Volvo FMX sa upravljivom pratećom osovinom

Lako savladajte krivine

Morate da raspodelite teret po osovinama? Dvostruka prednja osovina je idealno rešenje. Treba vam samo jedna pogonska osovina? Upoznajte se sa trostrukom osovinom koja ima najmanji krug zaokretanja do sada.

Upravljiva prateća osovina povećava produktivnost

Trostruka osovina

Konfiguracija 8×4 sa jednom prednjom osovinom ima trostruku osovinu na zadnjem kraju, pri čemu je prateća osovina hidraulično upravljiva. To obezbeđuje izuzetnu upravljivost i neverovatno mali krug zaokretanja. Manje vremena trošite na zaustavljanje, skretanje i hod unazad, a više na vožnju.

Trostruka osovina ima još prednosti. Podizanjem prateće osovine smanjuju se habanje pneumatika i potrošnja goriva. Vazdušno oslanjanje obezbeđuje optimalan pritisak na svim zadnjim osovinama, a time i bolju vuču. Osim toga, možete da podesite raspodelu opterećenja po osovinama radi još bolje vuče.

Dvostruka upravljiva prednja osovina za velika opterećenja prednjih osovina

Dvostruka prednja osovina

Kada imate veliko (ili visoko) prednje opterećenje kao što je nadgradnja sa dizalicom ili pumpom za beton, 8×4 sa dvostrukom prednjom osovinom i dvostrukom pogonskom osovinom vam daje potrebnu upravljivost.

Isprobajte manevarske sposobnosti Volvo FMX kamiona sa upravljivim višestrukim osovinama

Zaokrećite ovako

Želite li da vidite na koliko malom prostoru možete da zaokrenete kamion? Posetite lokalnog zastupnika za Volvo Trucks i isprobajte neverovatno upravljiv kamion.

Pronađite lokalnog zastupnika