Kamioni

Više kontrole, manje napetosti

VOLVO DINAMIČKO UPRAVLJANJE

Da li tražite savršenu stabilnost i kontrolu pri svakoj brzini u kombinaciji sa manjim pritiskom na ramena? Ili želite pomoć za izbegavanje proklizavanja i nenamerne promene trake? Pogledajte Volvo dinamičko upravljanje izbliza. Sve to vam donosi, a nudi čak i lična podešavanja. Nudi čak i daljinsko upravljanje.

Kako to funkcioniše?

Volvo dinamičko upravljanje je kombinacija standardnog hidrauličnog servo upravljanja sa elektromotorom montiranim na upravljački prenosnik. Sistem obrađuje ulazne signale više senzora na osnovu kojih određuje smer kretanja kamiona i namere vozača. Kontroliše motor 2.000 puta u sekundi kako bi korigovao nenamerno pomeranje upravljačkog sistema i po potrebi obezbedio dodatni moment za upravljanje.

Stabilan i bez napora

Pri velikim brzinama Volvo dinamičko upravljanje održava vašu stabilnost i pravac. Pri sporom i pažljivom manevrisanju obezbeđuje vam upravljačku silu bez obzira na teret. Smanjuje čak i napor pri vožnji potpuno napunjenog kamiona unazad i automatski vraća volan u neutralan položaj. Možete da idete unazad više od 100 metara, a da ne skrenete sa putanje.

Pravo kao strela

Korigovanje pravca nakon kočenja po neravnoj površini? Nije potrebno. Udari kolotraga, rupa i oznaka na putu? Skoro neprimetni. Volvo dinamičko upravljanje čak neutrališe dejstvo jakih bočnih vetrova. Lagano držite volan i budite sigurni da će kamion promeniti pravac samo kada vi to poželite.

Onako kako želite

Lična podešavanja vam daju kontrolu. Podešavate otpor volana u skladu sa uslovima vožnje i svojim potrebama. Možete da izaberete unapred definisano ili potpuno prilagođeno podešavanje. Kakav je rezultat? To vam daje baš onakav doživljaj vožnje kakav želite.

Bez proklizavanja

Volvo dinamičko upravljanje sa pomoćnom funkcijom za stabilnost smanjuje opasnost od udesa usled proklizavanja. Ako sistem detektuje proklizavanje, odmah vam lagano pomaže da zaokrenete volan. Lakše zaokrećete kamion u suprotnom smeru i tako stabilizujete vozilo – čak i pre nego što primetite da nešto može da se desi.

Ostanite u traci

Volvo dinamičko upravljanje sa pomoćnom funkcijom za kretanje u traci je tu da vam pomogne da ostanete u traci. Ako sistem otkrije da vaš kamion prilazi oznakama trake, on vam aktivno pomaže da se vratite na sredinu. To je jedva primetno, ali je bezbednost veća.

Dodajte daljinski!

Volvo dinamičko upravljanje sa spoljašnjim upravljanjem omogućava vam da rukujete kamionom pomoću daljinskog upravljača. To je idealno kada treba da pravite male, ponavljajuće pokrete sa kamionom zajedno sa radom izvan kabine. Radite produktivnije, a radni dan vam je mnogo lakši.

DOSTUPNO ZA OVE KAMIONE

OTKRIJTE NOVI NAČIN

Dajte da vam pokažemo kako vožnja postaje lakša, bezbednija i udobnija.