Kamioni

Poboljšanje aerodinamike – uspostavljanje ravnoteže

Aerodinamička poboljšanja novog kamiona Volvo FH su bila ključni faktor koji je kupcima pomogao da budu rentabilniji.
Joakim Selberg
Joakim Selberg, viši dizajner u firmi Volvo Trucks, veruje da je važno da kamion posmatramo kao celinu, a ne da se previše fokusiramo samo na jednu oblast.

Najnoviji model kamiona Volvo FH je predstavljen 2013. godine. Veći, bezbedniji, pa čak i ergonomičniji od svog prethodnika, ovaj novi kamion je postavio visoke standarde u sektoru dugolinijskog transporta. Nova verzija kamiona je podrazumevala promene i u aerodinamici. Pošto je Volvo FH predviđen za dugolinijski transport, odnosno za brzine koje su uglavnom 70 km/h i više, ta aerodinamička poboljšanja su mu donela brojne prednosti.

Dodatno poboljšanje već dobro projektovanog vozila bilo je pravi izazov za Joakima Selberga i njegove kolege u firmi Volvo Trucks u Geteborgu. „Iako je kabina veća za jedan kubni metar, uspeli smo da poboljšamo aerodinamiku. Najvažnije je da kamion bude uravnotežen. Prilikom modifikovanja kamiona, moramo da ga posmatramo kao celinu, a ne da se previše fokusiramo samo na jednu oblast ili komponentu. To je uvek kombinacija faktora.“

Na najnovijem kamionu Volvo FH napravili smo promene u nekoliko oblasti, ali su strme krivine na prednjem delu kamiona najradikalnije karakteristike. One omogućavaju manju potrošnju goriva jer značajno smanjuju otpor vazduha pri kretanju vozila. Takva ciljana aerodinamička poboljšanja mogu da imaju ključnu ulogu u delatnosti u kojoj tona po kilometru predstavlja merilo finansijske dobiti.

Modifikovani usmerivači vazduha, lukovi blatobrana, usmerivač vazduha za branik i blatobrani takođe poboljšavaju performanse kamiona Volvo FH u vožnji. Štaviše, tim je takođe uspeo da poveća unutrašnji prostor za jedan kubni metar, a da ne naruši aerodinamiku kamiona. Joakim Selberg smatra da bilo kakvo modifikovanje kamiona predstavlja uspostavljanje ravnoteže. 

„Bez obzira na to da li je reč o prednjem delu, donjem delu kamiona, prikolici ili zadnjem delu, svi delovi utiču jedan na drugi u pogledu aerodinamike. U fazi projektovanja merimo zazore i nivelaciju da bismo odredili da li su površine usklađene i poravnate. Kada smo, na primer, definisali strme krivine na najnovijem kamionu Volvo FH, morali smo da uzmemo u obzir kako će se prljavština širiti po kamionu kada mu promenimo izgled. Pronalaženje odgovarajućeg rešenja je podrazumevalo rad na celom vozilu.“

Proces projektovanja modernog kamiona je napredan i složen, ali Joakim Selberg ipak sebe opisuje kao projektanta sa olovkom i papirom koji radi sa dinamičnim timom od oko 15 do 20 ljudi uključenih u različite faze različitih projekata.

Bez obzira na to da li je reč o prednjem delu, donjem delu kamiona, prikolici ili zadnjem delu, svi delovi utiču jedan na drugi u pogledu aerodinamike.

„Potrebe kupaca su glavni prioritet pri kreiranju ovih aerodinamičkih poboljšanja. Tako je uvek, bez obzira na to čime se bavimo. Za nas je važno da kupci bolje posluju nakon ovih dizajnerskih poboljšanja i da dugo voze kamione. Svako naše dizajnersko rešenje uvek promoviše osnovne vrednosti firme Volvo. To je u osnovi svega što radimo.“

Joakim Selberg

Zvanje: Viši dizajner
Starost: 40
Staž u firmi Volvo: 10