Specifikacije šasija za Volvo FM

 

 • Visine šasije
 • Maksimalno opterećenje prednje osovine
 • Zadnje oslanjanje
 • Visine kačenja vučnog sedla
 • Vučne poluge
 • Rezervoari za gorivo
 • Rezervoari za AdBlue
 •  

   

 • Vučna sedla
 • Volvo dinamičko upravljanje
 • Uređaj za podizanje dvostruke osovine
 • Prateće osovine
 • Gurajuće osovine
 • Kočnice 
 •  

  Visine šasije

  X-Low (tegljač) oko 810 mm
  Low oko 850 mm
  Med oko 900 mm
  High oko 1000 mm

  Maksimalno opterećenje prednje osovine (tone)

    Vazdušno Lisnato
  X-Low 8
  Low 8
  Med 9 9
  High 9 10/20*
  * Dvostruka prednja osovina (FAA20).

  Zadnje oslanjanje

  Tip Osovine Oslanjanje Opterećenje 1 ili 2 osovine Redukcija Gurajuće/prateće osovine
  Jednostruka
  RAD-L90 4×2 Parabolično/lisnato 13 t Jednostruka/u glavčini  
  RAD-GR 4×2 Vazdušno 11,5/13 t Jednostruka/u glavčini  
  Dvostruka/trostruka
  RADT-GR 6×2 Vazdušno 19/20,5/22,5/23 t Jednostruka/u glavčini Prateća osovina (nepokretna/upravljiva/automatski upravljiva)
  RAPD-GR 6×2 Vazdušno 19/22 t Jednostruka/u glavčini Gurajuća osovina (nepokretna/upravljiva)
  RADD-BR 6×4/8×4 Parabolično 21 t Jednostruka/u glavčini  
  RADD-TR1 6×4/8×4 Parabolično/standardno lisnato 23/26 t Jednostruka/u glavčini  
  RADD-TR2 6×4/8×4 Standardno lisnato 26/32 t U glavčini  
  RADD-GR 6×4/8×4 Vazdušno 21/23/26 t Jednostruka/u glavčini  
  RADDT-GR 8×4/10×4 Vazdušno 27/33/36 t Jednostruka/u glavčini Prateća osovina (upravljiva)
  RAPDD-GR 8×4 Vazdušno 27/30,5/32/35 t Jednostruka/u glavčini Gurajuća osovina (upravljiva)
  RAPDT-GR 8×2 Vazdušno 27/30/30,5/31,5/32 t Jednostruka/u glavčini Gurajuća osovina (upravljiva) i prateća osovina (nepokretna/upravljiva)

  Visine kačenja vučnog sedla

  Pogon Šasija Oslanjanje Visina okvira Visina vučnog sedla* Pneumatici Minimalna visina kačenja** Nominalna visina vožnje**
  4×2 X-Low RAD-GR 266 140 295/55 867 912
    X-low RAD-GR 266 140 295/60 887 932
    Low RAD-GR 266 140 315/60 955 1015
    Med RAD-GR 266 140 315/70 1014 1075
    Med RAD-GR 300 140 315/70 1031 1092
    High RAD-GR 266 140 315/80 1056 1147
    High RAD-GR 300 140 315/80 1090 1164
  6×2 Low RADT-GR 266 160 315/60 975 1035
    Med RADT-GR 266 160 315/70 1034 1095
    Med RADT-GR 300 160 315/70 1051 1112
    High RADT-GR 300 150* 315/80 1160 1234
    Med RAPD-GR 266 160 315/70 1034 1095
    Med RADT-GR 300 160 315/70 1051 1112
    High RAPD-GR 266 160 315/80 1076 1167
    High RAPD-GR 300 160 315/80 1110 1184
  6×4 High RADD-GR 300 150* 315/80 1173 1234
  8x4 High RAPDD-GR 300 160 315/80 1137 1207
  * Montažna visina +60 mm.
  ** Približne visine.

  Vučne poluge
  Postavljene u okvir, delimično ispod okvira i ispod okvira, vučne poluge služe za vuču tandem prikolica. Vučne poluge mogu da se montiraju u razmacima od 25 mm.

  Rezervoari za gorivo
  Mogu da budu aluminijumski ili čelični, zapremine od 150 do 900 litara. Maksimalna zapremina goriva je 1480 litara kod tegljača 4×2.

  Rezervoari za AdBlue
  Od plastike. Zapremina im je od 32 do 90 litara. Pumpa za AdBlue je integrisana sa modulom rezervoara za AdBlue.

