Obaveštenje o privatnosti i pravno obaveštenje

Politika privatnosti

AB Volvo (publ) i Volvo Truck Corporation cene što se interesujete za njihove proizvode i što posećujete njihov veb-sajt http://www.volvotrucks.com/.

Ovo obaveštenje o privatnosti i pravno obaveštenje je opštevažeće za veb-sajt grupacije Volvo. Međutim, možda postoje dodatne informacije o privatnosti na određenim veb-sajtovima različitih firmi grupacije Volvo ili na veb-sajtovima grupacije Volvo koji pružaju posebne funkcije.

Lični podaci

Volvo Truck Corporation se trudi da vam da što veću kontrolu nad vašim ličnim podacima. Stalo nam je da se prijatno osećate kada posećujete naš veb-sajt. Međutim, u nekim slučajevima nam trebaju vaši lični podaci. Svi lični podaci koje nam date (uključujući vašu e-adresu, ali se ne ograničavajući samo na nju) koriste se u sledeće svrhe:

Ako nam date lične podatke da biste od nas primali informacije (npr. brošure i kataloge), mi ih sakupljamo i čuvamo. Ovi podaci nam omogućavaju da ispunjavamo vaše zahteve za informacijama. Ako pregledate ili preuzimate informacije preko svog računara, pratimo šta posećujete. Tako možemo da vam obezbedimo odgovarajuće informacije i da saznamo koji se delovi veb-sajta često posećuju (korišćenjem kolačića kao što je navedeno u nastavku).

Sve sakupljene ili sačuvane informacije o vama koristimo samo u okviru Volvo Truck Corporation.

Na ovom veb-sajtu mogu da se nalaze veze do veb-sajtova koji se ne odnose na Volvo Truck Corporation. Volvo Truck Corporation ne snosi odgovornost za politiku privatnosti tih veb-sajtova.

Možete kontaktirati Volvo Truck Corporation ako vas zanima kako obrađujemo vaše lične podatke (npr. ime i e-adresu). Podaci za Volvo Truck Corporation su dati na dnu ove stranice. Ako su neki podaci neispravni, imate pravo da ih ispravite. Takođe imate pravo (na pismeni i svojeručno potpisani zahtev, jednom u kalendarskoj godini i bez naknade) da od nas dobijete informacije, između ostalog, o tome koje vaše lične podatke obrađujemo i zbog čega.

Kolačići

Kolačići se koriste na veb-sajtu za Volvo Truck Corporation. Kolačić je mala tekstualna datoteka sa tekstualnim informacijama koja se čuva u vašem računaru. Koristimo kolačiće da biste lakše pretraživali veb-sajt.

Na veb-sajtu za Volvo Truck Corporation koriste se tri vrste kolačića:

1. Prva vrsta trajno čuva datoteku na vašem računaru i koristi se za ažuriranje veb-sajta novim informacijama koje su postavljene nakon vaše poslednje posete. Informacije sa veb-sajta koje nisu izmenjene nakon vaše poslednje posete učitavaju se lokalno sa vašeg računara da biste brže otvorili veb-sajt.

2. Druga vrsta, poznata kao kolačić sesije, koristi se prilikom pretraživanja veb-sajta. Ta vrsta zahteva privremenu razmenu informacija između vašeg računara i veb-sajta. Kolačići sesije se ne čuvaju trajno na vašem računaru, već nestaju kada isključite pregledač.

3. Treća vrsta se koristi u statističke svrhe, tj. da bi se dobile informacije o broju posetilaca na raznim delovima našeg veb-sajta.

Ako nije drugde posebno naznačeno, Volvo Truck Corporation nikada ne koristi kolačiće za sakupljanje vaših ličnih podataka, kao što su vaše ime, e-adresa itd. Dakle, sve informacije sakupljene putem kolačića sakupljaju se anonimno.

Ako ne prihvatate upotrebu kolačića na veb-sajtu za Volvo Truck Corporation, možete da izmenite postavke ili prioritete pregledača i da ga konfigurišete tako da odbija kolačiće. Međutim, vaš pregledač neće pravilno raditi bez kolačića zbog tehnologije koju koristimo na svom veb-sajtu.

Pravno obaveštenje Obaveštenje o autorskom pravu

Sadržaj veb-sajta je zaštićen autorskim pravom © 2002 AB Volvo (publ) (ili njene podružnice gde je tako naznačeno i/ili njeni davaoci dozvole), SE-405 08 Göteborg, Sweden. Sva prava zadržana.
Informacije na veb-sajtu, koje uključuju tekst, slike i zvuk, ali se ne ograničavaju na njih, ne smeju da se reprodukuju, prenose, distribuiraju ili čuvaju bez prethodne pismene saglasnosti koju daje AB Volvo (publ), osim u isključivo privatne svrhe ili gde je drugačije naznačeno. Izmena sadržaja veb-sajta je strogo zabranjena.

Neki delovi veb-sajta sadrže slike koje su zaštićene autorskim pravom njihovih davalaca. 

