Specifikacije šasija za Volvo FMX

 • Visine šasije
 • Maksimalno opterećenje prednje osovine
 • Zadnje oslanjanje
 • Vučne poluge
 • Rezervoari za gorivo
 • Rezervoari za AdBlue
 • Vučna sedla
 • Volvo dinamičko upravljanje
 • Uređaj za podizanje dvostruke osovine
 • Automatska kontrola proklizavanja
 • Prateće osovine
 • Gurajuće osovine
 • Kočnice

Visine šasije

Med  oko 900 mm
High oko 1000 mm
X-High  oko 1200 mm
XX-High  oko 1240 mm

Maksimalno opterećenje prednje osovine (tone)

  Vazdušno  Lisnato 
Med  10 
High  10/20*
X-High    10/20*
XX-High    10/20*
* Dvostruka prednja osovina (FAA20/FAA21)

Maksimalno opterećenje prednje osovine (u tonama)

FA-LOW Niska prednja osovina za srednje šasije, opterećenje osovine do 9 tona.
FA-MED Srednja prednja osovina za srednje šasije, opterećenje osovine do 10 tona.
FA-HIGH Visoka prednja osovina za visoke šasije, opterećenje osovine do 10 tona.
FA-XHIGH Vrlo visoka prednja osovina za vrlo visoke šasije, opterećenje osovine do 10/18* tona.
FA-XXHIGH Prednja pogonska osovina, opterećenje osovine do 9/18* tona.
Dvostruke prednje osovine – FA-HIGH/FA-XHIGH Mogu da se poruče za konfiguracije 8×2 i 8×4, opterećenje osovina do 18 tona.

Zadnje oslanjanje

Tip Osovinska kombinacija Tip oslanjanja Opterećenje 1 ili 2 osovine Redukcija Druge osovine
Jednostruka          
RAD-L90 4×2 Parabolično/lisnato 13 t Jednostruka/u glavčini  
RAD-GR 4×2 Vazdušno  13 t Jednostruka/u glavčini  
RAD-G2 4×2 Vazdušno  13 t Jednostruka/u glavčini  
RAD-L90 4×4 Parabolično/lisnato 13 t U glavčini   
           
Dvostruka/trostruka          
RADT-GR 6×2 Vazdušno 19/20,5/22,5/23 t Jednostruka/u glavčini Nepokretna/upravljiva/automatski upravljiva prateća osovina
RAPD-GR 6×2 Vazdušno 19/22 t Jednostruka/u glavčini Nepokretna/upravljiva gurajuća osovina
RADD-G2 6×4/8×4 Vazdušno 21/23/26 t Jednostruka/u glavčini  
RADD-BR 6×4/8×4 Parabolično 21 t Jednostruka/u glavčini  
RADD-TR1 6×4/8×4 Parabolično/standardno lisnato 23/26 t Jednostruka/u glavčini  
RADD-TR2 6×4/8×4 Standardno lisnato 26/32 t U glavčini  
RADD-GR 6×4/8×4 Vazdušno 21/23/26 t Jednostruka/u glavčini  
RADD-BR 6×6 Parabolično 21 t U glavčini  
RADD-TR1 6×6 Parabolično/standardno lisnato 26 t U glavčini  
RADD-TR2 6×6 Standardno lisnato 26/32 t U glavčini  
RAPDT-GR 8×2 Vazdušno 27/30/30,5/31,5/32 t Jednostruka/u glavčini Tri osovine/upravljiva gurajuća i upravljiva ili nepokretna prateća osovina
RADDT-GR 8×4 Vazdušno 27/33/36 t Jednostruka/u glavčini Tri osovine/upravljiva prateća osovina
RAPDD-GR 8×4 Vazdušno 27/30,5/32/35 t Jednostruka/u glavčini Tri osovine/upravljiva gurajuća osovina
RADDT-G2 8×4 Vazdušno 27/33/36 t Jednostruka/u glavčini Tri osovine/upravljiva prateća osovina
RADD-BR 8×6 Parabolično 21 t U glavčini  
RADD-TR1 8×6 Parabolično/standardno lisnato 26 t U glavčini  
RADD-TR2 8×6 Standardno lisnato 26/32 t U glavčini  

Vučne poluge
Postavljene u okvir, delimično ispod okvira i ispod okvira, vučne poluge služe za vuču tandem prikolica. Vučne poluge mogu da se montiraju u razmacima od 25 mm. 

Rezervoari za gorivo
Mogu da budu aluminijumski ili čelični, zapremine od 150 do 900 litara. Maksimalna zapremina goriva je 1480 litara kod tegljača 4×2. 

Rezervoari za AdBlue
Od plastike. Zapremina im je od 32 do 90 litara. Pumpa za AdBlue je integrisana sa modulom rezervoara za AdBlue. 

