Kamioni

Geteborg dobija prvi električni kamion

Geteborg, rodno mesto firme Volvo Trucks, ima velike ambicije u pogledu održivosti. Ove godine dobija prvi potpuno električni kamion, što je mali, ali važan korak ka elektrifikaciji komercijalnog transporta u gradu. Šta je, međutim, to što je omogućilo korišćenje prvog električnog kamiona na ulicama Geteborga?
Sumrak u Geteborgu

„U proleće 2016. godine, gradsko odeljenje za održivo upravljanje otpadom i vodom zatražilo je od nas da ispitamo mogućnost razvoja potpuno električnog kamiona za prevoz otpada. Cilj je bio da ga upotrebimo u okviru projekta da bismo saznali kako inteligentnija i održivija transportna rešenja mogu da doprinesu atraktivnijoj gradskoj sredini“, kaže Jonas Odermalm, šef odeljenja za proizvodnu strategiju za Volvo FL i Volvo FE u firmi Volvo Trucks. 

To je označilo početak intenzivne saradnje između grada Geteborga i firmi Volvo Trucks, JOAB i Renova. U svojstvu kupca, projektanta vozila, isporučioca nadgradnje i korisnika, sve četiri strane su tesno sarađivale jedna sa drugom.  

„Prvo smo analizirali rutu koju će koristiti električni kamion za prevoz otpada, kao i konfiguraciju vozila koja se trenutno koriste na toj ruti. Analizirali smo koliko prelaze, koju brzinu postižu, koliko su natovareni, koliko se putu zaustavljaju tokom radne smene i da li se kreću po brdovitim ili ravnim terenima“, objašnjava Jonas Odermalm.

Nakon analiziranja i upoređivanja niza različitih faktora tokom ovog projekta, dobili smo podatke za specifikaciju zahteva na osnovu koje je trebalo da projektujemo kamion. Željena ukupna masa vozila od 19 t, korisna nosivost od 5 t, dužina dnevne rute od 60 do 70 km i 128 zaustavljanja radi preuzimanja otpada – to su bili parametri za proračun očekivane energetske potrošnje vozila. Pošto je to kamion za prevoz otpada, morali smo da uzmemo u obzir i energetsku potrošnju nadgradnje/prese.  

Nakon određivanja energetskih potreba i saobraćajnih uslova, razvojni tim je detaljnije razmotrio razne mogućnosti za energetsko snabdevanje. Veliki broj akumulatora na vozilu bi obezbedio veliku autonomiju, ali bi takođe negativno uticao na njegovu korisnu nosivost. Manji broj akumulatora bi omogućio veću korisnu nosivost, ali bi vozilo moralo češće da se puni. 

„Pitali smo se da li akumulatori moraju brzo da se pune duž rute ili je dovoljno da se pune tokom noći. Analizirali smo nekoliko mogućnosti pre nego što smo doneli konačnu odluku“, kaže Hajder Vokil, odgovorno lice iz firme Volvo Trucks u okviru ovog projekta. 

Rešenje je bilo da vozilo ima tri akumulatora i deo za skladištenje energije ukupnog kapaciteta 150 kWh, što je bilo dovoljno za rad tokom cele radne smene bez dodatnog punjenja. Pošto se kamioni za prevoz otpada koriste samo danju, doneta je odluka da se pune noću preko standardne električne mreže.  

Početkom leta 2017. godine napravljen je kamion za prevoz otpada sa Volvo FL šasijom. Postavljena je električna pogonska grupa, a šasija i kabina su prilagođeni novoj tehnologiji. Nakon šestomesečnog razvoja i optimizacije, na kamion za prevoz otpada postavljena je nadgradnja početkom 2018. godine. Sada su na redu fino podešavanje i atestiranje, kao i obuka vozača i mehaničara, pre nego što vozači firme Renova sednu za njegov volan da bi ga redovno koristili na ulicama Geteborga.