Kamioni

PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Vaša prava na zaštitu podataka

Imate pravo da zahtevate pristup svojim ličnim podacima. Takođe imate pravo da zahtevate od firme VOLVO da ispravi ili izbriše vaše lične podatke ili da ograniči njihovu obradu. Osim toga, možete da uložite žalbu firmi VOLVO u pogledu obrade vaših ličnih podataka ili da zahtevate prenosivost podataka. Međutim, treba da imate u vidu da firma VOLVO možda neće uvek biti u obavezi da se složi sa zahtevom koji se odnosi na brisanje, ograničavanje, žalbu ili prenosivost podataka. Od slučaja do slučaja će se ocenjivati pravne obaveze firme VOLVO i izuzeci od tih prava.

Imajte na umu da se, pri ispunjavanju zahteva za ispravku u pogledu uobičajene promene/ažuriranja podataka o ljudskim resursima, kao što je promena prezimena zbog venčanja ili kućne adrese zbog preseljenja, koriste standardne rutine za ažuriranje podataka o ljudskim resursima. Informacije o važećim rutinama se nalaze u delu „Employee Center“ (Centar za zaposlene) na veb-sajtu Violin. Osim toga, možete da potražite pomoć i od odeljenja za ljudske resurse ili svog rukovodioca.

Da biste ostvarili svoja prava, popunite obrazac u nastavku.

Kada popunite obrazac, pošaljite ga u GPO Office standardnom ili elektronskom poštom. Ne zaboravite da priložite dokumente za proveru svog identiteta.

Adresa za slanje zahteva:

  • E-adresa:  gpo.office@volvo.com
  • Standardna pošta
         -  AB Volvo
         -  Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ,
         -  SE-405 08 Göteborg, Sweden

Ako imate neka pitanja u vezi sa podnošenjem zahteva, javite se u GPO Office putem e-adrese:

PREDLOŠCI ZAHTEVA

Predstavnik kupca Format DOCX Size 69 KB
Predstavnik isporučioca Format DOCX Size 68 KB
Zaposleni (trenutno) Format DOCX Size 64 KB
Zaposleni (nekada) Format DOCX Size 65 KB
Konsultant (trenutno) Format DOCX Size 65 KB
Konsultant (nekada) Format DOCX Size 64 KB