Kamioni

Šest saveta za izbor gradskog distributivnog kamiona

Broj opcija za gradsku distribuciju može da deluje obeshrabrujuće, ali ne mora da bude. Tobijas Bergman, menadžer proizvodnog programa u firmi Volvo Trucks, naglašava šest faktora koje bi trebalo razmotriti.
Volvo FE na uskoj gradskoj ulici
Gradske sredine mogu da predstavljaju izazov za kamione i treba ih uzeti u razmatranje prilikom biranja vozila.

Ima više stvari koje treba razmotriti prilikom biranja vozila za gradsku distribuciju kao što su, na primer, namena vozila, mesto korišćenja i dužina korišćenja.

Volvo Trucks nudi FL, FE i FM vozila koja su konstruisana tako da zadovolje različite potrebe distributivnog tržišta i sva tri mogu da se specificiraju prema zahtevima pojedinačnih kupaca. Dobro je imati više opcija, ali to može i da zbunjuje. Ono što još više otežava izbor je činjenica da većina kupaca u ovom segmentu nije fokusirana na logistiku.

„Svesni smo toga da se mnoge firme koje kupuju kamione za gradsku distribuciju ne bave primarno logistikom. To su firme koje se primarno fokusiraju na nešto drugo, na primer, na pekare ili preduzetnici koji transportuju opremu. Oni su možda ranije koristili kombije za isporuku, ali sada traže prostor i univerzalnost koje im nudi kamion“, kaže Tobijas Bergman, menadžer proizvodnog programa u firmi Volvo Trucks.

Njegova preporuka? „Dobro razmislite o tome šta vam treba danas i sutra. Ali to ne morate da uradite sami. Lokalni zastupnik za Volvo Trucks može da vam pomogne da odredite koje vozilo i koji kupovni ugovor najviše odgovaraju vašim potrebama.“

Isplanirajte unapred
Kamioni koji su precizno prilagođeni zadatku mogu da smanje trošak vlasništva. Međutim, univerzalnije vozilo sa manje konstrukcionih specifikacija često postiže veću preprodajnu cenu. Razmotrite prednosti i nedostatke usko specificiranog vozila ako znate da ćete morati da nadogradite vozni park za nekoliko godina ili da promenite svoje zadatke.

1. Razmotrite propise za emisiju izduvnih gasova
Ograničenja u pogledu emisije buke i izduvnih gasova postaju sve stroža u većini gradova. Ovi propisi mogu da utiču na izbor vozila i uslove nabavke. Da bi osigurala vaše poslovanje u budućnosti, firma Volvo Trucks često nudi opciju otkupa ako nabavljate novo vozilo. Osim toga, operativni lizing može biti pametna opcija.

2. Povedite računa o vidljivosti
Kamioni sa malim točkovima i direktnom vidljivošću obezbeđuju vozačima bolji pregled nad okolinom. To može da bude važna bezbednosna stavka u gradovima sa uskim ulicama i oblastima sa puno biciklista i pešaka. Neki gradovi su čak počeli da donose zakone u pogledu vidljivosti koju kamioni moraju da zadovolje. To je oblast o kojoj treba voditi računa.

3. Razmislite o vremenu i načinu utovara
Treba takođe da razmotrite gde i koliko često morate da utovarujete i istovarujete vozila. U segmentu gradske distribucije vozač prosečno može da uđe u vozilo i izađe iz njega na svakih 200–300 metara. Nizak ulazni stepenik štedi vreme i sprečava povređivanje. Kompaktno vozilo je takođe korisno kada isporučujete robu malim radnjama u centru grada koje često imaju mala utovarna mesta i uske rampe.

4. Razmislite malo o upravljivosti
Što je vozilo manje, to se njime lakše upravlja. To može da bude ključna stavka kada dolazite na utovarna mesta ili odlazite sa njih i kada se krećete kroz uske ulice. Ne postoji nikakav standard koji određuje potrebnu veličinu utovarnih mesta. U opštem slučaju, ako se vozilo koristi za utovar na velikim stovarištima, veće vozilo ne bi trebalo da predstavlja problem. Međutim, isporuka robe malim radnjama može da podrazumeva vožnju vozila niz strme rampe ili uličice.

5. Maksimalno iskoristite duge deonice
Ako se kamion ponekad koristi za duža međugradska putovanja, veći i univerzalniji kamion je možda najbolja opcija. Tokom dužih putovanja vozaču treba mesto za odmor. Opcije kao što su integrisana navigacija i Dynafleet takođe mogu da pomognu vozaču da ne zaluta i da uštedi gorivo na dugim putovanjima. Osim toga, veće i udobnije vozilo privlači vozače.

Asortiman Volvo Trucks vozila za gradsku distribuciju

VOLVO FL: Prilagođen za gradsku distribuciju, lak građevinski transport i transport otpada i reciklažnog materijala. Ukupna težina vozila od 10 do 18 tona, a vučnog voza do 25 tona.

VOLVO FE: Prilagođen za regionalnu i gradsku distribuciju, lak građevinski transport i transport otpada i reciklažnog materijala. Ukupna težina vozila od 18 do 26 tona, a vučnog voza do 44 tone.

VOLVO FM: Prilagođen za distribuciju, građevinski transport i transport automobila. Ukupna težina vozila od 18 do 46 tona, a vučnog voza do 100 tona.