Specifikacije šasija za Volvo FH16

 • Visine šasije
 • Maksimalno opterećenje prednje osovine
 • Zadnje oslanjanje
 • Visine kačenja, tegljači
 • Vučne poluge
 • Rezervoari za gorivo
 • Rezervoari za AdBlue
 • Vučna sedla
 • Nezavisno prednje oslanjanje
 • Volvo dinamičko upravljanje
 • Prateće osovine
 • Gurajuće osovine
 • Kočnice

Visine šasije

Low oko 850 mm
Med oko 900 mm
High oko 1000 mm
X-High oko 1200 mm

Maksimalno opterećenje prednje osovine (tone)

  Vazdušno Lisnato
Low 7.5 -
Med 9* 9
High 9 10/18**
X-High - 10/20**

* Sa nezavisnim prednjim oslanjanjem do 8,5 tona
** Sa dvostrukom prednjom osovinom (FAA20/FAA21)

Zadnje oslanjanje

Tip Osovine Oslanjanje Opterećenje 1 ili 2 osovine Redukcija Prateće/gurajuće osovine
Jednostruka          
RAD-L90 4×2 Parabolično/lisnato 13 t Jednostruka/u glavčini  
RAD-GR 4×2 Vazdušno 11,5/13 t Jednostruka/u glavčini  
RAD-G2 4×2 Vazdušno (za građevinarstvo) 13 t U glavčini  
           
Dvostruka/trostruka          
RADT-GR 6×2 Vazdušno 19/20,5/22,5/23 t Jednostruka/u glavčini Prateća osovina (nepokretna/upravljiva/automatski upravljiva)
RAPD-GR 6×2 Vazdušno 19/22 t Jednostruka/u glavčini Gurajuća osovina (nepokretna/upravljiva)
RADD-G2 6×4/8×4 Vazdušno (za građevinarstvo) 21/23/26 t Jednostruka/u glavčini  
RADD-BR 6×4/8×4 Parabolično 21 t Jednostruka/u glavčini  
RADD-TR1 6×4/8×4 Parabolično/standardno lisnato 23/26 t Jednostruka/u glavčini  
RADD-TR2 6×4/8×4 Standardno lisnato 26/32 t U glavčini  
RADD-GR 6×4/8×4 Vazdušno 21/23/26 t Jednostruka/u glavčini  
RAPDT-GR 8×2 Vazdušno 27/30/30,5/31,5/32 t Jednostruka/u glavčini Gurajuća osovina (upravljiva) i prateća osovina (nepokretna/upravljiva)
RADDT-GR 8×4/10×4 Vazdušno 27/33/36 t Jednostruka/u glavčini Prateća osovina (upravljiva)
RAPDD-GR 8×4 Vazdušno 27/30,5/32/35 t Jednostruka/u glavčini Gurajuća osovina (upravljiva)
RADDT-G2 8×4/10×4 Vazdušno (za građevinarstvo) 27/33/36 t Jednostruka/u glavčini Prateća osovina (upravljiva)

Visine kačenja vučnog sedla

Pogon Visina šasije Oslanjanje Visina okvira Visina vučnog sedla* Pneumatici Minimalna visina kačenja Nominalna visina vožnje**
4x2 Low RAD-GR 266 140 315–60 955 1015
  Med RAD-GR 266 140 315–70 1014 1075
  Med RAD-GR 300 140 315–70 1031 1092
  High RAD-GR 266 140 315–80 1056 1147
  High RAD-GR 300 140 315–80 1090 1164
6×2 Low RADT-GR 266 160 315–60 975 1035
  Med RADT-GR 266 160 315–70 1034 1095
  Med RADT-GR 300 160 315–70 1051 1112
  High RADT-GR 300 150* 315–80 1160 1234
  Med RAPD-GR 266 160 315–70 1034 1095
  Med RAPD-GR 300 160 315–70 1051 1112
  High RAPD-GR 266 160 315–80 1076 1167
  High RAPD-GR 300 160 315–80 1110 1184
6×4 High RADD-GR 300 150* 315–80 1173 1234
8×4 High RAPDD-GR 300 160 315-80 1137 1207

* Montažna visina +60 mm
** Približne visine

Vučne poluge
Postavljene u okvir, delimično ispod okvira i ispod okvira za vuču tandem prikolice. Vučne poluge mogu da se montiraju u razmacima od 25 mm.

Rezervoari za gorivo
Mogu da budu aluminijumski ili čelični, zapremine od 150 do 900 litara. Maksimalna zapremina goriva je 1480 litara kod tegljača 4×2.

Rezervoari za AdBlue
Zapremina im je od 32 do 100 litara. Pumpa za AdBlue je integrisana sa modulom rezervoara za AdBlue. Od plastike.

