Kamioni

Pomeranje granica

Novi modeli VNL i VNR firme Volvo Trucks nude najnovija rešenja u pogledu tehnologije vozila i udobne vožnje. Oni se takođe prave u fabrici koja postavlja standarde za zaštitu životne sredine.
Unutar fabrike NRV
Uporedo sa proizvodnjom novih modela Volvo VNL i VNR, fabrika Nju River Veli je uspela da smanji emisiju isparljivih organskih jedinjenja za više od 50%.

Tokom poslednjih petnaest godina, fabrika Nju River Veli firme Volvo Trucks, poznata pod nazivom NRV, pretvara se u model za energetsku efikasnost i odgovorno iskorišćenje otpada. Kupci firme Volvo Trucks to primećuju – naročito oni kojima je zaštita životne sredine jedan od prioriteta poslovanja.

„Fokusiranje na efikasnost i održivost je važno za našu misiju za podsticanje napretka u pronalaženju transportnih rešenja“, kaže Patrik Kolinjon, viši potpredsednik odeljenja za severnoameričku proizvodnju u sektoru za kamionsko poslovanje Volvo grupacije i nekadašnji menadžer fabrike NRV. „Zato je zaštita životne sredine sastavni deo naših modela upravljanja i procesa odlučivanja.“

Ekološka avantura NRV-a je počela nakon što je grupa zaposlenih identifikovala i utvrdila ukupnu količinu tečnog i čvrstog otpada nastalu tokom rada fabrike. Oni su podstakli druge zaposlene da što više recikliraju otpad kako bi smanjili količinu otpada koju su slali na oblasne deponije.Veliki zapreminski segmenti, kao što su karton i plastika, sabijani su i balirani na licu mesta pre recikliranja. Kompostiranje hrane je pokrenuto u mnogim oblastima fabrike, a kafeterije su se preorijentisale na tanjire, šolje i kuhinjsko posuđe koji su mogli da se kompostiraju. U proizvodnom pogonu, timovi su uspešno razdvajali reciklažni materijal na 22 reciklažna toka. Osim toga, rastvarači za ispiranje vodova za farbanje su obnavljani, destilovani i regenerisani prema prvobitnim specifikacijama kako bi se ponovo koristili u farbari.

Zatim je, u 2009. godini, rukovodstvo NRV-a podiglo lestvicu.

„Naš najveći prioritet je bio da smanjimo svoj energetski otisak, pa smo te godine prvi put tragali za energetskim blagom“, kaže Kolinjon. „Najbolja energija je ona koja vam ne treba i ovo je bio zabavan način da uključimo sve zaposlene.“Zaposleni su se odazvali tako što su dali na stotine ideja za uštedu energije – od jednostavnih rešenja kao što su isključivanje osvetljenja na automatima za hranu i piće do povećanja efikasnosti montažnih procesa. Solarne table su postavljene duž prilaznog puta koji vodi do glavnog ulaza. Novi krovni prozori su smanjili potrebu za veštačkim osvetljenjem. Solarni bojleri su postavljeni u nekoliko oblasti, kao što su kafeterije i svlačionice.

Ova i druge inicijative su pomogle NRV-u da postane prvi pogon u SAD koji ima sertifikate dve vodeće globalne i nacionalne agencije za racionalno iskorišćenje životne sredine: standard ISO 50001 i platinasto priznanje na osnovu programa za superiorne energetske performanse Ministarstva za energetiku SAD.

Osim što štedi energiju, NRV je sada pogon bez deponijskog otpada. To znači da se 100% generisanog proizvodnog otpada reciklira, kompostira ili pretvara u električnu energiju.

U 2014. godini je ova fabrika postigla jedan od svojih najambicioznijih ciljeva do sada: prelazak na električnu energiju bez emisije ugljen-dioksida. Sva električna energija ove fabrike se sada dobija od metana koji se proizvodi na 13 oblasnih deponija.

