Kamioni

SRBIJA

×
Softverska nadogradnja za I-Shift

Postprodajni softverski paketi

Nadogradite I-Shift

Lakša promena stepena prenosa. Manji troškovi održavanja. Veća ekonomičnost. Veća produktivnost. Tokom poslednjih godina, Volvo I-Shift postavlja standarde za automatizovane menjače u ovoj delatnosti.Osim toga, softver za I-Shift može da se nadogradi tako da odgovara vašim transportnim zadacima. Pogledajte razne opcije osmišljene za još efikasnije poslovanje.

Pametna pogonska grupa sada je još pametnija

Kada smo pravili vaš kamion, optimizovali smo softver za I-Shift tako da odgovara određenoj transportnoj primeni. Da li su se vaši transportni zadaci promenili od tada? Ili ste pronašli polovni kamion sa specifikacijom koja savršeno odgovara vašim potrebama, sa izuzetkom softvera za I-Shift?

Bez brige. Možemo jednostavno da nadogradimo softver za vaš I-Shift u skladu sa vašim potrebama. Bićete produktivniji i ekonomični i manje ćete habati komponente pogonske grupe.

Softverska nadogradnja za I-Shift sa funkcijom za transport teškog tereta
Volvo I-shift upgrade fuel save global

Prednosti prilagođenog softvera

Softver za I-Shift koji je savršeno prilagođen transportnom zadatku ne poboljšava samo performanse pogonske grupe. Poboljšava i vaše poslovanje.

Bolje usklađujete stalnu brzinu kretanja sa optimalnom ekonomičnošću. Postižete veću produktivnost u kombinaciji sa bezbednom i udobnom vožnjom.

Volvo I-shift upgrade how to upgrade global

Kako do nadogradnje?

Da biste optimizovali I-Shift, treba samo da posetite Volvo zastupnika. On će nadograditi softver za vaš I-Shift tako da odgovara vašim transportnim zadacima. Softver je usklađen sa sertifikatom za emisiju izduvnih gasova motora i sa verzijom hardvera za I-Shift.

Neke prednosti nadogradnje:

  • Bolje performanse
  • Manja potrošnja goriva
  • Udobnija vožnja
  • Manje habanje komponenti pogonske grupe

Koji softver treba odabrati?

Koji softverski paket odgovara vašem transportnom zadatku? Evo pregleda raspoloživih paketa – imajte u vidu da su kod starijih verzija I-Shift menjača neki softverski paketi iskombinovani.

Volvo I-shift upgrade software basic global

Basic (TP-BAS)

Ovo je standardni softverski paket koji se isporučuje sa I-Shift menjačem. Paket uključuje osnovne funkcije menjača za univerzalnu vožnju.

Volvo I-shift upgrade software distribution global

Distributivni transport (TP-DIST)

Prilagođava funkciju menjača specifičnim uslovima distributivnog segmenta. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju upravljivost pri polasku iz mirovanja, manevrisanju u uskim četvrtima i vožnji malim brzinama.

Volvo I-shift upgrade software construction global

Građevinski transport (TP-CON)

Funkcije su prilagođene specifičnim uslovima građevinskog segmenta. Napravljen je tako da se koristi u težim putnim uslovima i da poveća upravljivost pri polasku iz mirovanja, manevrisanju u uskim četvrtima i vožnji malim brzinama.

Volvo I-shift upgrade software long haul global

Dugolinijski transport (TP-LONG)

Sadrži inteligentne funkcije koje umanjuju potrošnju goriva. Ovaj softverski paket je idealan za dugolinijske transporte kod kojih je posebno važna ekonomična potrošnja goriva. Paket uključuje funkciju I-Roll kod nekih verzija I-Shift menjača.

Volvo I-shift upgrade software heavy duty transport global

Heavy-duty transport (TP-HD)

Optimizuje I-Shift za transport vučnih vozova velike težine (>85 tona) u teškim radnim uslovima. Bez obzira na ukupnu težinu vučnog voza, vozač uvek može da optimizuje vozne karakteristike biranjem ili deaktiviranjem režima za teške radne uslove, kao i aktiviranjem dugolinijskog režima. Funkcije ovog softverskog paketa takođe pružaju prednosti kamionima koji vuku više prikolica.

Volvo I-shift upgrade software crawler gear global

Sporohodni stepeni prenosa

Prilagođava funkciju I-Shift menjača sa sporohodnim stepenima prenosa specifičnim potrebama. Ovi softverski paketi sadrže funkcije kao što su izuzetno niski sporohodni stepeni prenosa i više stepeni prenosa za hod unazad. Paketi mogu da se poruče samo za kamione koji imaju I-Shift menjač sa sporohodnim stepenima prenosa.

Karakteristike softverskih paketa

Koje karakteristike odgovaraju vašem transportnom zadatku? Evo nekih najznačajnijih karakteristika softverskih paketa za I-Shift. Da biste videli sve karakteristike i tačan sadržaj svakog paketa, zatražite od Volvo radionice podatke za svoju verziju I-Shift paketa.

