Specifikacije pogonske grupe za Volvo FH

  • Motori
  • I-Shift
  • Softverski paketi za I-Shift
  • I-Shift sa dvostrukim kvačilom
  • Pogonske osovine
  • Prenosni odnosi pogonskih osovina
  • Kombinacije pogonske grupe
  • Izvodi snage

Motori

  D13K   G13C 
Standard o emisiji  Euro 6  Euro 6
Br. cilindara  6
Radna zapremina  12,8 dm³  12,8 dm³
Hod klipa  158 mm  158 mm
Prečnik cilindra  131 mm  131 mm
Stepen kompresije  18:1 (420 i 460 KS) i 17:1 (500 i 540 KS) 17:1
Ekonomična oblast broja obrtaja  900–1400 o/min  1000–1400 o/min
Snaga motorne kočnice 200 kW (2300 o/min) -
Snaga VEB+ kočnice  375 kW (2300 o/min) 375 kW (2300 o/min)
VEB+  opcija opcija 
Filteri za ulje  2 punoprotočna, 1 zaobilazni   2 punoprotočna, 1 zaobilazni 
Zapremina ulja, uključujući filter  33 l  33 l 
Rashladni sistem, ukupna zapremina  38 l  39,5 l 

Preduslovi za gorivo

Gorivo bez sumpora (EN590, maks. 10 ppm sumpora)
Biodizel 2. generacije (EN15940, sintetičko dizel gorivo)

 

Interval zamene ulja u motoru

Do 100.000 km ili jednom godišnje sa specifikacijom VDS4. 

Izvod snage na motoru

  Izlazni obrtni moment  Prenosni odnos 
EPTT350  350 Nm*  1.26:1
EPTT650  650 Nm*  1.26:1
EPTT1000,  1000 Nm*  1.26:1

* Izlazni obrtni moment i u vožnji i u mirovanju.

D13K – snaga/obrtni moment

D13K – snaga/obrtni moment

Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011

D13K420 (309 kW)   
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min  420 KS 
Maksimalni obrtni moment na 860–1400 o/min  2100 Nm 
D13K460 (338 kW)   
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min  460 KS 
Maksimalni obrtni moment na 900–1400 o/min  2300 Nm  
D13K500 (368 kW)   
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min  500 KS 
Maksimalni obrtni moment na 1000–1400 o/min  2500 Nm 
D13K540 (397 kW)   
Maksimalna snaga na 1450–1800 o/min  540 KS 
Maksimalni obrtni moment na 1000–1450 o/min  2600 Nm 
G13C – SNAGA/OBRTNI MOMENT

G13C – SNAGA/OBRTNI MOMENT

Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011

G13C420 (309 kW)  
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min 420 KS
Maksimalni obrtni moment na 1000–1400 o/min 2100 Nm
G13C460 (338 kW)  
Maksimalna snaga na 1700–1800 o/min 460 KS
Maksimalni obrtni moment na 1050–1400 o/min 2300 Nm
   
I-Shift

Dvanaestobrzinski menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega pomoću automatizovanog sistema za promenu stepena prenosa. Na I-Shift mogu da se montiraju kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za vanredne situacije i hladnjak za ulje.

Specifikacije

Tip Najviši stepen prenosa Obrtni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
AT2412F
Direktan  2400 44
AT2612F
Direktan  2600 100
ATO2612F
Štedni  2600 100

Specifikacije I-Shift menjača sa dvostrukim kvačilom

Tip  Najviši stepen prenosa  Obrtni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
SPO2812 Štedni 2800 80

Softverski paketi za I-Shift

Osnovna verzija (TP-BAS)
TP-BAS je standardni softverski paket koji se isporučuje sa I-Shift menjačem i koji uključuje osnovne funkcije menjača za opštu vožnju.

I-Shift softver za promenu stepena prenosa pri distributivnom transportu (TP-DIST)
TP-DIST prilagođava funkciju menjača specifičnim uslovima distributivnog segmenta. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju upravljivost pri polasku iz mirovanja, manevrisanju i vožnji malim brzinama.

I-Shift softver za promenu stepena prenosa pri građevinskom transportu (TP-CON)
TP-CON prilagođava funkciju menjača specifičnim uslovima građevinskog segmenta. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju upravljivost pri polasku iz mirovanja, manevrisanju i vožnji malim brzinama. Ovaj softver može da se koristi i u težim putnim uslovima.

I-Shift softver za promenu stepena prenosa pri dugolinijskom transportu (TP-LONG)
TP-LONG uključuje inteligentne funkcije koje umanjuju potrošnju goriva. Ovaj softverski paket je idealan za dugolinijske transporte kod kojih je posebno važna ekonomična potrošnja goriva. Paket uključuje funkciju I-Roll.

Transport u teškim radnim uslovima (TP-HD)
TP-HD optimizuje I-Shift za transport vučnih vozova velike težine (>85 tona) u teškim radnim uslovima. Bez obzira na ukupnu težinu vučnog voza, vozač uvek može da optimizuje vozne karakteristike biranjem ili deaktiviranjem režima za teške radne uslove, kao i aktiviranjem dugolinijskog režima. Funkcije ovog softverskog paketa takođe pružaju prednosti kamionima koji vuku više prikolica.