Zaštitni znaci

Ako nije drugačije naznačeno na veb-sajtu, prikazane oznake, korporativni logotipi i znaci, kao što je na primer, dole prikazan simbol, zaštićeni su pravima o zaštitnim znacima Volvo Trademark Holding AB i/ili AB Volvo (publ) (ili njenih podružnica).

 

Volvo

 

Bez garancija ili zastupanja

INFORMACIJE NA OVOM VEB-SAJTU SU PRIKAZANE „TAKVE KAKVE JESU“. NI U KOM SLUČAJU GRUPACIJA VOLVO NIJE ODGOVORNA NIJEDNOJ STRANI NI ZA KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU ILI DRUGU ŠTETU NASTALU USLED BILO KAKVOG KORIŠĆENJA OVOG VEB-SAJTA ILI BILO KOG DRUGOG VEB-SAJTA SA KOJIM JE ON POVEZAN, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA BILO KAKVU IZGUBLJENU DOBIT, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA NA VAŠEM SISTEMU ZA OBRADU INFORMACIJA I SLIČNO, ČAK I AKO SMO JASNO OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Grupacija Volvo ne daje nikakve garancije i/ili ne zastupa neke druge veb-sajtove do kojih možete doći preko ovog veb-sajta. Takve garancije i/ili zastupanja postoje samo kao pogodnost i ne znače da grupacija Volvo odobrava i prihvata bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili korišćenje takvog veb-sajta. Osim toga, na vama je da preduzmete mere predostrožnosti i da proverite da li je ono što birate da koristite očišćeno od virusa, crva, trojanskih konja ili drugih destruktivnih programa.

Informacije na ovom veb-sajtu možda sadrže tehničke neispravnosti ili štamparske greške.

Informacije na ovom veb-sajtu mogu da se menjaju bilo kada bez prethodnog obaveštavanja ili obavezivanja.

Informacije objavljene na ovom veb-sajtu mogu da se odnose na proizvode i usluge grupacije Volvo koji nisu najavljeni ili dostupni u vašoj zemlji. Ne možemo da garantujemo ispravnost tih informacija, posebno zato što su te informacije podložne promenama, posebnim zahtevima i dostupnosti, a njihovo navođenje ne znači da grupacija Volvo planira da najavi takve proizvode, usluge itd. u vašoj zemlji. Javite se lokalnom zastupniku za sve detalje u vezi sa proizvodima, uslugama itd. koji su vam dostupni i koje možete da naručite. 

Komentari, pitanja ili predlozi

Imajte u vidu da nikakve informacije, predloge koje nismo tražili, ideje ili druge vrste prijava nećemo smatrati poverljivim i zaštićenim. Ako pošaljete bilo kakve informacije ili materijal, firmi AB Volvo (publ) i grupaciji Volvo dajete neograničenu i neopozivu dozvolu za upotrebu, reprodukovanje, prikazivanje, izvođenje, modifikovanje, prenošenje i distribuiranje tih materijala ili informacija, i takođe pristajete na to da AB Volvo (publ) i grupacija Volvo slobodno koriste sve ideje, zamisli, znanje ili tehnike koje ste nam poslali iz bilo kog razloga.

Specifičan softver dostupan na veb-sajtu

Sav softver koji možete da preuzmete sa ovog veb-sajta preko svog računara („Softver“) zaštićen je autorskim pravom firme AB Volvo (publ) (ili bilo koje njene podružnice) i/ili njenih dobavljača.

Softver se koristi u skladu sa uslovima ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom koji, ako postoji, prati softver ili se isporučuje sa njim („Ugovor o licenciranju“). Ako nije drugačije naznačeno u Ugovoru o licenciranju, Softver je dostupan za preuzimanje da bi ga koristili isključivo krajnji korisnici. Svako reprodukovanje ili redistribuiranje Softvera koje nije u skladu sa Ugovorom o licenciranju podleže plaćanju građanske i krivične kazne.

BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNO NAVEDENOG, KOPIRANJE ILI REPRODUKOVANJE SOFTVERA NA BILO KOM DRUGOM SERVERU ILI LOKACIJI RADI DALJEG REPRODUKOVANJA ILI REDISTRIBUIRANJA STROGO JE ZABRANJENO.
ZA SOFTVER VAŽI GARANCIJA, AKO POSTOJI, SAMO U SKLADU SA USLOVIMA UGOVORA O LICENCIRANJU. IZUZEV KAKO SE GARANTUJE U UGOVORU O LICENCIRANJU, GRUPACIJA VOLVO SE OVIM ODRIČE SVIH GARANCIJA I USLOVA VEZANIH ZA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE I USLOVE TRGOVINE, ODREĐENE PRIMENE, PRAVA I NEUGROŽAVANJA PRAVA.

Kontakt

Ako imate neka pitanja u vezi sa prethodnim odeljcima, slobodno se javite firmi AB Volvo (publ) koristeći stranicu za kontakt sa Volvo Truck Corporation.