Kamion poznaje nagibe na putu kojim se kreće, pa može da reguliše rad motora i I-Shift menjača i maksimalno iskoristi kinetičku energiju kamiona, kao i da uštedi gorivo i smanji emisiju CO2

Anders Erikson

Razvojni inženjer za I-See, Volvo Trucks

Pogledajte film o prednostima I-See funkcije

I-See štedi gorivo

Preuzmite podatke u pokretu

Povezani ste sa „oblakom“

Dok se vozite, I-See koristi GPRS/3G tehnologiju za preuzimanje podataka o uzbrdicama u vašem pravcu vožnje. Ako se približavate uzbrdici koja nije u bazi podataka (ili u radnoj memoriji I-See funkcije), I-See snima informacije o toj uzbrdici, a zatim ih otprema da bi sledeći korisnik I-See funkcije mogao da ih koristi. Ovo kolektivno znanje omogućava maksimalnu uštedu goriva – čak i pri prvoj vožnji.

Pronađite lokalnog zastupnika

Da li želite još da uštedite?

Posetite lokalnog zastupnika za Volvo Trucks da biste videli sve naše funkcije i usluge za uštedu goriva.

Pronađite lokalnog zastupnika