Softverski paketi za I-Shift

Prodajne varijante TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Osnovne funkcije izvoda snage (APF-BAS)
Poboljšane funkcije izvoda snage (APF-ENH) o o o o o
Osnovno podešavanje izbora stepena prenosa (AMSO-BAS)
Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući funkciju „kickdown“ (AMSO-AUT) o o o
Osnovne profesionalne funkcije (AVO-BAS)
Poboljšane performanse – loši putevi (AVO-ENH) o o o
Osnovna strategija pri promeni stepena prenosa
Promena stepena prenosa zbog performansi
Monitor temperature ulja u menjaču
Uključivanje pri teškom startovanju
I-Roll (•)
Inteligentna regulacija stalne brzine kretanja (•)
Kontrola kretanja malom brzinom
Poboljšana strategija promene stepena prenosa (GCW ≤ 85 t)
Regulacija vučnog voza velike težine (85 t < GCW ≤ 180 t)
Izuzetno nizak sporohodni stepen prenosa* (ASO-ULC) o o o
Sporohodni stepen prenosa* (ASO-C) o o o
Više stepeni prenosa za hod unazad* (ARSO-MSR) o o o
I-See, korišćenje GPS podataka o o

• Standard (•) Funkcija može da se koristi kada je aktiviran TP-LONG. o Opcija – Nije na raspolaganju
*Samo AT2612F, ATO2612F, ATO3112F i ATO3512F. ARSO-MSR zahteva ASO-ULC ili ASO-C.
**Samo AT2612D, AT2612F, ATO2612F, ATO3112F i ATO3512F.

Pogonske osovine

Tip  Osovinska Zupčanik Maksimalni obrtni moment (Nm) Maksimalno opterećenje 1 ili 2 osovine (u tonama) Ukupna težina vučnog voza (tone)
Jednostruka redukcija          
RSS1144A Jednostruka Hipoidni 2800 11.5/11.7 44
RSS1344C/D Jednostruka Hipoidni 2600 13 44
RSS1356 Jednostruka Hipoidni 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Jednostruka Hipoidni 3550 13 70
RTS2370A Tandem Hipoidni 3550 23 80
Redukcija u glavčinama          
RSH1370F Jednostruka Konusno spiralni 3550 13 70
RTH2610F Tandem Konusno spiralni 3550 26 100
RTH3210F Tandem Konusno spiralni 3550 32 100
RTH3312 Tandem Konusno spiralni 3550 33 120

Prenosni odnosi pogonskih osovina

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RSS1144 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.31:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.79:1 2.64:1 2.47:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 3.10:1 2.85:1 2.64:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.44:1 3.08:1 2.85:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.67:1 3.40:1 3.08:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1   3.67:1   3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 6.18:1
3.70:1   4.11:1   4.13:1   4.55:1 4.55:1 7.21:1
        4.50:1   5.41:1 5.41:1  
        5.14:1   6.18:1 6.18:1  
        5.67:1     7.21:1  
        6.17:1        

* Za RSS1344D

Kombinacije pogonske grupe

  D13K420 D13K460 D13K500 D13K540 G13C420 G13C460
I-Shift            
AT2412F    
AT2612F
ATO2612F
AT2812F            
ATO3112F            
ATO3512F            
             
I-Shift sa dvostrukim kvačilom             
SP02812     ●  ●  ●    
Osovine sa jednostrukom redukcijom            
RSS1144A
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
RSS1144
Osovine sa redukcijom u glavčinama            
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F    
RTH3312    

Izvodi snage

Za pogon svih tipova opreme za nadgradnju postoji veliki asortiman izvoda snage koji ne zavise ili zavise od kvačila.

Izvodi snage nezavisni od kvačila

PTER-DIN: Zadnji izvod snage na motoru za direktan pogon hidraulične pumpe.
PTER1400: Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom za priključivanje hidraulične pumpe.
PTER-100: Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom za priključivanje hidraulične pumpe.

Izvodi snage zavisni od kvačila

PTR-F: Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj obrtaja.
PTR-FL/FH: Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj obrtaja.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Mali/srednji/veliki broj obrtaja, DIN priključak za direktno priključivanje hidraulične pumpe.
PTRD-F: Veliki broj obrtaja, priključak za prirubnicu za direktno postavljeno kardansko vratilo.
PTRD-D: Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. DIN priključak sa prednje i zadnje strane za direktno priključivanje hidrauličnih pumpi.
PTRD-D1: Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. Priključak za prirubnicu sa zadnje strane i DIN priključak sa prednje.
PTRD-D2: Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom sa zadnje strane i jednostrukim pogonom sa prednje strane. Dva priključka za prirubnicu sa zadnje strane i jedan DIN priključak sa prednje.

Pronađite lokalnog zastupnika

Pogledajte Volvo FH izbliza

Specificirajte savršen kamion za sebe. Kontaktirajte lokalnog zastupnika za Volvo Trucks.

Pronađite lokalnog zastupnika