Kamioni

Česta pitanja o električnim kamionima 

 

Elektromobilnost je oblast za koju se i dalje vezuje nekoliko pitanja. Na primer, u vezi sa ekološkim uticajem, punjenjem i dometom. U nastavku su navedena česta pitanja i naši odgovori sortirani u tri kategorije.

 

Društvo/održivost

Proizvodi i usluge

Poslovanje    

Društvo/održivost

Elektromobilnost se odnosi na vozila – uključujući automobile, autobuse, vozove i kamione – koja se u potpunosti ili delimično napajaju električnom energijom, imaju način za skladištenje energije u vozilu i obično se snabdevaju preko mreže. Glavni tip vozila sa električnim pogonom jeste BEV (električno vozilo sa akumulatorom), ali postoje i električna vozila na vodonik, koja se nazivaju električnim vozilima sa gorivnim ćelijama (eng. fuel cell electric vehicles, FCEV). Elektromobilnost uključuje i infrastrukturu za punjenje i usluge podrške za planiranje dometa i rute i druge funkcije.

Mnoge kompanije formulišu ambiciozne ciljeve u vezi sa CO2 kako bi se uskladile sa Pariskim sporazumom, na primer, a električni kamioni su jedno od sredstava za postizanje tih ciljeva. Ovu tehnologiju takođe pokreću i stroži propisi o emisiji ugljenika, kao i želju za boljim kvalitetom vazduha i manje buke, posebno u velikim urbanim sredinama. Drugi važan pokretač jeste efikasnost transporta. Električni kamioni mogu da isporučuju noću i u periodima van špica i mogu pristupiti većem broju lokacija od dizel modela, uključujući unutrašnjost zgrada.

Električno vozilo sa akumulatorom (BEV) koristi energiju uskladištenu u akumulatorima napunjenim električnom energijom iz mreže. Električno vozilo koje koristi tehnologiju gorivih ćelija (FCEV) koristi vodonik koji se pretvara u električnu energiju dok se vozilo vozi.

Ekološki uticaj električnog kamiona vrlo je nizak kada je kamion u upotrebi, ali je malo veći tokom proizvodnje. Međutim, pošto kamioni imaju visoke stope upotrebe, moguće je da će se to brzo nadoknaditi. Električni pogoni su energetski efikasniji i imaju najmanji uticaj na životnu sredinu kada koriste električnu energiju iz obnovljivih izvora. 

Električno vozilo ima nultu emisiju izduvnih gasova i proizvodi znatno manje buke od vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Međutim, emisije se oslobađaju tokom proizvodnje i tokom vožnje iz guma, kočnica, usled habanja od puta itd.

Da biste odgovorili na to, morate pogledati ukupan životni ciklus vozila, uključujući sirovine, proizvodnju i upotrebu. Električni kamion emituje više CO2 tokom proizvodnje, ali generalno mnogo manje kada se koristi. Međutim, lokalna energetska mešavina – dostupnost uglja u odnosu na energiju vetra ili sunca, na primer – ima značajan efekat na ukupan uticaj vozila. Za više informacija i preciznih proračuna, pogledajte Volvo Trucks kalkulator uticaja na životnu sredinu.

Da, oko 90% uticaja životnog ciklusa tradicionalnog dizel kamiona na životnu sredinu potiče od upotrebe. Kamioni koji rade na struju iz obnovljivih izvora imaju mnogo manji uticaj pri upotrebi. U kompaniji Volvo naporno radimo da bismo osigurali da se sirovine ekstrahuju pomoću održivih metoda i da se akumulatori proizvode sa minimalnim uticajem na klimu. Za više informacija i preciznih proračuna, pogledajte Volvo Trucks kalkulator uticaja na životnu sredinu.

Zahtevamo od svih naših dobavljača i njihovih dobavljača da slede naše vrednosti u pogledu poštovanja ljudskih prava, životne sredine i poslovne etike. 

Litijum-jonski akumulatori sadrže određene retke materijale, kao što su teški metali i retki zemni metali. Neki od retkih materijala koji se mogu naći u litijum-jonskim akumulatorima i drugim komponentama za elektromobilnost ponekad potiču iz izvora koji direktno ili indirektno koriste oružanim grupama u oblasti porekla. Ti materijali se često nazivaju konfliktnim mineralima. Volvo Trucks procenjuje ceo svoj lanac snabdevanja kako bi osigurao da sav tantal, volfram, telur, zlato i kobalt koji se koriste u akumulatorima za kamione potiču iz nekonfliktnih izvora.