Vučna sedla
Dozvoljena je ugradnja za teret do 36 tona. Asortiman obuhvata ISO vučno sedlo sa L-profilima različite visine, što znatno povećava mogućnost izbora. Vučno sedlo spojeno prirubnicom je laka varijanta sedla jer ne zahteva nikakvu pričvrsnu ploču. Visina vučnog sedla iznad šasije je oko 140 mm. Integrisano podmazivanje i indikator priključene prikolice postoje kao opcije za određene varijante.

Kočnice
EBS (elektronski regulisani kočioni sistem) nudi izvanredan odziv, performanse i dejstvo, istovremeno omogućavajući korišćenje niza praktičnih funkcija. EBS sada može da se poruči i za disk kočnice i za doboš kočnice sa bregastim uređajem u obliku slova Z (za izabrani asortiman osovinskih konfiguracija i visina šasija). Nadogradite kočioni sistem tako što ćete dodati EBS Medium paket ili neku dodatnu opciju.

Volvo dinamičko upravljanje
Aktivan upravljački sistem sa funkcijom dodavanja i oduzimanja momenta zakretanja. Obezbeđuje veću silu upravljanja pri malim brzinama, smanjuje udare koji deluju na upravljački sistem i drži volan u položaju za pravolinijsku vožnju pri kočenju po površinama sa mešovitim koeficijentom trenja. Volan se automatski vraća u neutralan položaj i pri hodu unapred i pri hodu unazad.

Volvo dinamičko upravljanje od sada može da se poruči za sve osovinske konfiguracije, osim u kombinaciji sa prednjom pogonskom osovinom (4×4, 6×6, 8×6 i 10×6).

Uređaj za podizanje dvostruke osovine
Omogućava isključivanje i podizanje zadnje pogonske osovine u sklopu dvostruke osovine radi smanjenja potrošnje goriva i poluprečnika zaokretanja. Kada istovari kamion, vozač treba da pritisne dugme na instrument tabli da bi podigao osovinu. Kada se kamion natovari, osovina se automatski spušta i ponovo uključuje.

Uređaj za podizanje dvostruke osovine može da se poruči za konfiguracije 6×4 i 8×4 (sa dvostrukom osovinom) opremljene disk kočnicama.

Automatska kontrola proklizavanja (ATC)
Automatski uključuje prednju pogonsku osovinu onda kada je to potrebno i isključuje je kada to teren dozvoli, čime štedi gorivo i poboljšava upravljivost. ATC se standardno isporučuje sa svim Volvo FMX konfiguracijama sa prednjom pogonskom osovinom (4×4, 6×6, 8×6 i 10×6).

Prateće osovine
Mogu da imaju nekoliko konfiguracija – da budu nepokretne sa jednostrukim ili dvostrukim pneumaticima, automatski upravljive ili aktivno upravljive. Osovinsko opterećenje: 7,5, 9,5, 10 ili 16 tona. 

Gurajuće osovine
Mogu da budu nepokretne i aktivno upravljive, i kod tegljača i kod kamiona. Osovinsko opterećenje: 4,5, 7,5 ili 9 tona.

EBS MEDIUM

Osim funkcija paketa EBS Standard, EBS Medium ima i donje funkcije.

Kontrola statusa EBS sistema
Nadzor statusa EBS sistema preko elektronskog sistema vozila TEA2+ i alata Volvo Tech Tool.

Pomoć pri kretanju uzbrdo
Kočnice se otpuštaju samo kada je obrtni moment motora dovoljan da se vozilo pokrene napred.

Analiza istrošenosti obloga
Upozorenje o oblogama kočnica – proračunavanje preostale kilometraže sa trenutnim oblogama kočnica. (Samo za disk kočnice)

Automatsko otpuštanje parkirne kočnice
Parkirna kočnica se otpušta kada vozač pritisne pedalu gasa i izabere neki stepen prenosa (samo I-Shift menjač).

DODATNE OPCIJE

Osim programskih paketa postoje sledeće opcije.

Zajednička kočnica
Omogućava vozaču da zahteva impulsno kočenje prikolice. Kočnica se tada automatski aktivira i rizik od zanošenja je minimalan.

ESP (elektronski program stabilnosti)
Sistem za stabilizaciju kočnica aktivira kočnice pojedinačno na svakom točku, čime obezbeđuje stabilnost cele kombinacije vozila i suprotstavlja se njenom zanošenju i prevrtanju, kao i ljuljanju prikolice. ESP ispunjava zakonske zahteve za elektronsku kontrolu stabilnosti vozila i može da se poruči za dvoosovinska i troosovinska vozila.

Stop svetlo pri naglom kočenju
Prilikom naglog kočenja pri brzini iznad 50 km/h, stop svetla trepere brzinom od četiri treptaja u sekundi. 

Hidraulični retarder
Kompaktni retarder na menjaču maksimalne snage 440 kW.

Pronađite lokalnog zastupnika

Ako vam se sviđa, provozajte ga

Sedite za volan da biste se stvarno uverili u dinamičnost nove šasije jer je to jedini način. Lokalni zastupnik za Volvo Trucks će vam dati ključeve.

Pronađite lokalnog zastupnika