Kamioni

Podrška kada vam je potrebna

Volvo sistemi podrške vozaču

Sastavni deo bezbednosti kamiona je da vam pruži odgovarajuću podršku za volanom. Volvo Trucks sistemi podrške vozaču pružaju najbolju podršku i zaštitu za vas, vaš kamion i druge učesnike u saobraćaju. Kada dizajniramo sistem podrške vozaču, naš cilj je da ih učinimo lakim za korišćenje i da vam zaista pomognu. Mnogi naši sistemi podrške vozaču međusobno komuniciraju kako bi još više poboljšali bezbednost.

Podrška za izbegavanje bočnog sudara

Ovaj sistem koristi radarsku tehnologiju za otkrivanje nezaštićenih učesnika u saobraćaju i drugih vozila bočno od kamiona. Cilj je da se spreče udesi tokom skretanja i promena trake. Naš sistem pokriva obe strane kamiona, čak i ako se zakonskim zahtevima traži pokrivenost samo suvozačeve strane. Vozač dobija upozorenje ako se u posmatranoj oblasti otkrije neki objekat. Ako je kamion opremljen pomoćnom funkcijom za kretanje u traci, postojaće i navođenje za upravljanje.

Kočioni sistem za vanredne situacije pri čeonom sudaru

Smanjite opasnost od sudara sa vozilima ispred. Kočioni sistem za vanredne situacije pri čeonom sudaru vas upozorava kada se razdaljina do vozila ispred smanji i sistem otkrije određeni rizik od sudara. Ako odmah ne preduzmete potrebne mere i sistem smatra da je rizik od sudara neizbežan, primenjuju se kočnice vozila kako bi se kamion zaustavio.

Pomoćna funkcija za kretanje u traci

Uživajte u podršci za stalno kretanje kamiona u traci. Pomoćna funkcija za kretanje u traci koristi prednju kameru za praćenje oznaka na putu. Ako kamion skrene iz trake, sistem vas upozorava i olakšava upravljanje kako bi se kamion usmerio prema sredini trake. Sistem je aktivan pri brzinama preko 55 km/h i tu je da vam pomogne da izbegnete udese u kojima kamion izlazi iz trake, prvenstveno na autoputevima.

Kamera za mrtav ugao

Otkrijte skrivene uglove i steknite odličan pregled područja na strani suvozača i ispred kamiona. Kamera za mrtav ugao je postavljena u podnožju suvozačevog retrovizora. Automatski je aktivira pokazivač pravca, a prikaz kamere se projektuje na bočni ekran. Ovo je savršena podrška na prometnim ulicama, autoputevima i gradilištima.

Zajednička kočnica

Kada vozite nizbrdo po klizavom, krivudavom putu, zajednička kočnica vam može pomoći da sprečite zanošenje prikolice. Impulsnim kočenjem prikolice ispravlja se kombinacija vozila. Možete da aktivirate zajedničku kočnicu pri brzini od 40 km/h. Zajednička kočnica je dostupna za kamione i za tegljače.

Tempomat za nizbrdicu

Da li su vam rute brdovite i želite da izbegnete pregrevanje kočnica na točkovima kada idete nizbrdo? Tempomat za nizbrdicu vam pomaže da ograničite brzinu vozila ispod podešene brzine. Koristi pomoćnu kočnicu zajedno sa optimizovanim izborom stepena prenosa, a kočnice na točkovima se koriste samo kada je zaista potrebno. Ako je potrebno, i dalje možete da koristite pedalu kočnice da dodatno smanjite brzinu bez deaktiviranja tempomata za nizbrdicu. 

Elektronska stabilnost vozila

Volvo elektronska kontrola stabilnosti (ESC) efikasno smanjuje opasnost od proklizavanja i prevrtanja. Kada sistem otkrije kritičnu situaciju, odmah se uključuje, smanjujući snagu motora i kočeći svaki točak pojedinačno. Sistem takođe koči točkove prikolice, čime se obezbeđuje stabilnost za celo vozilo.

Podrška vozaču u slučaju zamora

Ako se umorite ili postanete nepažljivi za volanom, postoji veći rizik od udesa. Podrška vozaču u slučaju zamora ili nepažnje ima za cilj da ovo spreči praćenjem ponašanja u vožnji i pozicije kamiona u odnosu na traku i ivicu puta. Ako sistem otkrije znake pospanosti ili nepažljive vožnje, bićete upozoreni zvučnim upozorenjem i porukom koja vas podstiče da napravite pauzu. Funkcija radi pri brzinama većim od 65 km/h.

Funkcija za upozoravanje na rastojanje

Kada vozite brzinom od preko 60 km/h i bez korišćenja prilagodljivog tempomata, aktivira se funkcija za upozoravanje na rastojanje. Ako vozite previše blizu vozila ispred vas, pojaviće se vizuelno obaveštenje na vetrobranskom staklu. Funkcija za upozoravanje na rastojanje vam pruža priliku da usporite i održavate bezbedno rastojanje do vozila ispred.

Stop svetlo pri naglom kočenju

Sudari otpozadi mogu prouzrokovati ogromnu štetu i biti opasni po život. Ako naglo zakočite, funkcija stop svetla pri naglom kočenju čini da stop svetla brzo trepere kako bi se upozorila vozila iza.

Podrška za kretanje u traci

Ostanite u svojoj traci. Podrška za kretanje u traci vas upozorava u slučaju nenamernih skretanja iz trake koja bi mogla da dovedu do udesa. Sistem koristi kameru postavljenu na vetrobransko staklo i upozorava vas zvukom ako prednji točak kamiona pređe vidljive oznake trake. Sistem funkcioniše pri brzinama od 60 km/h i većim.

Imate li pitanja?

Lokalni zastupnik za Volvo Trucks ima odgovor na vaše pitanje. Svratite do njega, pozovite ga ili ga zamolite da dođe do vas.