Usluga za gorivo i životnu sredinu vam pomaže da štedite i da manje emitujete ugljen-dioksid

Dynafleet usluga za gorivo i životnu sredinu

Ko je vaš najekonomičniji vozač? Kome trebaju obuka i podrška? Dynafleet usluga za gorivo i životnu sredinu vam štedi vreme jer analizira podatke o vozilima i vozačima. Ona vam ukazuje na potencijalnu optimizaciju i prati emisiju CO2.

Počnite da štedite koristeći uslugu za gorivo i životnu sredinu
Pomaže vam da izaberete odgovarajućeg vozača za odgovarajući zadatak

Dynafleet usluga za vremena vožnje

Dynafleet vam pomaže da u svakom trenutku budete upoznati s aktivnostima vozača. Možete da pogledate koji je vozač najpogodniji za novi zadatak. Dobijate proaktivna upozorenja da biste poštovali propise o vremenima vožnje i odmora. Skraćujete administrativne poslove tako što automatski preuzimate podatke sa tahografa.

Saznajte više o vremenima vožnje
Pozicioniranje: daje vam kontrolu

Dynafleet pozicioniranje

Nema više telefoniranja. Nema više nagađanja. Usluga za pozicioniranje vam govori tačno ono što treba da znate. Od pozicije kamiona (na nivou ulice) do detaljnih informacija o vozaču, brzini kamiona, teretu i tipu vozila. Osim toga, pomaže vam da rentabilnije planirate, usmeravate i vodite poslovanje.

Istražite uslugu pozicioniranja
Dynafleet usluga za status vozila

Dynafleet usluga za status vozila

Kontrolišite radnu efikasnost. Usluga za status vozila vam daje status lampica za upozorenja i alarme na instrument tablama u vašim vozilima – kada ste u kancelariji. Dobijate informacije na nivou vozila i voznog parka. Tako lakše planirate i kontrolišete kratkoročno i dugoročno održavanje.

Istražite Dynafleet uslugu za status vozila
Brzo, bezbedno i povoljno

Dynafleet usluga za razmenu poruka

Brza, bezbedna i ekonomična razmena poruka obezbeđuje stalan kontakt kancelarije sa kamionom. Sprečava skupe nesporazume i daje vozačima potrebne informacije za donošenje boljih odluka na putu. Omogućava vam neograničenu komunikaciju – bez obzira na lokaciju kamiona.

Otkrijte uslugu za razmenu poruka

Način rada

Kompletan sistem za bilo koju platformu

Dynafleet vam daje jedinstvene i izuzetno korisne informacije o vašem Volvo kamionu. Međutim, može se ugraditi u bilo koji drugi kamion, što olakšava upravljanje mešovitim voznim parkom.

 

Ako već upravljate voznim parkom preko neke druge platforme, nudimo vam uslugu za pristup podacima koja vam omogućava da prenosite podatke iz Volvo kamiona u sistem za upravljanje voznim parkom.

Laka montaža

Dynafleet hardver se instalira u fabrici ili ga naknadno ugrađuje vaš zastupnik za Volvo Trucks. Nije neophodan dodatni softver – treba samo da se prijavite na Dynafleet portal da biste pristupili informacijama o svom voznom parku. Ili da upotrebite inteligentni mobilni telefon ili tablet za ažuriranje sa bilo koje lokacije.

Informacije i skladištenje

Informacije o vozilu i vozaču se šalju u Dynafleet bazu podataka, gde se analiziraju da bi se prikazale u vidu preglednih izveštaja. Osoblje u kancelariji i vozač mogu da komuniciraju preko SMS poruka. Osim toga, sa Dynafleet sistemom možete da integrišete svoje sisteme za obradu narudžbina ili fakturisanje.

VT

Savršen paket

Lokalni zastupnik za Volvo Trucks može da vam pomogne da pronađete najbolji Dynafleet paket za vas i vaše poslovanje.

Pronađite lokalnog zastupnika