Kamioni

Ne postoji jedno globalno rešenje

Pomak prema održivijem transportu predstavlja i mogućnosti i izazove za transportnu industriju. Firma Volvo Trucks neprekidno radi na razvoju novih tehnologija kako bi povećala energetsku efikasnost, podstičući napredak u bliskoj saradnji sa klijentima.
Lars Mertenson
Firma Volvo Trucks proizvodi kamione u fabrikama koje imaju nultu emisiju CO₂ gasova. Recikliranje predstavlja ključan deo ekološkog rada, pa preko 90 procenata kamiona može biti reciklirano. A ta brojka će još rasti.

Kako firma Volvo Trucks radi na smanjivanju uticaja transportne industrije na životnu sredinu?
„Živimo i radimo u prelaznom periodu kada prelazimo iz decenija zavisnosti od nafte u društvo izgrađeno na obnovljivim gorivima. Kao proizvođač vozila, radimo na razvoju novih tehnologija koje efikasnije koriste resurse nego ranije u smislu celog radnog veka kamiona. To znači da je sve važnije imati blisku saradnju, ne samo između proizvođača biogoriva, distributera i prevoznika, već i sa političarima. Na primer, sarađujemo sa UN kako bismo obezbedili preporuke koje obuhvataju pozive za povećano međunarodno finansiranje, podržavajuće zakonodavstvo i podsticaje za promovisanje novih tehnologija u transportu.“

U koja goriva firma Volvo Trucks najviše veruje kada gleda unapred?
„Ne verujemo da postoji jedno, globalno rešenje. Umesto toga ćemo morati da pronalazimo alternative u različitim vremenima, u različitim delovima sveta i za različite upotrebe. Takođe, sva goriva imaju i prednosti i mane. Važno je ne samo da posmatramo emisije tokom vožnje, već i u ukupan radni vek. S obzirom na to, postoje rešenja za koja smatramo da su na duži rok posebno zanimljiva za različite segmente, poput vozila pogonjena na gas i elektrifikacije.“

Moraćemo da pronalazimo alternative u različitim vremenima, u različitim delovima sveta i za različite upotrebe.

Zašto nema većih investicija u električnu energiju za vozila za dugolinijski transport?
„U trenutnoj situaciji, u firmi Volvo Trucks smo najviše ubeđeni u električnu energiju za gradsku vožnju, iako elektrifikacija na duži rok ima i veliki potencijal za segment dugolinijskog transporta. Potpuno električni dugolinijski transport će zahtevati kontinuirano snabdevanje električnom energijom, na primer, putem električnih šina na površini puta, kada vozila sa akumulatorskim pogonom za dugolinijski transport nisu moguća. Pošto elektrificirane rute zahtevaju veliku investiciju društva u infrastrukturu, ovaj trend će verovatno biti planiran za daleku budućnost. Mi ipak nastavljamo sa ispitivanjima. Čak i sada su nam potrebna alternativna rešenja, a gas je opcija koja nam pomaže da brzo razvijemo nove proizvode koji obezbeđuju velike klimatske uštede.“

Da li radite na novim razvojima u industriji gasa?
„2018. godine ćemo lansirati novi kamion na gas za regionalni i dugolinijski transport. Uspeli smo da povećamo gasni deo vozila za preko 90 procenata u poređenju sa našim prethodnim kamionom na gas za EURO 5 standard. Tečni gas obezbeđuje i dovoljno energije da bi mogao da prelazi do 1.000 kilometara između dopunjavanja rezervoara. To je zahvaljujući činjenici da to nije tradicionalno paljenje gasnog motora sa svećicama, već dizel motor kod kog se gas pali malom količinom dizela ili HVO. To kombinuje ekološke prednosti biogasa sa performansama, energetskom efikasnošću i voznim karakteristikama dizel motora. Ja i moje kolege snažno verujemo u metan za dugolinijski transport, gde gorivo obezbeđuje sjajne potencijalne uštede po životnu sredinu u obliku niske emisije CO₂, istovremeno zadržavajući performanse.“

HVO

Tip obnovljivog dizela napravljenog od biljnih ulja ili životinjske masti koje su hemijski identične fosilnom dizelu.

Prirodni gas
Fosilni gas koji se najvećim delom sastoji od metala. Smanjuje emisije CO₂ za oko 10–20 procenata u poređenju sa dizelom.

Tečni prirodni gas (LNG)
LNG i Bio-LNG su neutralni gasovi ili biogasovi koji se pretvarajuću u tečni oblik za transport ili skladište.

Biogas
Obnovljivi gas koji se uglavnom sastoji od metala. Proizveden od mulja iz otpadnih voda i biljaka, ali od otpadne hrane, stajnjaka i organskih ostataka. Može da smanji uticaj na klimu do 80 procenata.

Obnovljiva električna energija
Električna energija koju stvaraju izvori energije koji se brzo obnavljaju i koji su neograničeni. Na primer, sunce, vetar, biomasa i snaga vode.