Uz kabinu, farba se i mala metalna ploča, koja predstavlja vitalni deo kontrole kvaliteta. Po završetku, ploča se nosi u laboratoriju za farbe, gde se umeće u spektrofotometar i poredi sa glavnom bojom u glavnoj bazi podataka. Pošto su mnoge boje i nijanse slične, ljudskom oku veoma lako može da promakne mala varijacija. Ako spektrofotometar detektuje neslaganje, kabina se vraća na liniju kako bi se ponovo ofarbala.

„Uvek treba da se trudimo da pomeramo granice svojih mogućnosti“, kaže Kolinjon. „Istovremeno, moramo da razmatramo finansijske aspekte i da imamo na umu to da opcija za jednu lokaciju možda nije opcija za drugu lokaciju.“

Želja za većom efikasnošću u NRV-u vidljiva je i u samoj fabrici. Uporedo sa proizvodnjom novih modela VNL i VNR, fabrika je uložila sredstva u napredniju tehnologiju za kontrolu raspršivanja farbe – ona ne zahteva vodu i koristi 60% manje energije od prethodnog procesa. Krečnjak u prahu hvata raspršenu farbu, pa obrada mulja od farbe nije potrebna, a otpadni krečnjak se ponovo koristi za proizvodnju cementa. 

Nova farbara i modifikacije smanjuju emisiju isparljivih organskih jedinjenja po kamionu za više od 50%. U novoj farbari se takođe koriste nove tehnologije za raspršivanje farbe, što smanjuje potrebnu količinu farbe po kabini.

Proizvodni timovi su takođe iskoristili prednosti najnaprednijih proizvodnih procesa da bi uštedeli vreme i energiju. Fabrika NRV je nedavno dodala više od 50 novih robota svom pogonu za zavarivanje gole karoserije i proširila mogućnosti trodimenzionalnog štampanja, što omogućava mnogo bržu proizvodnju delova od tradicionalne mašinske obrade.

„Energetski izazov sa kojim se suočavamo ima više aspekata“, kaže Kolinjon. „Jedan od njih je ljudsko ponašanje – da, na primer, isključimo svetlo kada izađemo iz prostorije ili ne dozvolimo da kamion predugo radi na praznom hodu. Drugi je kontrola našeg proizvodnog procesa. Što više očiju prati neki proces, to više ljudi uočava određene stvari, što olakšava pronalaženje rešenja.“

Da biste se stvarno izdvojili u pogledu zaštite životne sredine, potrebni su vam jaka menadžerska podrška, odgovarajući sistemi i tehnologija, kao i potpuno angažovanje svih zaposlenih

Da bi još više uštedela energiju, fabrika se u 2011. godini pridružila programu Ministarstva za energetiku SAD pod nazivom „Uštedimo energiju odmah“. Cilj je bio ušteda energije za 25% tokom perioda od 10 godina – taj cilj je fabrika NRV postigla nakon samo jedne godine.

Danas se zaposleni fokusiraju na nove ekološke ciljeve. U toku je potraga za obnovljivim izvorom energije koji će zameniti prirodni gas koji se sada koristi za grejanje. Tim takođe istražuje mogućnosti za generisanje energije na licu mesta kao jedan od načina za smanjenje energetskih troškova.

„Da biste se stvarno izdvojili u pogledu zaštite životne sredine, potrebni su vam jaka menadžerska podrška, odgovarajući sistemi i tehnologija, kao i potpuno angažovanje svih zaposlenih“, kaže Kolinjon. „Ponosim se time što smo postigli i radujem se sledećem velikom uspehu.“

Uvodni članak: Počevši od 1. oktobra, primenjuje se nova struktura za severnoameričku proizvodnju u cilju veće agilnosti i fleksibilnosti u skladu sa lokalnim potrebama. Frenki Maršend, potpredsednik fabrike Nju River Veli, izveštavaće izvršni rukovodeći tim GTO sektora i izvršnog potpredsednika Jana Olsona. Patrik Kolinjon će preuzeti novu dužnost unutar grupacije Volvo.

Fabrika Nju River Veli

Proizvodnja modela VNL, VNR, VNX, VHD i VAH.
2.400 zaposlenih.
149.000 kvadratnih metara/1,6 miliona kvadratnih stopa ispod krova.
Bez emisije ugljen-dioksida pri korišćenju električne energije od 2014. godine.
Bez deponije od 2013. godine.