Kamioni

Projektovana bezbednost

Novo, poboljšano Volvo dinamičko upravljanje je još više podešeno u cilju bezbednije i udobnije vožnje, pa vozači imaju veću kontrolu i stabilnost, uz manju opasnost od povreda na radnom mestu. Ovo je Volvo dinamičko upravljanje 2.0.
Ilustracija VDS-a
Volvo dinamičko upravljanje je napravljeno tako da upravljanje bude savršeno precizno i lako.

Volvo dinamičko upravljanje

Volvo dinamičko upravljanje je napravljeno tako da upravljanje bude savršeno precizno i lako. Volvo dinamičko upravljanje je kombinacija standardnog hidrauličnog servo upravljanja sa elektromotorom montiranim na upravljački prenosnik.

Kamera
Kamera prati oznake trake na putu na udaljenosti od oko 5 do 50 m ispred vozila. Kada se, pri uključenom sistemu za pomoćnu funkciju za kretanje u traci, kamion previše približi oznaci trake, sistem mu pomaže da se vrati u traku.

Kontrolna jedinica
Informacije o kretanju kamiona, poput njegove brzine i položaja oznaka trake, obrađuju se radi slanja zahteva Volvo dinamičkom upravljanju.

Komande za lične postavke
Preko komandi na volanu i Infotainment sistema vozač može da podesi željeno upravljanje na vozilu.

ESC i senzor brzine skretanja sa pravca
Senzor brzine skretanja sa pravca meri brzinu obrtanja kamiona i registruje ako on počne da proklizava. Volvo dinamičko upravljanje prikuplja ove informacije da bi upravljalo kamionom u suprotnom smeru. Elektronska kontrola stabilnosti (ESC) se aktivira da bi usporila vozilo.

Spoljni senzori
Volvo dinamičko upravljanje deluje na osnovu informacija prikupljenih različitim senzorima koji su postavljeni po celom kamionu.

POMOĆNA FUNKCIJA ZA KRETANJE U TRACI
Volvo dinamičko upravljanje sa pomoćnom funkcijom za kretanje u traci konstruisano je tako da spreči kamion da izađe iz trake. Ono lagano zaokreće volan ili šalje impuls kroz volan da bi upozorilo vozača kada kamion pređe preko oznake trake. 

Zamor i nepažnja mogu da uzrokuju da vozilo pređe u pogrešnu traku, usled čega može da dođe do prevrtanja vozila ili teškog sudara sa drugim vozilom.

Novo Volvo dinamičko upravljanje sa pomoćnom funkcijom za kretanje u traci uključuje funkciju korektivnog upravljanja. Ako postoji mogućnost da kamion izađe iz trake, sistem pomaže vozaču putem kratkog korektivnog upravljanja kako bi se kamion vratio u traku. Ova intervencija je lagana i vozač može lako da je poništi kada vijuga kamionom da bi izbegao neki predmet ili kada vrši neki drugi manevar. Tokom trajanja intervencije, na instrument tabli se pojavljuje ikona. 

Kada kamion dostigne brzinu od 55 km/h i kada sistem za pomoćnu funkciju za kretanje u traci može da prati njegov položaj na putu, sistem se uključuje i na instrument tabli se pojavljuje bela ikona. 

Ako kamion počne da izlazi iz trake, sistem pomaže vozaču putem kratkog korektivnog upravljanja kako bi se kamion vratio u traku. Zelena ikona na instrument tabli pokazuje da je intervencija u toku.

„Mislimo da ovaj sistem može da spasava živote. Do izlaska iz trake može da dođe za čas.“

Karl Juhan Almkvist, direktor odeljenja za bezbednost saobraćaja i proizvoda u firmi Volvo Trucks, vidi ovu tehnologiju kao revolucionarnu. 

„Mislimo da ovaj sistem može da spasava živote. Do izlaska iz trake može da dođe za čas. Dovoljan je trenutak nepažnje da kamion pređe u drugu traku ili traku za suprotan smer. Pomoćna funkcija za kretanje u traci je napravljena tako da bude intuitivna i nenametljiva, ali je, istovremeno, apsolutno neophodna.“

Od 2007. godine je firma Volvo Trucks nudila podršku za kretanje u traci koja je pratila položaj kamiona na putu i slala upozorenje kada bi kamion suviše blizu prišao ivici svoje trake. Kod sistema za pomoćnu funkciju za kretanje u traci, zvučno upozorenje o izlasku iz trake je zamenjeno nenametljivim vibriranjem u volanu i vizuelnom ikonom na instrument tabli koja upozorava vozača kada se približi ivici svoje trake.

