Kamioni

Tomas Thuresson
2024-01-23
Tehnologija i inovacije Ekonomična potrošnja goriva Bezbednost Svet vozača
Author
Tomas Thuresson
Commercialization Manager New Offer

Zašto EU dozvoljava duže kabine kamiona – i zašto je to važno za vaše preduzeće

Poboljšanje efikasnosti goriva, aerodinamike i udobnosti vozača. To su bili glavni razlozi za odluku da se dozvole duže kabine kamiona na evropskim putevima. Propisi su usklađeni sa klimatskim ciljevima EU i mogli bi da imaju značajne posledice po transportne kompanije.

 

Dizajn kamiona u Evropi ostao je uglavnom nepromenjen mnogo decenija i podrazumevao je kabinu kratkog nosa kako bi se uvećala dužina tereta. Ove kabine kratkog nosa, koje se često nazivaju dizajnom sa kabinom iznad motora (cab-over engine, COE), dominantne su uglavnom zato što evropsko zakonodavstvo ograničava čitavu dužinu vozila, uključujući prikolicu i tegljač. S druge strane, u SAD ograničenja dužine važe samo za prikolicu, što objašnjava zašto su kabine dugog nosa dominantne na američkim putevima.

 

Međutim, promene evropskog zakonodavstva koje su uvedene 2020. sada dozvoljavaju i kamione nešto dužeg nosa u Evropi. Time se otvara prostor za promene dizajna koje kamione mogu učiniti aerodinamičnijim, bezbednijim i udobnijim.

 

„Pozdravljamo ovaj zakon jer nam pruža priliku da dodatno poboljšamo energetsku efikasnost kabina kroz dizajn, što će koristiti i našim klijentima i životnoj sredini“, kaže Tomas Tureson, menadžer za komercijalizaciju novih ponuda kompanije Volvo Trucks.

Koje su pogodnosti po životnu sredinu i kamionsku industriju

Prema novom zakonu, proizvođačima kamiona je dozvoljeno da produže kabine kamiona bez ugrožavanja teretnog prostora*. Predviđa se da će, zahvaljujući poboljšanju aerodinamike, unapređeni dizajn smanjiti potrošnju goriva, što je dobro i za životnu sredinu i za troškove rada kamionske industrije. Manja potrošnja goriva podrazumeva manje emisije CO2, što znači da ovaj propis podržava i klimatske ciljeve EU.

 

Dr Fil Martin, šef odeljenja za bezbednost u prevozu iz neprofitne konsultantske kuće sa sedištem u UK TRL, bio je u velikoj meri uključen u istraživanje koje je dovelo do izmena i dopuna evropskog zakonodavstva:

 

„Poboljšanje aerodinamike kamiona i plan EU vezan za dekarbonizaciju u početku su izazvali potrebu za ažuriranjem propisa. Međutim, takođe je bilo važno osigurati da uvođenje ovih odstupanja od dužine kabine ne ugrozi nezaštićene korisnike puteva, kao što su pešaci i biciklisti. I zapravo, tako je nastala prilika da se poboljša bezbednost kamiona za ove nezaštićene korisnike puteva“, kaže on.

Novo zakonodavstvo otvara prostor za promene dizajna koje kamione mogu učiniti aerodinamičnijim, bezbednijim i udobnijim.

Zašto duže kabine imaju poboljšanu vidljivost

Dakle, iako je novi dizajn kabine počeo od potrebe za boljom aerodinamikom, poboljšani direktni vid je takođe postao jedna od njegovih prednosti. Duži nos kabine olakšava vozaču da vidi pešake kada se kreću ispred kamiona jer se nalaze malo dalje od njega.

 

Kako će novi dizajn kabine uticati na vozače?

Pored toga, zakonodavstvo u nekim slučajevima može da poboljša udobnost vozača i, shodno tome, transportne kompanije mogu imati priliku da odaberu prostraniji raspored. Ovo može poboljšati uslove rada i doprineti većem zadovoljstvu na poslu među vozačima kamiona.

 

„Sve u svemu, rekao bih da postoji veliki potencijal da prevoznici postanu operater po izboru, kako za svoje klijente, tako i za zaposlene. Ako usvoje kamione sa ovim poboljšanim dizajnom kabine, imaće priliku da ponude bezbednija i ekološki prihvatljiva vozila, kao i bolje uslove rada. Troškovi rada će takođe verovatno biti smanjeni zahvaljujući manjoj potrošnji goriva, posebno za dugolinijske zadatke, a možda i boljim premijama osiguranja zbog smanjenja broja nezgoda“, kaže dr Fil Martin. 

DIREKTIVA O TEŽINAMA I DIMENZIJAMA

Zajednička pravila za teška vozila u EU navedena su u Direktivi Saveta 96/53/EC, popularno poznatoj kao Direktiva o težinama i dimenzijama. Direktiva je naknadno izmenjena i dopunjena Direktivom (EU) 2015/719ENOdlukom (EU) 2019/984EN i Uredbom (EU) 2019/1242EN. Izmene i dopune podrazumevaju da vozila ili kombinacije vozila mogu da premaše maksimalne navedene dužine „pod uslovom da njihove kabine nude poboljšane aerodinamičke performanse, energetsku efikasnost i bezbednosne performanse“. 

ISTORIJSKA VREMENSKA OSA

1985: EU uvodi prvu direktivu o težinama i dimenzijama za komercijalna vozila sa ciljem da uskladi pravila među državama članicama.
1996: EU usvaja direktivu kojom se utvrđuju maksimalne dimenzije za određene kategorije komercijalnih vozila.
2015: EU uvodi direktivu o težinama i dimenzijama kamiona uključenih u međunarodni transport, sa ciljem daljeg usklađivanja pravila i obezbeđivanja jednakih uslova u zemljama članicama.
2020: EU primenjuje novo zakonodavstvo koje dozvoljava produžene kabine kamiona, sa naglaskom na efikasnost goriva, udobnost i bezbednost vozača.

Saznajte više o predstojećim zakonima koji će uticati na transportna preduzeća ovde:

Ažurirana Opšta uredba o bezbednosti EU (GSR). Takođe možete da pročitate više o značaju aerodinamike i njenim uticajima na potrošnju goriva. Ako vas više zanimaju opcije prostranih kabina, pogledajte ovaj video.

 

 

* Zakon ne predviđa tačno ograničenje dužine, već se umesto toga poziva na trodimenzionalni crtež naveden u pravnom tekstu – trodimenzionalni omot kabine.