Volvo dizel motori sa izvanrednim krivama obrtnog momenta na malim brojevima obrtaja

Pogledajte naše krive

Izuzetan obrtni moment na malim brojevima obrtaja. Izuzetno širok opseg maksimalnog obrtnog momenta. Maksimalan obrtni moment i maksimalna snaga. Uporedite naše krive obrtnog momenta i videćete razliku. Popnite se u kabinu da biste to osetili – neverovatno ubrzavanje, nenadmašnu vučnu snagu i ekonomičnu i prijatnu vožnju većim brzinama.

Manja emisija izduvnih gasova uz istu ekonomičnost

Projektovana ekonomičnost

Optimalna geometrija komora za sagorevanje. Brzo i precizno ubrizgavanje koje reguliše EMS. Veliki odnos pedale gasa i punjenja. Mogli bismo i dalje da objašnjavamo zašto su naši motori tako ekonomični. Važnije u vezi sa ovim inovacijama je to što one više utiču na vašu dobit. A manje na životnu sredinu.

Motorna kočnica VEB+ sa jedinstvenom konstrukcijom bregaste osovine

Volvo motorna kočnica: VEB i VEB+
Snaga kočenja do 510 KS

Naša patentirana motorna kočnica VEB+ koristi jedinstvenu konstrukciju bregaste osovine da bi apsorbovala do 375 kW (510 KS) na D13 motoru. Na D11 motoru Volvo motorna kočnica (VEB) apsorbuje do 290 kW. U kombinaciji sa našim I-Shift menjačkim sistemom i inteligentnom regulacijom stalne brzine kretanja možete da održavate veliku prosečnu brzinu bez ugrožavanja bezbednosti ili ekonomičnosti.

Ekološki čistiji motori

Naši Euro 6 motori predstavljaju veliki skok ka ekološki čistijem transportu i manjem ekološkom uticaju. Snaga i ekonomična potrošnja goriva su kao kod Euro 5 modela, ali je emisija čvrstih čestica prepolovljena, dok je emisija azotnih oksida smanjena za skoro 80%. 

Naše rešenje za Euro 6: pregled

Način rada
Naše rešenje za Euro 6

1. Motor
Nove komponente motora poboljšavaju protok gasova i obezbeđuju da izduvni gasovi dođu u sistem za naknadnu obradu na optimalnoj temperaturi.

2. Sedma brizgaljka
Specijalna brizgaljka za dizel gorivo toplotno reguliše DOC i obezbeđuje efikasnost filtera za čvrste čestice u dizel gorivu i ispravnu funkciju SCR-a.

3. Oksidacioni katalizator za dizel gorivo (DOC)
DOC proizvodi NO2 neophodan za efikasno sagorevanje čvrstih čestica u filteru za čvrste čestice u dizel gorivu. U hladnim uslovima, obezbeđuje i toplotu za regeneraciju.

4. Filter za čvrste čestice u dizel gorivu (DPF)
Filter sakuplja čvrste čestice (PM) i skladišti ih sve dok ne sagore tokom regeneracije. Regeneracija se dešava automatski – ne morate da preduzimate nikakve radnje.

5. Selective Catalytic Reduction (SCR)
U zoni mešanja izduvni gasovi se prskaju AdBlue tečnošću. U katalizatoru se azotni oksidi (NO2) efikasno pretvaraju u bezopasni azotni gas i vodu.

6. Katalizator neobrađenog amonijaka (ASC)
Poslednja komponenta ispred izduvne cevi u kojoj se uklanja preostali amonijak (NH3).

D11 i D13 motori od 330 KS do 500 KS

Odaberite odgovarajuću snagu

Odaberite jednu od sedam varijanti snage. Postoje četiri 11-litarske (D11) i tri 13-litarske (D13) opcije.

Pronađite lokalnog zastupnika

Osetite snagu

Uverite se u snagu i efikasnost naših motora kod lokalnog zastupnika za Volvo Trucks.

Pronađite lokalnog zastupnika