POMOĆNA FUNKCIJA ZA STABILNOST
Volvo dinamičko upravljanje sa pomoćnom funkcijom za stabilnost smanjuje opasnost od proklizavanja na klizavim putevima i može da spreči potencijalno smrtonosne udese.

Gubitak kontrole nad vozilom na klizavom putu jeste ono što svaki vozač želi da izbegne. Kada kamion počne da proklizava, važno je da vozač brzo i lagano počne da upravlja vozilom u suprotnom smeru da bi zadržao kontrolu. Međutim, čak i najbolje vozače mogu da iznenade teški putni uslovi. Put može da bude prekriven ledom, vodom, vlažnim lišćem ili peskom ili može da ima mali koeficijent trenja iz nekog drugog razloga. 

Volvo dinamičko upravljanje sa pomoćnom funkcijom za stabilnost pomaže vozaču da zadrži kontrolu nad vozilom tako što usmerava upravljački moment kada kamion počne da proklizava. Osim toga, pomaže sistemu za elektronsku kontrolu stabilnosti da brže reaguje.

Kada sistem detektuje da kamion počinje da proklizava, pomoćna funkcija za stabilnost trenutno reaguje i počinje da upravlja kamionom u suprotnom smeru, isto onako kako bi to radio profesionalni vozač kada mora da eliminiše proklizavanje. Ovaj sistem je izuzetno koristan pri vožnji po uzbrdici sa malim koeficijentom trenja ili pri skretanju.

„Proklizavanje nije nešto što biste ikada poželeli da iskusite kada vozite kamion po putu. Ovaj sistem munjevito reaguje i upravlja kamionom u suprotnom smeru.“

Gustav Neander, rukovodilac projekta Volvo dinamičkog upravljanja u firmi Volvo Trucks, misli da pomoćna funkcija za stabilnost mnogo znači pri vožnji po klizavim putevima. 

„Proklizavanje nije nešto što biste ikada poželeli da iskusite kada vozite kamion po putu. Nedavno sam se po snegu, ledu i kiši vraćao kamionom sa severa Švedske u sedište firme Volvo Trucks u Geteborgu. Duž rute sam video nekoliko kamiona koji su proklizali i sleteli sa puta. Ovaj sistem munjevito reaguje i upravlja kamionom u suprotnom smeru i tako sprečava proklizavanje. Zato je vožnja po zavejanom, vlažnom ili šljunčanom putu mnogo lakša“, objašnjava Gustav Neander.

LIČNE POSTAVKE
Nova funkcija „Lične postavke“ omogućava vozačima da potpuno prilagode upravljanje kod Volvo kamiona sa Volvo dinamičkim upravljanjem. Sistem omogućava vozačima da odaberu neku od prethodno programiranih postavki ili da prilagode upravljanje svojim potrebama pomoću četiri različite promenljive (Straight, Cornering, Damping, Return) kako bi odziv za upravljanje bio savršeno podešen.

Default
Obezbeđuje uravnotežene karakteristike. Podrazumevana postavka firme Volvo Trucks se zasniva na željenim postavkama vozača kamiona koji koriste Volvo dinamičko upravljanje na terenu.

Light
Obezbeđuje lako, dinamičko upravljanje.

Responsive
Obezbeđuje kruće upravljanje sa sportskim karakteristikama. 

Stable
Obezbeđuje čvrsto upravljanje sa dobrim odzivom. 

Custom
CUSTOM meni za Volvo dinamičko upravljanje omogućava vozačima da savršeno prilagode upravljanje. Kada vozač podešava postavku STRAIGHT, upravljanje je lakše ili čvršće. Kada podešava promenljivu CORNERING, upravljanje u krivinama je lakše ili kruće. Postavkom DAMPING kontrolišu se karakteristike tečnosti za upravljanje. Postavkom RETURN kontroliše se brzina vraćanja volana tokom manevrisanja pri maloj brzini. 

Dodatna postavka olakšava pravolinijsku vožnju kamiona kalibrisanjem ugla za pravolinijsku vožnju. To je korisno pri vožnji na dugim deonicama sa jakim vetrom ili na nagnutim putevima.