Kriva obrtnog momenta dizel motora

Pogledajte naše krive

Izuzetan obrtni moment na malim brojevima obrtaja. Izuzetno širok opseg maksimalnog obrtnog momenta. I maksimalni obrtni moment koji se preklapa sa maksimalnom snagom u srednjem opsegu broja obrtaja. Uporedite naše krive obrtnog momenta i videćete razliku. Popnite se u kabinu da biste to osetili – neverovatno ubrzavanje, nenadmašnu vučnu snagu i ekonomičnu i prijatnu vožnju većim brzinama. 

 

Pogledajte kompletne specifikacije pogonske grupe

Ekonomična potrošnja goriva štedi vaš novac i doprinosi održivosti

Dobit za vaše poslovanje

Ogromna snaga i širok opseg maksimalnog obrtnog momenta D16 motora omogućavaju FH16 kamionu da obavlja vrlo teške zadatke na vrlo produktivan način. Bićete na dobitku. 

Motorna kočnica VEB+ sa jedinstvenom konstrukcijom bregaste osovine

Volvo motorna kočnica – VEB+

Naša patentirana motorna kočnica VEB+ koristi jedinstvenu konstrukciju bregaste osovine da bi apsorbovala do 470 kW (639 KS) na D16 motoru. U kombinaciji sa našim I-Shift menjačkim sistemom i inteligentnom regulacijom stalne brzine kretanja možete da održavate veliku prosečnu brzinu bez ugrožavanja bezbednosti ili ekonomičnosti.

Ekološki čistiji motori

Pomoću naših Euro 6 Step C motora napravili smo novi skok ka ekološki čistijem transportu i manjem negativnom uticaju na životnu sredinu. Performanse su iste, samo je potrošnja goriva manja. 

Naše rešenje za Euro 6: pregled

Naše rešenje za Euro 6

1. Motor 
Nove komponente motora poboljšavaju protok gasova i obezbeđuju da izduvni gasovi dođu u sistem za naknadnu obradu na optimalnoj temperaturi.

2. Sedma brizgaljka
Specijalna brizgaljka za dizel gorivo toplotno reguliše DOC i obezbeđuje efikasnost DPF-a i ispravnu funkciju SCR-a.

3. Oksidacioni katalizator za dizel gorivo (DOC)
DOC proizvodi NO2 neophodan za efikasno sagorevanje čvrstih čestica u DPF-u. U hladnim uslovima, obezbeđuje i toplotu za regeneraciju.

4. Filter za čvrste čestice u dizel gorivu (DPF)
Filter sakuplja i skladišti čvrste čestice (PM) sve dok ne sagore tokom regeneracije. Regeneracija se dešava automatski – ne morate da preduzimate nikakve radnje.

5. Selective Catalytic Reduction (SCR)
U zoni mešanja izduvni gasovi se prskaju AdBlue tečnošću. U katalizatoru se azotni oksidi (NO2) efikasno pretvaraju u bezopasni azotni gas i vodu.

6. Katalizator neobrađenog amonijaka (ASC)
Poslednja komponenta ispred izduvne cevi u kojoj se uklanja preostali amonijak (NH3).

Snaga Volvo FH16 kamiona

Odaberite odgovarajuću snagu

Odaberite jednu od četiri varijante snage za Volvo FH16. 

Pronađite lokalnog zastupnika

Veća snaga, manja potrošnja

Uverite se u snagu i efikasnost našeg asortimana motora kod lokalnog zastupnika za Volvo Trucks.

Pronađite lokalnog zastupnika