Kamioni

Prebacivanje u niže stepene prenosa

Predstavljen je novi član I-Shift porodice: I-Shift menjač sa sporohodnim stepenima prenosa Novi stepeni prenosa omogućavaju kretanje iz mesta sa teretima do 325 tona.
Komponente I-Shift menjača izbliza.
Mnoge nove komponente u novom I-Shift menjaču napravljene su od materijala velike izdržljivosti.

Vrhunac sezone za vozače kamiona za transport drvne građe u severnoj Švedskoj počinje kada se zemlja smrzne. Hladnoća može da bude ozbiljna, često ispod minus 30°C, ali smrznuto tlo olakšava vozačima manevrisanje šumskim putevima. Proleće i jesen predstavljaju veći izazov. Kiša i otopljena voda čini površine teškim za manevrisanje za kamion od 24 metara za transport drvne građe.

„Vremenski uslovi nam predstavljaju najveći izazov. Često vozimo uskim putevima i u oblastima teškim za manevrisanje kada u šumi ima mnogo vode“, kaže vozač Jonas Lundmark, koji je upravo završio sa utovarom svog kamiona za transport drvne građe.

Potpuno natovaren kamion ima masu od 64 tone i razumljivo je zašto bi pokretanje sa tako teškim teretom u sred dubokih švedskih šuma moglo da predstavlja problem. Jonas se penje u kabinu i bira najniži stepen prenosa na novom I-shift menjaču sa sporohodnim stepenima prenosa firme Volvo Trucks. Lagani pritisak na pedalu gasa i kamion polako počinje da se pomera unapred.

„Novi I-Shift menjač mi pruža dva sporohodna stepena prenosa, što je neverovatno dragoceno kada treba da pokrenem kamion sa teškim teretom u teškim uslovima“, kaže Jonas.

Novi I-Shift menjač mi pruža dva sporohodna stepena prenosa, što je neverovatno dragoceno kada treba da pokrenem kamion sa teškim teretom u lošim uslovima.

On je jedan od vozača koji su učestvovali na terenskim probama koji su proteklih 18 meseci testirali novi menjač.

„Vozili smo 250.000 kilometara sa ovim menjačem i radio je savršeno.“

Odnos promene stepena prenosa u najnižem od dva sporohodna stepena prenosa je 32:1 i to je upola sporije od standardnog I-Shift menjača. Jonasov menjač takođe ima dva stepena prenosa za hod unazad sa odnosom promene stepena prenosa od 37:1 u najnižem stepenu prenosa za hod unazad. 

 

U nekim situacijama, kada su loši uslovi na putu ili na određenom terenu, vrlo su mi dragoceni stepeni prenosa za hod unazad. Omogućavaju mi da vozim unazad sa teškim teretom kako to do sada nije bilo moguće“, kaže Jonas.

Nisu neuobičajene situacije kada Jonas treba da utovari drvnu građu dok je parkiran na lošem šumskom putu na sred nagiba. Ranije, dok je Jonas vozio kamion sa standardnim I-Shift menjačem, morao je da koristi funkciju startovanja uz trzaje menjača kako bi mogao da se pokrene.

„Na strmom nagibu ili neravnoj podlozi, ’lansiranje’ snage je jedina alternativa za pokretanje vozila. To znači da ubrzam motor do relativno velikog broja obrtaja i ručno otpustim kvačilo. To uglavnom funkcioniše, ali izaziva habanje pogonske grupe i lako se dešava da se zaglavite sa točkovima koji proklizavaju. Sa novim menjačem, sve što treba da uradim je da izaberem odgovarajući početni stepen prenosa i lagano se pokrenem, što svodi habanje pogonske grupe na minimum“, objašnjava Jonas.

Više od 40 vozila za terensku probu širom sveta je iskorišćeno za testiranje novog menjača – od dubokih šuma Švedske, do visokih Anda Južne Amerike. Niklas Eberg, inženjer zadužen za testove, zahvalan je vozačima koji su učestvovali u terenskim probama.

„Stvarnost nam pruža mnogo teže izazove od onih koje možemo da simuliramo u našim laboratorijama za testiranje, pa su nam povratne informacije od vozača kao što je Jonas neverovatno bitne. Oni svakodnevno rade u takvim okruženjima i znaju koje su karakteristike bitne kako bi učinile njihov rad efikasnijim.“

Stvarnost nam pruža mnogo teže izazove od onih koje možemo da simuliramo u našim laboratorijama za testiranje, pa su nam povratne informacije od vozača kao što je Jonas neverovatno bitne.

Niklas Eberg je jedan od oko 100 ljudi uključenih u razvoj novog menjača. On opisuje princip iza tehnologije koja je iskorišćena u novom menjaču kao relativno osnovni. Stavljanje kompleta za redukciju stepena prenosa između kvačila i osnove kućišta u standardni I-Shift menjač omogućava dodavanje jednog ili dva dodatna sporohodna stepena prenosa i dva dodatna stepena prenosa za hod unazad.

„Takođe smo unapredili i kočnicu prenosnog vratila menjača koja koči prenosno vratilo menjača prilikom promene stepena prenosa, olakšavajući manevrisanje teških tereta na strmim nagibima“, objašnjava Niklas Eberg.

U novom menjaču nekoliko komponenti, uključujući zupčanike, rukavce kvačila i sinhronizaciju podele prenosnog odnosa ojačano je kako bi se savladali teški radni uslovi. Kamioni koji se voze sa ekstremno velikom ukupnom težinom vučnog voza (GWC) takođe će biti opremljeni ojačanim kardanskim vratilima radi većeg obrtnog momenta.

