Jedinstvena tehnologija

Naša patentirana tehnologija je kombinacija standardnog hidrauličnog servo upravljanja sa elektromotorom montiranim na upravljački prenosnik. ECU (elektronska kontrolna jedinica) obrađuje ulazne signale više senzora na osnovu kojih određuje smer kretanja kamiona i namere vozača. Kontroliše motor 2000 puta u sekundi koristeći princip dodavanja i oduzimanja momenta zakretanja kako bi korigovala nenamerno pomeranje upravljačkog sistema i po potrebi obezbedila dodatni moment zakretanja.

Volvo dinamičko upravljanje sada može da se poruči za sve osovinske konfiguracije, uključujući one sa dvostrukom prednjom osovinom.

Video o načinu funkcionisanja Volvo dinamičkog upravljanja

Kako Volvo dinamičko upravljanje funkcioniše

Stabilno i precizno upravljanje pri svim brzinama

Vožnja bez naprezanja pri svim brzinama

Pri velikim brzinama Volvo dinamičko upravljanje održava vašu stabilnost i pravac. Pri sporom i pažljivom manevrisanju obezbeđuje vam upravljačku silu bez obzira na teret. Savršeno smo ozbiljni kada kažemo da Volvo FM kamionom možete upravljati jednim prstom.

Stabilno i precizno upravljanje čak i pri vožnji unazad

Vožnja unazad sada je laka kao vožnja unapred

Vozač se više ne napreže kada vozi natovaren kamion unazad. Volvo dinamičko upravljanje omogućava savršenu preciznost, upravljanje skoro bez naprezanja i automatsko vraćanje volana u neutralan položaj. Stabilnost po pravcu je toliko unapređena da možete da vozite unazad preko 100 m bez skretanja sa pravca. 

Stabilan kao voz na pruzi u svim uslovima

Pravolinijska vožnja u svim uslovima

Korigovanje pravca nakon kočenja po neravnoj površini? Nije potrebno. Udari kolotraga, rupa i oznaka na putu? Skoro neprimetni. Volvo dinamičko upravljanje čak neutrališe dejstvo jakih bočnih vetrova. Samo lagano držite volan i budite sigurni da će kamion promeniti pravac samo kada vi to poželite.

Pronađite lokalnog zastupnika

Vozite dinamično

Kontaktirajte lokalnog zastupnika za Volvo Trucks da biste učestvovali na najlakšoj probnoj vožnji ikada.

Pronađite lokalnog zastupnika