Poboljšanje aerodinamike – uspostavljanje ravnoteže

Aerodinamička poboljšanja novog kamiona Volvo FH su bila ključni faktor koji je kupcima pomogao da budu rentabilniji.
Joakim Selberg

Joakim Selberg, viši dizajner u firmi Volvo Trucks, veruje da je važno da kamion posmatramo kao celinu, a ne da se previše fokusiramo samo na jednu oblast.

Strme krivine

Strme krivine na prednjem delu kamiona značajno smanjuju otpor vazduha, pa je potrošnja goriva ekonomičnija.

Najnoviji model kamiona Volvo FH je predstavljen 2013. godine. Veći, bezbedniji, pa čak i ergonomičniji od svog prethodnika, ovaj novi kamion je postavio visoke standarde u sektoru dugolinijskog transporta. Nova verzija kamiona je podrazumevala promene i u aerodinamici. Pošto je Volvo FH predviđen za dugolinijski transport, odnosno za brzine koje su uglavnom 70 km/h i više, ta aerodinamička poboljšanja su mu donela brojne prednosti.

Dodatno poboljšanje već dobro projektovanog vozila bilo je pravi izazov za Joakima Selberga i njegove kolege u firmi Volvo Trucks u Geteborgu. „Iako je kabina veća za jedan kubni metar, uspeli smo da poboljšamo aerodinamiku. Najvažnije je da kamion bude uravnotežen. Prilikom modifikovanja kamiona, moramo da ga posmatramo kao celinu, a ne da se previše fokusiramo samo na jednu oblast ili komponentu. To je uvek kombinacija faktora.“

Uspostavljanje ravnoteže kod kamionskih modela

Optimalan aerodinamički dizajn se dobija uspostavljanjem ravnoteže jer svi delovi kamiona utiču jedan na drugi.

Na najnovijem kamionu Volvo FH napravili smo promene u nekoliko oblasti, ali su strme krivine na prednjem delu kamiona najradikalnije karakteristike. One omogućavaju manju potrošnju goriva jer značajno smanjuju otpor vazduha pri kretanju vozila. Takva ciljana aerodinamička poboljšanja mogu da imaju ključnu ulogu u delatnosti u kojoj tona po kilometru predstavlja merilo finansijske dobiti.

Modifikovani usmerivači vazduha, lukovi blatobrana, usmerivač vazduha za branik i blatobrani takođe poboljšavaju performanse kamiona Volvo FH u vožnji. Štaviše, tim je takođe uspeo da poveća unutrašnji prostor za jedan kubni metar, a da ne naruši aerodinamiku kamiona. Joakim Selberg smatra da bilo kakvo modifikovanje kamiona predstavlja uspostavljanje ravnoteže. 

Joakim Selberg kontroliše kamion

Ekonomičnija potrošnja goriva ima ključnu ulogu u delatnosti u kojoj tona po kilometru predstavlja merilo dobiti.

„Bez obzira na to da li je reč o prednjem delu, donjem delu kamiona, prikolici ili zadnjem delu, svi delovi utiču jedan na drugi u pogledu aerodinamike. U fazi projektovanja merimo zazore i nivelaciju da bismo odredili da li su površine usklađene i poravnate. Kada smo, na primer, definisali strme krivine na najnovijem kamionu Volvo FH, morali smo da uzmemo u obzir kako će se prljavština širiti po kamionu kada mu promenimo izgled. Pronalaženje odgovarajućeg rešenja je podrazumevalo rad na celom vozilu.“

Proces projektovanja modernog kamiona je napredan i složen, ali Joakim Selberg ipak sebe opisuje kao projektanta sa olovkom i papirom koji radi sa dinamičnim timom od oko 15 do 20 ljudi uključenih u različite faze različitih projekata.

Bez obzira na to da li je reč o prednjem delu, donjem delu kamiona, prikolici ili zadnjem delu, svi delovi utiču jedan na drugi u pogledu aerodinamike.

Joakim Selberg,

Viši dizajner

Joakim Selberg

Joakim Selberg, koji opisuje sebe kao dizajnera sa olovkom i papirom, radi u firmi Volvo Trucks nešto više od deset godina.

„Potrebe kupaca su glavni prioritet pri kreiranju ovih aerodinamičkih poboljšanja. Tako je uvek, bez obzira na to čime se bavimo. Za nas je važno da kupci bolje posluju nakon ovih dizajnerskih poboljšanja i da dugo voze kamione. Svako naše dizajnersko rešenje uvek promoviše osnovne vrednosti firme Volvo. To je u osnovi svega što radimo.“

Joakim Selberg

Zvanje: Viši dizajner
Starost: 40
Staž u firmi Volvo: 10

Srodni sadržaj

Dizajniranje sjajnog pogleda

Novi Volvo FH retrovizor je kreiran da ponudi sjajnu vidljivost, dok istovremeno doprinosi identitetu kamiona....

Smanjivanje otpora pomoću bolje aerodinamike

Gorivo čini oko trećinu troškova transportne kompanije. Kombinovanjem boljih aerodinamičkih performansi sa novim motorom koji zadovoljava EURO 6 Step C, Volvo Trucks sada može da omogući uštedu goriva do tri procenta za dugolinijske i regionalne ...

Kako se sklapa kabina Volvo kamiona

Na liniji za opremanje kabine u fabrici za sklapanje koja pripada kompaniji Volvo Truck u Tuveu, Geteburg, približno 900 delova se sastavlja da zajedno kreiraju kompletnu kabinu Volvo kamiona – sve u roku od 6 sati....

Filtrirajte članke

5 true 5