Kamioni

Akumulatori – koliko su zaista ekološki pogodni?

Električna vozila su tiša, energetski efikasnija i ekološki čistija od vozila koja koriste fosilna goriva. Pri tom se, međutim, postavlja više pitanja u vezi sa njihovim akumulatorima. Koliko su litijum-jonski akumulatori ekološki pogodni i održivi kada se uzme u obzir cela slika? Lars Mortenson, direktor odeljenja za ekološka pitanja i inovacije u firmi Volvo Trucks, razmatra prednosti i nedostatke.
Lars Mortenson, Volvo Trucks
Lars Mortenson, direktor odeljenja za ekološka pitanja i inovacije u firmi Volvo Trucks.

Jedna od važnih komponenti litijum-jonskih akumulatora je kobalt koji uglavnom stiže iz Konga. Organizacija Amnesty International je objavila da se u toj državi deca iskorišćavaju za rad i da se krše ljudska prava. Kako obezbeđujete odgovorno vađenje sirovina za akumulatore koje koristite?

„Za svoje proizvode ne odobravamo nikakve materijale koji se vade ili proizvode na neprihvatljiv način i to jasno stoji u našem kodeksu ponašanja. Sarađujemo sa raznim isporučiocima da bismo otkrili poreklo svojih sirovina. Da bi podstakla ovaj razvoj, grupacija Volvo je, u saradnji sa više drugih proizvođača motornih vozila, osnovala organizaciju Drive Sustainability koja se fokusira na analizu i poboljšanje radnih uslova i smanjenje ekološkog uticaja lanaca nabavke sirovina. Još uvek treba da rešimo mnoga pitanja, ali su mere koje preduzimamo važni koraci.“ 

Koliko su akumulatori dobri iz klimatske perspektive? Postoji li opasnost da velika energetska potrošnja tokom njihove proizvodnje poništi ekološku prednost električnog pogona tokom korišćenja vozila?

„Proizvodnja akumulatora zahteva veliku količinu energije, ali su, iz perspektive radnog veka, teška električna komercijalna vozila nesumnjivo vrlo korisna u energetskom i klimatskom smislu. To je, pre svega, zato što elektromotori mnogo efikasnije koriste energiju od motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Što je veća kilometraža kamiona tokom radnog veka, to je veća razlika – u korist električnog kamiona.“ 

Da li je zaista opravdano koristiti električni pogon ako energija korišćena za proizvodnju i punjenje akumulatora potiče iz neobnovljivih energetskih izvora kao što je ugalj?

„Optimalno je, naravno, da se obnovljiva energija koristi u svakoj fazi. Ako se električna energija dobija iz fosilnih goriva, klimatska prednost je manja. Zbog velike efikasnosti elektromotora još uvek je korisnije odabrati elektromotor nego dizel motor. Međutim, ako uporedite kamion koji, na primer, radi na biogas sa električnim kamionom koji dobija energiju iz elektrana koje rade na ugalj, rezultat nije podjednako jasan.“

Šta ćete uraditi sa svim akumulatorima na kraju njihovog radnog veka? Mogu li pravilno da se recikliraju ili će jednostavno uzrokovati novi ekološki problem?

„Mi, naravno, ozbiljno shvatamo svoju odgovornost kao proizvođači. Trenutno smo uključeni u više projekata u okviru kojih se analizira kako akumulatori za teška električna komercijalna vozila mogu da imaju drugi radni vek da bi se ponovo koristili, na primer, za skladištenje solarne energije. Na kraju radnog veka akumulatora koji se koriste u našim kamionima, pobrinućemo se za njih na odgovarajući način.“