Do sada je broj akumulatora na kraju radnog veka bio prilično nizak, ali kako povećavamo proizvodnju električnih kamiona, potreba za reciklažom i tokovima ponovne upotrebe će se povećavati. Da bismo bili spremni za to, Volvo Trucks radi zajedno sa izvođačima na polju otpada i drugim akterima na maksimalnom povećanju stope recikliranja električnih akumulatora. Takođe istražujemo opcije druge upotrebe za stare akumulatore kako bismo pronašli načine da produžimo njihov korisni vek u drugim primenama, kao što je skladištenje energije u zgradama.B14

Zauzimamo holistički pristup celom životnom ciklusu, kao i lancu snabdevanja, uključujući dobavljače, materijale, logistiku, proizvodnju i reciklažu. To uključuje i načine na koje se pogonska linija i akumulatori proizvode, kao i materijale koji se koriste.

To se znatno razlikuje u zavisnosti od zemlje. Međutim, generalno, dostupnost energije iz obnovljivih izvora brzo raste i ova energija je često isplativija od fosilnih goriva. Za više informacija o energetskom miksu EU, pogledajte Volvo Trucks kalkulator uticaja na životnu sredinu.

Verujemo da će do 2030. godine 50% svih Volvo kamiona prodatih u Evropi biti električno i da će koristiti bilo tehnologiju akumulatora ili gorivnih ćelija.

Iz perspektive industrije, to je razvijanje znanja o tome kako da se tehnologija koristi na najefikasniji način, optimizacijom ruta, potrošnjom energije akumulatora, rasporedom servisiranja i dostupnosti kamiona. Iz perspektive društva, tranzicija se mora podsticati putem inicijativa i pomoći da se obezbedi infrastruktura za punjenje i kapacitet mreže za podršku velikom broju vozila. Glavni faktor je potreba za održivim transportom. Ovo će ostati pokretačka snaga tranzicije u doglednoj budućnosti.

Električna vozila zahtevaju veliku količinu energije kad se pune. Jedan od načina da se upravlja time jeste da se korisnici podstaknu da pune vozila preko noći i da na pametne načine rašire i izbalansiraju potražnju i na velikim i na lokalnim mrežama. Sada se vrše – i hitno su potrebne – velike investicije u razvoj infrastrukture i pravljenje više stanica za punjenje. U početku će većina kamiona morati da se puni preko noći u bazi. U kompaniji Volvo naglašavamo potrebu da vlade uvedu podsticaje za postavljanje javnih stanica za punjenje velikog kapaciteta i sa dovoljno prostora za kamione. 

Pažljivo pratimo razvoj tehnologija reciklaže i učestvujemo u nekoliko projekata u kojima se akumulatori električnih vozila (EV) prenose i na druge primene, kao što je skladištenje u sistemima solarne energije, pošto dostignu limit svog radnog kapaciteta. 

Proizvodi i usluge

Pošto električni kamioni ne proizvode izduvne gasove, oni takođe mogu da vrše isporuke u zonama nulte emisije. Pored toga, tiši su, što znači da mogu da rade u gradovima noću, kada to nije dozvoljeno drugim teškim vozilima. Kao rezultat toga, električni kamioni mogu da povećaju efikasnost poslovanja. Kamioni mogu da budu na putu kada je manja gužva i da brže i lakše vrše dostavu. Oni takođe poboljšavaju produktivnost, jer mogu da ostvare više putovanja u periodima kada ima manje saobraćaja i da se još više približe krajnjoj tački isporuke zbog tihog rada.

Već isporučujemo električne kamione srednjeg opterećenja za distribuciju i sakupljanje otpada. To su Volvo FL Electric i FE Electric u Evropi i Volvo VNR Electric u SAD. Tokom 2021. godine počećemo sa prodajom električnih teških kamiona Volvo FH, Volvo FM i Volvo FMX, koji će se koristiti za regionalni transport i gradnju u Evropi. 

