Kamioni

Kamioni sa gorivnim ćelijama – kada i zašto su nam potrebni?

Volvo Trucks
2022-11-16
3 min
Story
Author
Volvo Trucks

Danas se diže mnogo buke oko kamiona sa gorivnim ćelijama. Daniel Bergstrand, menadžer proizvoda zadužen za kamione sa gorivnim ćelijama u kompaniji Volvo Trucks, dobro je informisan o ovoj aktuelnoj temi. Hajde da čujemo njegove utiske o najnovijim događajima i o tome zašto su ovi kamioni potrebni u transportnoj industriji.


Šta je to kamion sa vodoničnim gorivnim ćelijama?

Kamion sa gorivnim ćelijama je električni kamion koji proizvodi električnu energiju iz gorivih ćelija koje se napajaju vodonikom uskladištenim u rezervoarima kamiona. U gorivoj ćeliji se elektrohemijskom reakcijom kombinuju vodonik i kiseonik kako bi se proizvele električna energija, toplota i voda. Ovo se umnogome razlikuje od električnog kamiona sa baterijama, koji energiju dobija iz baterija koje se pune putem spoljnog izvora električne energije.


Kada ima smisla da transportna kompanija odabere kamion sa gorivnim ćelijama?

Kamioni sa gorivnim ćelijama posebno su pogodni za veće udaljenosti i teške, energetski zahtevne zadatke. Pametan su izbor i kada nema vremena za punjenje baterija, na primer, kod kamiona koji rade non-stop. Osim toga, kamioni sa gorivnim ćelijama mogu da budu dobra opcija u zemljama i regionima u kojima nije moguće brzo napuniti električni kamion sa baterijama zbog ograničenja električne mreže.

Daniel Bergstrand je menadžer proizvoda zadužen za kamione sa gorivnim ćelijama u kompaniji Volvo.

Koje su najveće prednosti ovih kamiona?

Najočiglednija prednost je to što je u pitanju tehnologija nulte emisije, koja omogućava dugolinijski transport bez emisija izduvnih gasova osim vode. Domet i vreme dopunjavanja veoma su impresivni jer domet kamiona sa gorivnim ćelijama može da bude do 1000 km, a punjenje se završava za manje od 15 minuta.


Kamion sa gorivnim ćelijama se napaja vodonikom. Mnogo se priča o vodoniku ovih dana, zašto?

Vodonik pruža mogućnost skladištenja energije. To znači da, na primer, može da se koristi za skladištenje energije iz obnovljivih izvora neujednačene proizvodnje, poput energije vetra i solarne energije, koja se inače može trošiti samo kada se proizvede. To je odlična prilika da se smanje ili eliminišu uticaji na životnu sredinu.

Mnogim industrijama, poput industrije čelika i hemijske industrije, biće potreban vodonik proizveden iz obnovljivih izvora energije da bi mogle da pređu na klimatski neutralnu proizvodnju. Zbog toga je široko rasprostranjeno stanovište da će vodonik u budućnosti biti dostupan u velikim količinama, od čega će koristi imati i transportna industrija.

The range of a fuel cell truck can be up to 1,000 km and refueling is done in less than 15 minutes.

Koliko kamiona sa gorivnim ćelijama ćemo u budućnosti viđati na putevima?

To je danas teško predvideti. To, između ostalog, zavisi od razvoja tehnologije, pristupa vodoniku i troškova za njega, kao i od političkih odluka u vezi sa oporezivanjem i zakonodavstvom.
 

Koliko daleko je kompanija Volvo stigla sa razvojem kamiona sa gorivnim ćelijama i koje su ključne prekretnice pred nama?

Trenutno testiramo kamione sa gorivnim ćelijama na test-stazi, što je veoma zanimljivo. Tokom 2023. ćemo početi da obavljamo testove na javnim putevima, a 2025. počinjemo sa pilot-vožnjama sa određenim klijentima. Naši kamioni sa gorivnim ćelijama postaće dostupni na tržištu u drugoj polovini ove decenije, tako da još uvek imamo dosta posla.

Međutim, transporteri već sada mogu da odaberu opciju transporta nulte emisije. Volvo već sada nudi kompletan asortiman električnih kamiona sa baterijama, koji su vrlo konkurentni. Oni će biti veoma važni za dekarbonizaciju transportne industrije čak i kada kamioni sa gorivnim ćelijama postanu dostupni. Druga opcija za dekarbonizaciju transporta jesu naši trenutno dostupni kamioni koji rade na obnovljiva goriva, kao što su biogas i HVO (hidrogenizovano biljno ulje). 

Saznajte više o kamionima sa gorivnim ćelijama