  Vučna sedla
  Dozvoljena je ugradnja za teret do 36 tona. Asortiman obuhvata ISO vučno sedlo sa L-profilima različite visine, što znatno povećava mogućnost izbora. Vučno sedlo spojeno prirubnicom je laka varijanta sedla jer ne zahteva nikakvu pričvrsnu ploču. Visina vučnog sedla iznad šasije je oko 140 mm. Integrisano podmazivanje i indikator priključene prikolice postoje kao opcije za određene varijante.

  Volvo dinamičko upravljanje
  Aktivan upravljački sistem sa funkcijom dodavanja i oduzimanja momenta zakretanja. Obezbeđuje veću silu upravljanja pri malim brzinama, smanjuje udare koji deluju na upravljački sistem i drži volan u položaju za pravolinijsku vožnju pri kočenju po površinama sa mešovitim koeficijentom trenja. Volan se automatski vraća u neutralan položaj i pri hodu unapred i pri hodu unazad.

  Volvo dinamičko upravljanje sada može da se poruči za sve osovinske konfiguracije, uključujući kamione sa dvostrukom prednjom osovinom.

  Uređaj za podizanje dvostruke osovine
  Omogućava isključivanje i podizanje zadnje pogonske osovine u sklopu dvostruke osovine radi smanjenja potrošnje goriva i poluprečnika zaokretanja. Kada istovari kamion, vozač treba da pritisne dugme na instrument tabli da bi podigao osovinu. Kada se kamion natovari, osovina se automatski spušta i ponovo uključuje. 

  Uređaj za podizanje dvostruke osovine može da se poruči za konfiguracije 6×4 i 8×4 (sa dvostrukom osovinom) opremljene disk kočnicama.

  Prateće osovine
  Mogu da imaju nekoliko konfiguracija – da budu nepokretne sa jednostrukim ili dvostrukim pneumaticima, automatski upravljive ili aktivno upravljive. Osovinsko opterećenje: 7,5, 9,5, 10 ili 16 tona.

  Gurajuće osovine
  Mogu da budu nepokretne i aktivno upravljive, i kod tegljača i kod kamiona. Osovinsko opterećenje: 4,5, 7,5 ili 9 tona.

  Kočnice

  EBS (elektronski regulisani kočioni sistem) nudi izvanredan odziv, performanse i dejstvo, istovremeno omogućavajući korišćenje niza praktičnih funkcija. EBS sada može da se poruči i za disk kočnice i za doboš kočnice sa bregastim uređajem u obliku slova Z (za izabrani asortiman osovinskih konfiguracija i visina šasija). Nadogradite kočioni sistem tako što ćete dodati EBS Medium paket ili neku dodatnu opciju.

  EBS MEDIUM

  Osim funkcija paketa EBS Standard, EBS Medium ima i donje funkcije.

  Kontrola statusa EBS sistema

  Nadzor statusa EBS sistema preko elektronskog sistema vozila TEA2+ i alata Volvo Tech Tool.

  Pomoć pri kretanju uzbrdo

  Kočnice se otpuštaju samo kada je obrtni moment motora dovoljan da se vozilo pokrene napred.

  Analiza istrošenosti obloga

  Upozorenje o oblogama kočnica – proračunavanje preostale kilometraže sa trenutnim oblogama kočnica. (Samo za disk kočnice)

  Automatsko otpuštanje parkirne kočnice

  Parkirna kočnica se otpušta kada vozač pritisne pedalu gasa i izabere neki stepen prenosa (samo I-Shift menjač).

  DODATNE OPCIJE

  Osim programskih paketa postoje sledeće opcije.

  Zajednička kočnica

  Omogućava vozaču da zahteva impulsno kočenje prikolice. Kočnica se tada automatski aktivira i rizik od zanošenja je minimalan.

  ESP (elektronski program stabilnosti)

  Sistem za stabilizaciju kočnica aktivira kočnice pojedinačno na svakom točku, čime obezbeđuje stabilnost cele kombinacije vozila i suprotstavlja se njenom zanošenju i prevrtanju, kao i ljuljanju prikolice. ESP ispunjava zakonske zahteve za elektronsku kontrolu stabilnosti vozila i može da se poruči za dvoosovinska i troosovinska vozila.

  Stop svetlo pri naglom kočenju

  Prilikom naglog kočenja pri brzinama iznad 50 km/h, stop svetla trepere brzinom od četiri treptaja u sekundi.

  Hidraulični retarder

  Kompaktni retarder na menjaču maksimalne snage 440 kW.

  Pronađite lokalnog zastupnika

  Ako vam se sviđa, provozajte ga

  Sedite za volan da biste se stvarno uverili u dinamičnost nove šasije jer je to jedini način. Lokalni zastupnik za Volvo Trucks će vam dati ključeve.

  Pronađite lokalnog zastupnika