Inteligentne karakteristike vam omogućavaju da značajno uštedite gorivo

Paket za vozilo za dugolinijsku potrošnju goriva

• I-See, uključujući I-Cruise
• Isključivanje motora na praznom hodu
• Alternator od 24 V i 150 A, dvocilindarski vazdušni kompresor protoka 900 l/min, sa kvačilom

I-See. Iskusni kopilot.
I-See poznaje puteve kojima se krećete. I-See reguliše promenu stepena prenosa i brzinu da bi kamion maksimalno koristio količinu kretanja, što značajno štedi gorivo.

Isključivanje motora na praznom hodu. Uštedite gorivo u mirovanju.
Ova funkcija štedi gorivo automatskim isključivanjem motora nakon dva i po minuta praznog hoda.

Alternator od 24 V i 150 A. Više snage, manje goriva.
Ovom energetski efikasnom alternatoru treba manje goriva da napuni akumulatore. To je vrlo dragoceno ako trošite puno struje, npr. ako noćite u kabini.

Vazdušni kompresor sa kvačilom
Vazdušni kompresor se automatski isključuje kada nije potreban, što smanjuje potrošnju goriva.

Saznajte više o I-See funkciji
Dynafleet vam pomaže da uštedite gorivo u svim oblastima poslovanja

Paket usluga za dugolinijsku potrošnju goriva

• Saveti za gorivo
• Dynafleet: Gorivo i životna sredina
• Obuka vozača: Efikasna vožnja

Saveti za gorivo
Možete da se obratite našim trenerima za kontrolu potrošnje goriva koji su pravi stručnjaci za smanjenje potrošnje goriva. Svakog meseca vam šalju detaljne izveštaje o gorivu sa ličnim savetima za poboljšanje efikasnosti. Potražite dodatne savete od namenske službe za pomoć ili se prijavite na veb-sajtu da biste pronašli dodatne savete i ideje.

Dynafleet usluga za gorivo i životnu sredinu
Naš sistem za upravljanje voznim parkom vam omogućava da pratite potrošnju goriva u realnom vremenu. Analizirajte trendove i pronađite način za poboljšanje na osnovu izveštaja o gorivu, vozačevom ponašanju i ekološkom uticaju.

Obuka vozača: Efikasna vožnja
Vešti vozači imaju veliki uticaj na ekonomičnost. Na kursu o efikasnoj vožnji, koji je deo programa firme Volvo Trucks za razvoj vozača, vozači uče kako da efikasno voze i kako da maksimalno štede gorivo.

Saznajte više o savetima za gorivo
Pronađite lokalnog zastupnika

Spremni za štednju?

Posetite lokalnog zastupnika za Volvo Trucks i on će vam pomoći da smanjite potrošnju goriva.

Pronađite lokalnog zastupnika