Imamo napredne alatke za simulaciju koje su zasnovane na našem višegodišnjem iskustvu korišćenja električnih vozila u komercijalnim operacijama. Cifra za naše teške kamione zasnovana je na regionalnom distributivnom ciklusu vožnje sa tegljačem Volvo FH 4x2 sa prosečnom bruto kombinovanom težinom (eng. gross combination weight, GCW) od 35 tona. Naši kamioni za teška opterećenja mogu imati bruto kombinovanu težinu do 44 tone. 

Kad isporučujemo kamion, pažljivo procenjujemo rutu sa kupcem i izračunavamo gde će biti potrebno punjenje da bi se ispunili zahtevi za transport. Volvo stalno istražuje nove opcije i saradnju u vezi sa punjenjem naših vozila.

U početku verujemo da će se većina kamiona puniti u bazi klijenta u toku noći. Kako električna vozila postaju uobičajena, postojaće i potreba i mogućnost da se pune na mnogo različitih mesta, kao što su utovarne stanice, servisne radionice, stajališta za kamione i druga mesta gde se kamioni parkiraju.

Naši kamioni za teška opterećenja mogu se puniti AC punjačem (na primer, kutijom za punjenje) do 43 kW i DC sistemom (stacionarna stanica za punjenje) kapaciteta 250 kW.

Korišćenjem AC punjača potrebno je oko 9 sati da se akumulatori potpuno napune. Sa DC punjačem, vreme punjenja se smanjuje na približno 2 sata. Akumulator se može brže puniti do 80% kapaciteta, na isti način kao kod pametnog telefona, jer se punjač usporava pred kraj procesa da bi zaštitio ćelije akumulatora.

Trenutno naši električni kamioni nude domet do 300 km. Međutim, domet u velikoj meri zavisi od spoljašnjih uslova kao što su vremenske prilike i otpornost na vetar, zajedno sa težinom kamiona i stilom vožnje vozača. Domet i radni vek mogu se produžiti korišćenjem ekonomičnih režima vožnje, obučavanjem vozača i pažljivim praćenjem uputstava za punjenje i upravljanje akumulatorima. Pažljivo razmatramo okolnosti svakog kupca i izrađujemo moguće rute i strategije naplate. Klijenti mogu da koriste digitalne alatke za praćenje i planiranje upotrebe kamiona tako da se obrasci punjenja mogu poboljšati tokom vremena. 

Najbrži metod je punjenje jednosmernom strujom do 250 kW, kod kog je vreme punjenja od praznog do potpuno napunjenog akumulatora oko 2 sata.

Vozač može da prati stanje napunjenosti na instrument tabli kamiona. Takođe se može daljinski pratiti preko portala Volvo Connect koji prikazuje lokaciju kamiona i trenutni status punjenja u različitim prikazima. Volvo aplikacija MyTruck takođe ima funkciju praćenja punjenja i niz drugih korisnih funkcija za električne kamione. 

Portal Volvo Connect ima funkciju planiranja rute i dometa koja omogućava klijentima da planiraju rute i dele ih sa vozačem preko instrument table kamiona. To olakšava izračunavanje dometa i daje mogućnost većeg broja isporuka na osnovu statusa punjenja. 

Volvo ugovor o servisiranju električnih kamiona uključuje praćenje akumulatora kako bi se osiguralo da će zadržati svoj kapacitet tokom radnog veka. Ugovor takođe garantuje funkciju akumulatora izvan dvogodišnje garancije na pogonsku liniju koja se dobija s kamionom.

Volvo električni kamioni ispunjavaju iste visoke standarde bezbednosti u slučaju sudara kao i naši drugi kamioni i nude iste bezbednosne sisteme kao i dizel modeli. Povrh toga, dodati su specifični scenariji sudara za električne kamione kako bi se proverila sposobnost izdržavanja sudara instalacije akumulatora i drugih električnih komponenti. Štaviše, uložili smo sve napore da dizajniramo električni sistem od 600 volti u kamionu tako da bude bezbedan kad je kamion u upotrebi i tokom servisiranja.

