Specifikacije pogonske grupe za Volvo FMX

• Motori
• I-Shift
• I-Shift sa dvostrukim kvačilom
• Softverski paketi za I-Shift
• Powertronic

• Pogonske osovine
• Prenosni odnosi pogonskih osovina
• Kombinacije pogonske grupe
• Izvodi snage

Motori

  D11K D13K
Standard o emisiji Euro 6 Euro 6
Br. cilindara 6 6
Radna zapremina 10,8 dm³ 12,8 dm³
Hod klipa 152 mm 158 mm
Prečnik cilindra 123 mm 131 mm
Stepen kompresije 17:1 18:1 (420, 460, 500 KS), 17:1 (540 KS)
Ekonomična oblast broja obrtaja 1000–1500 o/min 950–1400 o/min
Efekat motorne kočnice 160 kW (2400 o/min) 200 kW (2300 o/min)
Snaga VEB kočnice 290 kW (2400 o/min)  
Snaga VEB opcija  
Snaga VEB+ kočnice   375 kW (2300 o/min)
VEB+   opcija
Filteri za ulje 2 punoprotočna, 1 zaobilazni 2 punoprotočna, 1 zaobilazni
Zapremina ulja, uključujući filter 36 l 33 l
Rashladni sistem, ukupna zapremina 36 l 38 l

Preduslovi za gorivo

Gorivo bez sumpora (EN590, maks. 10 ppm sumpora)
Biodizel 2. generacije (EN15940, sintetičko dizel gorivo)

  

Izvod snage na motoru

  Izlazni obrtni moment Prenosni odnos
EPTT650 650 Nm* 1.26:1
EPTT1000, 1000 Nm* 1.26:1
* Izlazni obrtni moment i u vožnji i u mirovanju.
D11K – SNAGA/OBRTNI MOMENT

D11K – SNAGA/OBRTNI MOMENT

Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011

 

 

D11K330 (243 kW)  
Maksimalna snaga na 1600–1900 o/min 330 KS
Maksimalni obrtni moment na 950–1400 o/min 1600 Nm
D11K380 (280 kW)  
Maksimalna snaga na 1700–1800 o/min 380 KS
Maksimalni obrtni moment na 950–1400 o/min 1800 Nm
D11K430 (316 kW)  
Maksimalna snaga na 1700–1800 o/min 430 KS
Maksimalni obrtni moment na 1000–1400 o/min 2050 Nm
D11K460 (338 kW)  
Maksimalna snaga na 1700–1800 o/min 460 KS
Maksimalni obrtni moment na 1050–1400 o/min 2200 Nm
D13K – SNAGA/OBRTNI MOMENT

D13K – SNAGA/OBRTNI MOMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

D13K420 (309 kW)  
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min 420 KS
Maksimalni obrtni moment na 860–1400 o/min 2100 Nm
D13K460 (338 kW)  
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min 460 KS
Maksimalni obrtni moment na 900–1400 o/min 2300 Nm
D13K500 (368 kW)  
Maksimalna snaga na 1400–1800 o/min 500 KS
Maksimalni obrtni moment na 980–1270 o/min 2500 Nm
D13K540 (397 KW)  
Maksimalna snaga na 1450–1800 o/min 540 KS
Maksimalni obrtni moment na 1000–1460 o/min 2600 Nm
I-Shift

Dvanaestobrzinski menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega pomoću automatizovanog sistema za promenu stepena prenosa. Na I-Shift mogu da se montiraju kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za vanredne situacije i hladnjak za ulje.

Specifikacije

Tip
Najviši stepen prenosa
Obrtni moment motora
Ukupna težina vučnog voza
AT2412F Direktan 2400 Nm 44 t
AT2612F Direktan 2600 Nm 100 t
ATO2612F Štedni 2600 Nm 100 t

Specifikacije I-Shift menjača sa dvostrukim kvačilom

Tip Najviši stepen prenosa Obrtni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
SPO2812 Štedni 2800 80

Softverski paketi za I-Shift

Osnovna verzija (TP-BAS)
TP-BAS je standardni softverski paket koji se isporučuje sa I-Shift menjačem i koji uključuje osnovne funkcije menjača za opštu vožnju.

I-Shift softver za promenu stepena prenosa pri distributivnom transportu (TP-DIST)
TP-DIST prilagođava funkciju menjača specifičnim uslovima distributivnog segmenta. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju upravljivost pri polasku iz mirovanja, manevrisanju i vožnji malim brzinama.

I-Shift softver za promenu stepena prenosa pri građevinskom transportu (TP-CON)
TP-CON prilagođava funkciju menjača specifičnim uslovima građevinskog segmenta. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju upravljivost pri polasku iz mirovanja, manevrisanju i vožnji malim brzinama. Ovaj softver može da se koristi i u težim putnim uslovima.

