Specijalna brizgaljka za dizel gorivo toplotno reguliše DOC i obezbeđuje efikasnost DPF-a i ispravnu funkciju SCR-a.

3. Oksidacioni katalizator za dizel gorivo (DOC)
DOC proizvodi NO2 neophodan za efikasno sagorevanje čvrstih čestica u DPF-u. U hladnim uslovima, obezbeđuje i toplotu za regeneraciju.

4. Filter za čvrste čestice u dizel gorivu (DPF)
Filter sakuplja i skladišti čvrste čestice (PM) sve dok ne sagore tokom regeneracije. Regeneracija se dešava automatski – ne morate da preduzimate nikakve radnje.

5. Selective Catalytic Reduction (SCR)
U zoni mešanja izduvni gasovi se prskaju AdBlue tečnošću. U katalizatoru se azotni oksidi (NO2) efikasno pretvaraju u bezopasni azotni gas i vodu.

6. Katalizator neobrađenog amonijaka (ASC)
Poslednja komponenta ispred izduvne cevi u kojoj se uklanja preostali amonijak (NH3).

Snaga Volvo FH kamiona

Odaberite odgovarajuću snagu

Odaberite jednu od četiri varijante snage – 420, 460, 500 ili 540 KS.

Pronađite lokalnog zastupnika

Veća snaga, manja potrošnja

Uverite se u snagu i efikasnost našeg asortimana motora kod lokalnog zastupnika za Volvo Trucks.

Pronađite lokalnog zastupnika