Korisnici obično vrlo brzo nauče kako kamion radi i osećaju se ugodno kad je reč o dometu. Ako napunjenost akumulatora padne na nulu dok se kamion vozi, postoji određeni rezervni energetski kapacitet koji će pomoći vozaču da stigne do bezbednog mesta.

Koristimo litijum-jonske akumulatore. Teški električni kamioni će se u početku nuditi sa 5 ili 6 akumulatora. Svaki paket akumulatora ima ukupnu energiju od 90 kWh, što znači ili 450 kWh ili 540 kWh ukupne energije. Svaki akumulator teži 505 kg. 

Paketi akumulatora se sklapaju u našim sopstvenim fabrikama kako bismo osigurali da su najvišeg kvaliteta i da su u potpunosti testirani. Ukupan radni vek može da varira i zavisiće od različitih faktora kao što su količina korišćenja, ciklusi vožnje, punjenje itd. Volvo stalno nadgleda akumulatore i nudi ugovor o servisiranju koji garantuje njihovu funkciju.

Volvo istražuje i nudi rešenja za ponovnu proizvodnju, reciklažu i drugi životni vek gde se akumulatori mogu koristiti u sasvim različite svrhe.

Intervali održavanja su otprilike isti, ali se servisiranje razlikuje od tradicionalne pogonske grupe. Potrošnja rezervnih delova zavisi od transportne primene, regiona u kom se kamion koristi i mnogih drugih faktora. Kamioni su povezani i mogu da izveštavaju o stanju različitih komponenti, što znači da servisiranje i održavanje može da se organizuje tako da se poveća vreme rada.

Svi dileri koji prodaju električne kamione spremni su da preuzmu punu odgovornost za tehničke sisteme i funkcije kamiona. Mnoge servisne radionice imaju veliko iskustvo u servisiranju električnih autobusa.

Kriva performansi električnih kamiona razlikuje se od one kod kamiona sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Na primer, vozilo se aktivira čim stavite nogu na gas. Činjenica da električni kamioni imaju manje brzina takođe čini iskustvo vožnje drugačijim.

Električni kamioni proizvode manje vibracija i manje buke, a rezultat je udobno i opuštajuće iskustvo vožnje.

Obratite se lokalnom Volvo trgovcu i prijavite da ste zainteresovani.

Ekosistem se sastoji od celokupnog hardvera, usluga i ljudi, na primer, odgovornih za praćenje i zaštitu funkcije i dometa kamiona i obezbeđivanje mogućnosti da kupci pouzdano izvrše isporuke. To obuhvata oblasti kao što su punjenje, planiranje servisa i daljinska dijagnostika za kamion i softverske usluge za optimizaciju ruta i dometa.

Prve potpuno električne kamione isporučili smo kupcima 2018. godine, ali smo počeli da prodajemo hibridne kamione koji rade na kombinaciji električne energije i drugih goriva mnogo pre toga. Drugi sektori grupacije Volvo, pogotovo Volvo Buses, imaju opsežno iskustvo u radu sa električnim vozilima.

Naši električni kamioni dele platformu s našim drugim pogonima i ispunjavaju iste visoke standarde kvaliteta. Dobro obučeno osoblje kompanije Volvo pomoći će klijentima da konfigurišu svoje kamione tako da zadovolje specifične zahteve i pružaće stručnu podršku dok je kamion u pogonu. Akumulatori i ukupno stanje kamiona stalno se prate kako bi se na vreme identifikovale sve mere koje je potrebno preduzeti tokom sledeće posete servisu.

Efikasna rešenja za punjenje su ključ za korišćenje električnog kamiona na najefektniji mogući način. Podržaćemo svoje klijente pružanjem stručnosti, smernica i kompletnih rešenja. Više detalja o različitim ponudama biće predstavljeno 2021. godine.

DC punjenje pomoću CCS2 do 250 kW (600–750 V) i AC punjenje pomoću tipa 2 do 43 kW.

Poslovanje

Nizak nivo CO2, emisija čestica i buke omogućavaju transport robe u zonama sa nultom emisijom i u vremenima kad se kamioni sa tradicionalnim pogonima normalno ne mogu koristiti. To može da omogući više isporuka i brže isporuke u jednoj smeni. U kombinaciji s nepostojanjem izduvnih gasova, to dovodi do boljih radnih uslova za vozače i manjeg uticaja na životnu sredinu. Pored toga, roba se može isporučivati i unutar zgrada. Iskustvo vožnje električnih kamiona takođe je pozitivnije zbog nižeg nivoa vibracija i bržeg odziva na ubrzanje.

