Trostruka osovina

Lako savladajte krivine

Trostruka osovina značajno povećava upravljivost u uskim četvrtima – čak i na najužim putevima. Da biste uštedeli gorivo i smanjili habanje pneumatika, možete da podignete jednu osovinu (ili čak dve) kada vozite prazan kamion po dobrim putevima. Optimizovanjem pritiska na svim zadnjim osovinama postižete bolju vuču onda kada vam treba.

Jednostavno manevrisanje i udobna vožnja

Jednostavno manevrisanje i udobna vožnja

Trostruka osovina može da se poruči sa pratećom osovinom (iza pogonskih) ili sa gurajućom osovinom (ispred pogonskih). Ili čak sa obe ove osovine ako vozite 8×2.
Pošto osovine mogu da budu hidraulično upravljive, poluprečnik zaokretanja je znatno manji nego kod kamiona sa dvostrukom prednjom osovinom. To olakšava manevrisanje na zahtevnim rutama. Osim toga, vazdušno oslanjanje obezbeđuje udobnu vožnju naročito kada je kamion prazan.

Uređaj za automatsko podizanje osovine štedi gorivo i smanjuje habanje pneumatika

Podignite osovinu i uštedite gorivo

Kada nepogonska osovina ne mora da raspodeljuje opterećenje, automatski se podiže, čime se štedi gorivo i smanjuje habanje pneumatika. Da bi se izbeglo preopterećenje, osovina se automatski spušta čim natovarite kamion.

Konfiguracije trostruke osovine

Trostruka osovina može da se poruči za četvoroosovinske i petoosovinske konfiguracije, uključujući novu konfiguraciju 10×4. Sve uključuju vazdušno oslanjanje i mogu da budu opremljene osovinama sa redukcijom u glavčinama.

Raspoložive konfiguracije

Tip   Osovine   Oslanjanje   Maksimalno opterećenje trostruke osovine   Prateće/gurajuće osovine
RAPDT-GR   8×2R   Vazdušno   32 t   Gurajuća osovina (upravljiva)
i prateća osovina (nepokretna/upravljiva)
RADDT-GR   8×4R, 10×4R   Vazdušno   36 t   Prateća osovina (upravljiva)
RAPDD-GR   8×4R, 8×4T   Vazdušno   35 t   Gurajuća osovina (upravljiva)
R = kamion, T = tegljač
VT

Zaokrećite ovako

Želite li da vidite na koliko malom prostoru možete da zaokrenete kamion? Posetite lokalnog zastupnika za Volvo Trucks i sami isprobajte trostruku osovinu.

Pronađite lokalnog zastupnika