I-Shift softver za promenu stepena prenosa pri dugolinijskom transportu (TP-LONG)
TP-LONG uključuje inteligentne funkcije koje umanjuju potrošnju goriva. Ovaj softverski paket je idealan za dugolinijske transporte kod kojih je posebno važna ekonomična potrošnja goriva. Paket uključuje funkciju I-Roll.

Transport u teškim radnim uslovima (TP-HD)
TP-HD optimizuje I-Shift za transport vučnih vozova velike težine (>85 tona) u teškim radnim uslovima. Bez obzira na ukupnu težinu vučnog voza, vozač uvek može da optimizuje vozne karakteristike biranjem ili deaktiviranjem režima za teške radne uslove, kao i aktiviranjem dugolinijskog režima. Funkcije ovog softverskog paketa takođe pružaju
prednosti kamionima koji vuku više prikolica.

Softverski paketi za I-Shift

Prodajne varijante TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Osnovne funkcije izvoda snage (APF-BAS)
Poboljšane funkcije izvoda snage (APF-ENH) o o o o o
Osnovno podešavanje izbora stepena prenosa (AMSO-BAS)
Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući funkciju „kickdown“ (AMSO-AUT) o o o
Osnovne profesionalne funkcije (AVO-BAS)
Poboljšane performanse – loši putevi (AVO-ENH) o o o
Osnovna strategija pri promeni stepena prenosa
Promena stepena prenosa zbog performansi
Monitor temperature ulja u menjaču
Uključivanje pri teškom startovanju
I-Roll (•)
Inteligentna regulacija stalne brzine kretanja (•)
Kontrola kretanja malom brzinom
Poboljšana strategija promene stepena prenosa (GCW ≤ 85 t)
Regulacija vučnog voza velike težine (85 t < GCW ≤ 180 t)
Izuzetno nizak sporohodni stepen prenosa* (ASO-ULC) o o o
Sporohodni stepen prenosa* (ASO-C) o o o
Više stepeni prenosa za hod unazad* (ARSO-MSR) o o o
I-See, korišćenje GPS podataka o o

• Standard (•) Funkcija može da se koristi kada je aktiviran TP-LONG. o Opcija – Nije na raspolaganju
*Samo AT2612F i ATO2612F. ARSO-MSR zahteva ASO-ULC ili ASO-C.
**Samo AT2612F i ATO2612F

Objašnjenje I-Shift funkcija

Osnovna strategija pri promeni stepena prenosa
Automatski izbor pravog prenosnog odnosa pri pokretanju vozila (od 1. do 6. stepena prenosa). Na izbor stepena prenosa pri pokretanju vozila utiču ukupna težina i nagib puta.

Promena stepena prenosa zbog performansi
Daje brže i blaže promene inteligentnim korišćenjem motorne kočnice, kvačila vozila i specijalne kočnice menjača.

Osnovno podešavanje izbora stepena prenosa
Omogućava podešavanje izbora stepena prenosa putem dugmadi na ručici menjača prilikom kočenja motorom u automatskom režimu.

Monitor temperature ulja u menjaču
Prikazuje temperaturu ulja u menjaču na displeju sa informacijama.

Poboljšana strategija promene stepena prenosa
Zahvaljujući EBS i ECS sistemima, olakšano je pokretanje vozila, kao i manevrisanje u uskim četvrtima. Maksimalno povećava snagu VEB/VEB+ kočnice automatskim biranjem pravog stepena prenosa tako da motor radi na velikom broju obrtaja. Kada se menja stepen prenosa pri kočenju motorom, aktiviraju se radne kočnice da bi se kompenzovao gubitak kočionog momenta.

Kontrola kretanja malom brzinom
Optimizira izbor stepena prenosa i funkcije EBS sistema za manevrisanje pri malim brzinama. Između ostalog, omogućava aktiviranje funkcije „Pomoć pri kretanju uzbrdo“ isključivo na uzbrdicama.

I-Roll
Automatsko aktiviranje i deaktiviranje funkcije slobodnog hoda sa ciljem smanjenja potrošnje goriva. I-Roll se koristi kada nije potrebna ni snaga motora ni kočenje motorom, npr. na ravnom terenu.

Inteligentna regulacija stalne brzine kretanja
Radi u interakciji sa funkcijom vozila „Brake Cruise“, usled čega ne dolazi do nepotrebnog aktiviranja pomoćnih kočnica. Funkcija slobodnog hoda tako može bolje da se iskoristi.

I-See
Inteligentan I-Shift softver koji može da skladišti topografske podatke i da ih koristi za uštedu goriva i udobniju vožnju. Podaci se čuvaju u bazi podataka koju mogu da koriste drugi korisnici I-See softvera. Kada se poruči I-See, dobija se i regulacija stalne brzine kretanja I-Cruise. (Osim toga, I-Cruise može da se poruči posebno.)

Regulacija vučnog voza velike težine
Optimizira izbor stepena prenosa za vučne vozove velike težine, 85–180
tona.

Dodatne opcije

Poboljšane funkcije izvoda snage
Nekoliko funkcija koje olakšavaju upotrebu izvoda snage.

Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući funkciju „kickdown“
Omogućava podešavanje izbora stepena prenosa putem dugmadi na ručici menjača pri pokretanju i vožnji u automatskom režimu. Funkcija „kickdown“ bira pravi stepen prenosa za maksimalno ubrzanje.

Poboljšane performanse – loši putevi
Nekoliko funkcija kojima se podešava promena stepena prenosa i koje pomažu pri pokretanju i vožnji po lošim putevima i brdovitom terenu.

Powertronic

Potpuno automatski menjač bez prekida toka snage, sa pretvaračem obrtnog momenta i hladnjakom ulja. Menja stepene prenosa bez gubitka snage. Na Powertronic mogu fabrički da se montiraju izvod snage, integrisani retarder i pumpa servo upravljača za vanredne situacije.

Powertronic

Tip Najviši stepen prenosa Obrtni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
PT2106 Direktan 2100 44
PT2606 Direktan 2600 60

Integrisani programi vožnje za Powertronic

Ekonomičnost

Služi za optimalnu ekonomičnost. Do promene stepena prenosa dolazi pri najekonomičnijim brojevima obrtaja.

Performanse

Koristi se kada je potrebna dodatna snaga motora. Do promene stepena prenosa naviše i naniže dolazi pri većim brojevima obrtaja motora.

Pogonske osovine

Tip Osovinska Zupčanik Maksimalni obrtni moment (Nm) Maksimalno opterećenje 1 ili 2 osovine (u tonama) Ukupna težina vučnog voza (tone)
Jednostruka redukcija          
RSS1344C/D Jednostruka Hipoidni 2600 13 44
RSS1356 Jednostruka Hipoidni 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Jednostruka Hipoidni 3550 13 70
RTS2370A Tandem Hipoidni 3550 23 80
RSS1144 Jednostruka Hipoidni 2800 11.7 44
Redukcija u glavčinama          
RSH1365 Jednostruka Konusno spiralni 2400 13 65
RSH1370F Jednostruka Konusno spiralni 3550 13 70
RTH2610F Tandem Konusno spiralni 3550 26 100
RTH3210F Tandem Konusno spiralni 3550 32 100
RTH3312 Tandem Konusno spiralni 3550 33 120
           

Prenosni odnosi pogonskih osovina

RSS1144 RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1365 RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1 2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.61:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1 2.47:1* 2.64:1 2.64:1 2.57:1

3.76:1

3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 2.64:1 2.79:1 2.85:1 2.83:1 4.12:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 2.85:1 3.10:1 3.08:1 3.09:1 4.55:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.08:1 3.44:1 3.40:1 3.40:1   4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
  3.36:1 3.67:1 3.67:1 3.78:1   5.41:1 4.12:1 4.12:1 6.18:1
  3.70:1   4.11:1 4.13:1     4.55:1 4.55:1 7.21:1
  4.11:1     4.50:1     5.41:1 5.41:1  
  4.63:1     5.14:1     6.18:1 6.18:1  
  5.29:1     5.67:1       7.21:1  
        6.17:1          

* Za RSS1344D.

Kombinacije pogonske grupe

  D11K330 D11K370 D11K410 D11K450 D13K420 D13K460 D13K500 D13K540
Powertronic                
PT2106        
PT2606        
                 
I-Shift                
AT2412F    
AT2612F
ATO2612F
                 
I-Shift sa dvostrukim kvačilom                
SP02812          
Osovine sa jednostrukom redukcijom                
RSS1144A
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
RSS1144
Osovine sa redukcijom u glavčinama                
RSH1365  
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312
                 
Prednja pogonska osovina/razvodni menjač                
FAA11/FAA21/V2501TB

Izvodi snage

NA MOTORU

PTER-DIN
Zadnji izvod snage na motoru za direktan pogon hidraulične pumpe.

PTER1400
Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom za priključivanje hidraulične pumpe.

PTER100
Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom za priključivanje hidraulične pumpe.

NA MENJAČU

PTR-F
Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj obrtaja.

PTR-FL/FH
Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj obrtaja.

PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
Mali/srednji/veliki broj obrtaja, DIN priključak za direktno priključivanje hidraulične pumpe.

PTRD-F
Veliki broj obrtaja, priključak za prirubnicu za direktno postavljeno kardansko vratilo.

PTRD-D
Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. DIN priključak sa prednje i zadnje strane za direktno priključivanje hidrauličnih pumpi.

PTRD-D1
Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. Priključak za prirubnicu sa zadnje strane i DIN priključak sa prednje.

PTRD-D2
Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom sa zadnje strane i jednostrukim pogonom sa prednje strane. Dva priključka za prirubnicu sa zadnje strane i jedan DIN priključak sa prednje.  

Pronađite lokalnog zastupnika

Pogledajte Volvo FMX izbliza

Specificirajte savršen kamion za sebe. Kontaktirajte lokalnog zastupnika za Volvo Trucks.

Pronađite lokalnog zastupnika