Potpuno električni kamioni su idealni za transport robe u gradovima i njihovom okruženju na unapred definisanim rutama koje uključuju povratak u bazu na kraju radnog dana radi punjenja. 

Distribucija, urbana izgradnja i sakupljanje otpada (često za gradske i opštinske vlasti) primeri su segmenata koji su rano usvojili električne kamione. Međutim, kapacitet Volvo teških kamiona sada takođe omogućava transport robe između gradova.

Elektrifikacija, u vidu električnih vozila s akumulatorom i vozila na gorive ćelije, biće moguća u sve više segmenata. U ovom trenutku glavni izuzeci su transport na duge relacije zbog nedostatka infrastrukture za punjenje i primena u teškom kamionskom transportu u drvnoj, građevinskoj i rudarskoj industriji.

U početku će električni kamioni podrazumevati veća ulaganja od ekvivalentnih dizel modela. Međutim, u prelaznoj smo fazi između fosilnih goriva i dugoročno održivih transportnih rešenja i očekuje se da će cena nove tehnologije s vremenom padati usled poboljšanja ekonomije obima. 

Pogotovo velike transportne kompanije počinju da osećaju pritisak svojih kupaca u transportu i krajnjih potrošača da ponude održiva transportna rešenja. Sve više preduzeća želi da smanji emisije CO2 i doprinese održivijem društvu. Nove poslovne mogućnosti postaju dostupne kompanijama koje žele da budu u mogućnosti da transportuju robu na lokacije i u terminima koji nisu mogući sa kamionima na fosilna goriva. Sve veći broj gradova uvodi zone nulte emisije u kojima su dozvoljena samo električna vozila. Razgovara se i o porezima koji će podržati tranziciju ka društvu koje je neutralnije u pogledu CO2.

Sva naša postojeća rešenja za plaćanje biće dostupna za naša električna vozila: gotovinsko plaćanje, lizing i angažovanje. Ona će biti prilagođena potrebama svakog pojedinačnog kupca. 

Električni kamioni Volvo FL i FE srednjih opterećenja i severnoamerički Volvo VNR dostupni su po narudžbi. Za više informacija obratite se lokalnom predstavniku kompanije Volvo Trucks. Naši evropski teški električni kamioni biće u ponudi od 2021. Ako imate pitanje o ovim proizvodima, pratite ovu vezu.

Početak proizvodnje evropskih teških kamiona Volvo FM, FMX i FH planiran je za 2022. Električni kamioni Volvo FL i FE srednjeg opterećenja i severnoamerički Volvo VNR već su u serijskoj proizvodnji. Za više informacija obratite se predstavniku kompanije Volvo Trucks. 

Vreme otplate u velikoj meri zavisi od segmenta i tržišta. Električni kamioni takođe mogu otvoriti nove poslovne mogućnosti. Njihova ekonomska održivost će se s vremenom povećavati s ekonomijom obima i kako različiti segmenti budu sazrevali. Na primer, podsticaji i zakoni čine upotrebu električnih kamiona za distribuciju u unutrašnjosti grada i sakupljanje otpada mnogo privlačnijom opcijom. Niski varijabilni troškovi dovešće do veće profitabilnosti što se kamion više koristi. Kad se visoko početno ulaganje isplati, niski varijabilni troškovi električnih kamiona imaće pozitivan uticaj na profitabilnost.

Profitabilnost u velikoj meri zavisi od vrste transporta. Električni kamioni imaju višu početnu cenu, ali takođe nude nove mogućnosti transportnim kompanijama da poboljšaju produktivnost i otvore nove oblasti poslovanja. Na primer, mogu da rade van špica i efikasnije zadovolje potrebe gradskih vlasti i drugih kupaca nego njihovi konkurenti. Niski varijabilni troškovi dovešće do veće profitabilnosti što se kamion više koristi. Kad se visoko početno ulaganje isplati, električni kamioni imaju niske varijabilne troškove, što takođe ima pozitivan uticaj na profitabilnost.