Vučna sedla
Dozvoljena je ugradnja za teret do 36 tona. Asortiman obuhvata ISO vučno sedlo sa L-profilima različite visine, što znatno povećava mogućnost izbora. Vučno sedlo spojeno prirubnicom je laka varijanta sedla jer ne zahteva nikakvu pričvrsnu ploču. Visina vučnog sedla iznad šasije je oko 140 mm. Integrisano podmazivanje i indikator priključene prikolice postoje kao opcije za određene varijante.

Kočnice
EBS (elektronski regulisani kočioni sistem) nudi izvanredan odziv, performanse i dejstvo, istovremeno omogućavajući korišćenje niza praktičnih funkcija. EBS sada može da se poruči i za disk kočnice i za doboš kočnice sa bregastim uređajem u obliku slova Z (za izabrani asortiman osovinskih konfiguracija i visina šasija). Nadogradite kočioni sistem tako što ćete dodati EBS Medium paket ili neku dodatnu opciju.

Nezavisno prednje oslanjanje
Nezavisno prednje oslanjanje dozvoljava prednjim točkovima da se vertikalno pomeraju nezavisno jedan od drugog, što obezbeđuje izvanredno ponašanje na putu. Može da se poruči za konfiguracije 4×2 i 6×2 i ima nosivost 8,5 tona. Osim toga, nezavisno prednje oslanjanje sada može da se kombinuje sa Volvo dinamičkim upravljanjem.

Volvo dinamičko upravljanje
Aktivan upravljački sistem sa funkcijom dodavanja i oduzimanja momenta zakretanja. Obezbeđuje veću silu upravljanja pri malim brzinama, smanjuje udare koji deluju na upravljački sistem i drži volan u položaju za pravolinijsku vožnju pri kočenju po površinama sa mešovitim koeficijentom trenja. Volan se automatski vraća u neutralan položaj i pri hodu unapred i pri hodu unazad.
Volvo dinamičko upravljanje sada može da se poruči za sve osovinske konfiguracije, uključujući kamione sa dvostrukom prednjom osovinom. Može da se poruči i u kombinaciji sa nezavisnim prednjim oslanjanjem.

Uređaj za podizanje dvostruke osovine
Omogućava isključivanje i podizanje zadnje pogonske osovine u sklopu dvostruke osovine radi smanjenja potrošnje goriva i poluprečnika zaokretanja. Kada istovari kamion, vozač treba da pritisne dugme na instrument tabli da bi podigao osovinu. Kada se kamion natovari, osovina se automatski spušta i ponovo uključuje.
Uređaj za podizanje dvostruke osovine može da se poruči za konfiguracije 6×4 i 8×4 (sa dvostrukom osovinom) opremljene disk kočnicama.

Prateće osovine
Mogu da imaju nekoliko konfiguracija – da budu nepokretne sa jednostrukim ili dvostrukim pneumaticima, automatski upravljive ili aktivno upravljive. Osovinsko opterećenje: 7,5, 9,5, 10 ili 15 tona.

Gurajuće osovine
Mogu da budu nepokretne i aktivno upravljive, i kod tegljača i kod kamiona. Osovinsko opterećenje: 4,5, 7,5 ili 9 tona.

EBS MEDIUM

Kontrola statusa EBS sistema
Nadzor statusa EBS sistema preko elektronskog sistema vozila TEA2+ i alata Volvo Tech Tool.

Pomoć pri kretanju uzbrdo
Kočnice se otpuštaju samo kada je obrtni moment motora dovoljan
da se vozilo pokrene napred.

Analiza istrošenosti obloga
Upozorenje o oblogama kočnica – proračunavanje preostale kilometraže sa trenutnim oblogama kočnica. (Samo za disk kočnice)

Automatsko otpuštanje parkirne kočnice
Parkirna kočnica se otpušta kada vozač pritisne
pedalu gasa i izabere neki stepen prenosa (samo I-Shift menjač).

DODATNE OPCIJE

Zajednička kočnica
Omogućava vozaču da zahteva impulsno kočenje prikolice. Kočnica se tada automatski aktivira i rizik od zanošenja je minimalan.

ESC (elektronska kontrola stabilnosti)
Sistem za stabilizaciju kočnica aktivira kočnice pojedinačno na svakom točku, čime obezbeđuje stabilnost cele kombinacije vozila i suprotstavlja se njenom zanošenju i prevrtanju, kao i ljuljanju prikolice. ESC ispunjava zakonske zahteve za elektronsku kontrolu stabilnosti vozila i može da se poruči za dvoosovinska i troosovinska vozila.

Stop svetlo pri naglom kočenju
Prilikom naglog kočenja pri brzini iznad 50 km/h, stop svetla trepere brzinom od četiri treptaja u sekundi.

Hidraulični retarder
Kompaktni retarder na menjaču maksimalne snage 680 kW.

Pronađite lokalnog zastupnika

Ako vam se sviđa, provozajte ga

Sedite za volan da biste se stvarno uverili u dinamičnost nove šasije jer je to jedini način. Lokalni zastupnik za Volvo Trucks će vam dati ključeve.

Pronađite lokalnog zastupnika