Volvo I-shift upgrade gears global

Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući funkciju „kickdown“

Omogućava vozaču da podesi automatski izabrani početni stepen prenosa i stepen prenosa za vožnju u automatskom režimu tako što aktivira dugme „+“ ili „-“ na ručici menjača. 

Tu je i funkcija koja olakšava podešavanje brzine kada je vozilo u praznom hodu ili se kreće veoma sporo, na primer kroz saobraćajnu gužvu. Stepeni prenosa takođe mogu da se menjaju naviše pošto se brzina motora automatski povećava pre promene stepena prenosa naviše.

Funkcija „kickdown“ bira stepen prenosa radi maksimalnog ubrzanja tako što menja strategiju stepena prenosa u cilju maksimalnog ubrzanja vozila.

Volvo I-shift upgrade bad roads global

Poboljšane performanse – loši putevi

Ovaj opcionalni paket je specijalno prilagođen specifičnim uslovima građevinskog transporta i transporta drvne građe.

Režim performansi P+ sadrži razne funkcije koje prilagođavaju promenu i izbor stepena prenosa lošim površinama za vožnju i brdovitim terenima. Takođe sadrži funkcije koje olakšavaju polazak iz mirovanja u lošim uslovima vožnje.

Ova karakteristika može da se kombinuje sa programom za transport u teškim radnim uslovima (TP-HD) bez ikakvih problema. AVO-ENH funkcije će biti aktivne samo kada nije aktivan HD režim i kada je izabran režim snage.

Volvo I-shift upgrade I-see global

I-See

I-See ne pamti samo uzbrdice i nizbrdice po kojima ste se vozili. On unapred zna nagibe.

To zna zato što pristupa podacima svih kamiona koji koriste I-See. Ove informacije se skladište u bazi podataka. Čim neki kamion pređe neku rutu, svi drugi kamioni mogu da koriste informacije o topografiji te rute pomoću komunikacione jedinice poznate kao telematski mrežni prolaz. I-See omogućava uštedu do 5% goriva.

Softverski kompleti se prodaju samo kao kompleti dodatne opreme i moraju da se kombinuju sa inteligentnom regulacijom stalne brzine kretanja I-Cruise.

Volvo I-shift upgrade heavy duty global

Regulacija vučnog voza velike težine

(Postoji samo za određene kombinacije motora i menjača.)

Optimizuje izbor stepena prenosa za vučne vozove velike težine (85–180 t). Ova funkcija poboljšava vozne karakteristike i ekonomičnost transporta u teškim radnim uslovima.

U HD režimu se prvi stepen prenosa koristi kao početni, a izbor stepena prenosa je prilagođen vučnim vozovima veće težine. Između ostalog, TP-HD funkcija bira početni stepen prenosa tako da odgovara ukupnoj težini vučnog voza, čime se štedi kvačilo.

Koristi se čitav opseg stepeni prenosa koji se stalno menjaju pri velikim brojevima obrtaja kako bi se održao obrtni moment i olakšala vožnja.

Volvo I-shift upgrade enhanced shift global

Poboljšana strategija promene stepena prenosa

(Za potpunu funkcionalnost neophodan je EBS-MED.)

Interakcija sa EBS-om (disk kočnicama sa sistemom za elektronsku kontrolu – EBS-STD/EBS-MED) i ECS-om (elektronski kontrolisanim oslanjanjem – SUSPL-EC) olakšava pokretanje kamiona i manevrisanje.

Ovaj režim kočenja maksimalno povećava snagu kočenja koju postižu VEB/VEB+/retarder tako što automatski bira odgovarajući stepen prenosa da bi motor radio na velikom broju obrtaja. Ova funkcija kompenzuje motornu kočnicu pri promeni stepena prenosa u režimu kočenja.

Volvo I-shift upgrade pto functions global

Poboljšane funkcije izvoda snage

Nekoliko funkcija koje olakšavaju korišćenje izvoda snage. Funkcije I-Shift menjača za izvode snage omogućavaju aktiviranje funkcija kao što su automatski neutralni hod, blokada hoda unazad i priključivanje razdelne kutije.

Volvo I-shift upgrade smart cruise control global

Inteligentna regulacija stalne brzine kretanja

Optimizuje stalnu brzinu kretanja i ograničava dejstvo pomoćne kočnice kada saobraćajni uslovi to dozvole, na primer na blagim nizbrdicama.

Volvo I-shift upgrade iroll global

I-Roll

Funkcija slobodnog hoda koja štedi gorivo. I-Roll se koristi kada nije potrebna ni snaga motora ni kočenje motorom, na primer pri vožnji na ravnim putevima.

Volvo I-shift upgrade launch control global

Kontrola kretanja malom brzinom

Funkcioniše sa EBS-om i automatski aktivira kočione funkcije koje vozaču olakšavaju pokretanje kamiona i njegovo manevrisanje u uskim četvrtima.

Javite se

Kontaktirajte lokalnog zastupnika za Volvo Trucks da biste istražili kompletne specifikacije i sve detalje ponude.