Obratite se lokalnom dobavljaču energije da biste saznali više o dostupnim opcijama.

Električne kamione bi savršeno bilo puniti preko noći u bazi kako bi se troškovi energije sveli na minimum. Pored toga, trebalo bi pažljivo da planirate rute kako biste na najbolji način iskoristili raspoloživi energetski kapacitet. Inače važe ista razmatranja kao i za druge tipove kamiona. Trebalo bi da se uverite da je vozilo konfigurisano za posao, da vozite ekonomično i da organizujete plan održavanja kako biste obezbedili najbolje moguće performanse i dostupnost.

Električni kamioni Volvo FL i FE srednjih opterećenja i severnoamerički Volvo VNR dostupni su po narudžbi. Za više informacija obratite se lokalnom predstavniku kompanije Volvo Trucks. Naši evropski električni kamioni teške kategorije biće u ponudi od 2021. Za upite u vezi sa tim proizvodima, pratite ovu vezu.

Većina zemalja EU nudi neku vrstu podsticaja za promovisanje korišćenja ekološki prihvatljivije tehnologije, kao što su električni kamioni. Više informacija potražite od lokalnog predstavnika kompanije Volvo Trucks u vašoj zemlji. 

Troškovi energije znatno se razlikuju u različitim zemljama. Obično je jeftinije da kamion punite preko noći i u vašoj bazi. Obratite se lokalnom snabdevaču energijom da biste pronašli najbolje rešenje, kako u finansijskom pogledu tako i sa stanovišta životne sredine.

BEV – akumulatorska električna vozila – verovatno će u budućnosti činiti veliki deo gradskog i regionalnog transporta zbog svojih finansijskih i ekoloških prednosti. Slobodno možemo reći da je električna mobilnost tu na duge staze. Tehnologija je dobro dokazana u autobusima, automobilima i drugim mašinama. Široko rasprostranjeno gledište u transportnoj industriji jeste da će električni kamioni sa akumulatorom i električni kamioni na vodonik za veće udaljenosti igrati ključnu ulogu u tranziciji ka budućnosti bez fosilnih goriva.

Da, nastavićemo da nudimo niz različitih pogonskih linija i predložićemo najpogodnije rešenje za svakog pojedinačnog kupca i geografsku lokaciju. Pružaćemo kombinaciju sve efikasnijih kamiona sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, kamiona na gas i potpuno električnih kamiona sa gorivnim ćelijama. 

Naše električne kamione nudimo sa Zlatnim servisnim ugovorima, što znači da će troškovi održavanja biti uključeni u ukupne troškove vlasništva. Potrudićemo se da ukupni troškovi vlasništva budu konkurentni.

To zavisi od primene i specifikacija vozila. Akumulatori dodaju težinu i, da bi se to kompenzovalo, EU dozvoljava dodatnu ukupnu težinu do 1 tone. Odluka i primena prepuštene su zasebnim zemljama.

Uopšteno, da bi se moglo napraviti poređenje, potrebno je sagledati ukupne troškove vlasništva. Električni kamioni često nude nove poslovne mogućnosti jer mogu da transportuju robu do lokacija i u vreme kada to nije moguće sa kamionima na fosilna goriva. Sve veći broj gradova uvodi zone nulte emisije u kojima su dozvoljena samo električna vozila. Prelazak na električne kamione znači veće početno ulaganje za transportnu kompaniju, praćeno znatno nižim troškovima rada. Pogodnost rešenja mora se analizirati zajedno sa lokalnim kupcima. Takođe, verujemo da će početna investicija početi da opada kako se obim povećava i cena akumulatora se s vremenom smanjuje. 

Počeli smo proizvodnju Volvo FL Electric i Volvo FE Electric vozila u Evropi 2019. i prodaju Volvo VNR vozila u Severnoj Americi krajem 2020. Prodaja evropskih modela teške klase počeće 2021, a obimna proizvodnja će početi 2022. godine. 

Istražite našu ponudu električnih kamiona

Želite da saznate više o prelasku na struju?

Imate li još neka pitanja?

Lokalni zastupnik za Volvo Trucks ima odgovor na vaše pitanje. Svratite do njega, pozovite ga ili ga zamolite da dođe do vas.