„Moramo da povećamo obrtni momenat kardanskog vratila kako bismo zadržali istu startnost kada se ukupna masa vučnog voza poveća zajedno sa bržim ukupnim odnosom pogonske grupe“, kaže Niklas Eberg. „Shodno tome, kamioni sa ukupnom masom vučnog voza od 65 tona imaće ojačano kardansko vratilo kako bi omogućili obrtni moment od 33.000 Nm u poređenju sa standardnih 28.000 Nm.“

Prelazak u najniži sporohodni stepen prenosa je toliko snažan da kamion može da se pokrene iz mirovanja na ravnom putu sa teretom do 325 tona ukupne mase vučnog voza, što je potpuno jedinstveno za automatizovani menjač kamiona za teške radne uslove.

 

„Što je teret teži, a put ili teren gori, to vozač ima više koristi vozeći kamion opremljen I-Shift menjačem sa sporohodnim stepenima prenosa. Vozač može prihvatiti težak teret bez brige da će doći u situaciju koja, u najgorem slučaju, može da dovede do skupih zastoja“, smatra Peter Hardin, menadžer proizvodnje za FM i FMX asortiman u firmi Volvo Trucks.

Što je teret teži, a put ili teren gori, to vozač ima više koristi vozeći kamion opremljen I-Shift menjačem sa sporohodnim stepenima prenosa.

Novi menjač je dostupan kod modela sa direktnim pogonom i štednim hodom za motore od 13 i 16 litara firme Volvo Trucks – za modele Volvo FM, FMX, FH i FH16. To znači da menjač može da se koristi za mnogo različitih vrsta transportnih segmenata.

Menjač je savršen za veliki broj preciznih poslova, uključujući građevinske i radove na održavanju, jer sporohodni stepeni prenosa takođe omogućavaju izuzetno sporu vožnju.

„Sa ovim menjačem kamion može da se vozi brzinom od 0,5 do 2 km/h. Sposobnost tako spore vožnje mnogo znači onima koji se bave ovakvom vrstom rada, pošto mogu da voze sa mnogo većom preciznošću za bolji konačni rezultat. I-Shift menjač sa sporohodnim stepenima prenosa takođe omogućava izuzetno sporu vožnju unazad, što je ogromna prednost za operacije sa hodom unazad koje zahtevaju neverovatnu preciznost“, kaže Peter Hardin.

Za male kamionske firme koje obavljaju zadatke na zahtevnim rutama, I-Shift menjač sa sporohodnim stepenima prenosa nudi maksimalnu fleksibilnost i mogućnost za unapređenom ekonomičnošću transporta.

„Dok sporohodni stepeni prenosa omogućavaju pokretanje sa velikom ukupnom masom vučnog voza u ekstremnim situacijama, sada je moguće koristiti prenosni odnos pogonske osovine koji smanjuje broj obrtaja u minutu za normalne brzine na putu što dovodi do manje potrošnje goriva. To je veoma značajno za firme koje se bave ovakvim tipom kamionskog transporta“, dodaje Peter Hardin.

Jonas Lundmark sedi bezbedno za volanom.. Za sobom je ostavio uzan šumski put i uskoro će stići do seoskog puta koji vodi do pilane, gde će istovariti teret. Jonas vodi kamionsku firmu sa svojim ocem i, zajedno sa trećim vozačem, vozi nekih 4000 kilometara nedeljno.

„Mi, kao vozači kamiona za transport drvne građe, često se nalazimo u situacijama u vožnji koje od nas mnogo zahtevaju. Zato smo zahvalni za sva rešenja koja nam olakšavaju posao. Novi menjač daje bolji osećaj bezbednosti i kontrole pošto znate da možete lako da se pokrenete.

Način rada: I-Shift menjač sa sporohodnim stepenima prenosa

Veliki prenosni odnos u I-Shift menjaču sa sporohodnim stepenima prenosa je omogućen novim kompletom za redukciju stepena prenosa koji je dodat standardnom I-Shift menjaču.

Komplet za redukciju dodatnog stepena prenosa
Komplet za redukciju dodatnog stepena prenosa se nalazi neposredno iza kućišta kvačila menjača i sastoji se od dva dodatna zupčanika – jednog na ulaznom vratilu i jednog na prenosnom vratilu menjača. Komplet za redukciju dodatnog stepena prenosa omogućava menjaču da obezbedi odnos koji je skoro dva puta veći nego kod standardnog I-Shift menjača.

Poboljšani menjač
Da bi se napravilo mesta za komplet za redukciju dodatnog stepena prenosa, menjač je produžen 12 cm u odnosu na standardni I-Shift menjač. Mnoge nove komponente, kao što su zupčanici, rukavci za uključivanje i sinhronizatori za podelu prenosnog odnosa, napravljene su od materijala velike izdržljivosti.

Prenosni odnos
Prenosni odnos je razlika u brzini između ulaznog i izlaznog vratila u menjaču. Kada je aktiviran najviši stepen prenosa, prenosni odnos je 1:1 na menjaču sa direktnim prenosom, što znači da se vratila okreću istom brzinom. U najnižem stepenu prenosa u I-Shift menjaču sa sporohodnim stepenima prenosa izlazno vratilo se okreće 32 puta sporije od brzine motora – pri prenosnom odnosu od 32:1.