Kamioni

Postavljanje standarda u pogledu vremena korišćenja kamiona i praćenja u realnom vremenu

| 7 min za čitanje | 7 min za čitanje
Povezano je više od 600.000 Volvo kamiona i taj broj se svakodnevno povećava. Praćenje u realnom vremenu je postalo stvarnost, a firma Volvo Trucks postepeno poboljšava vreme korišćenja kamiona pojednostavljivanjem servisiranja, pomažući prevoznicima da održe obećanje da će svaki put isporučiti robu na vreme.
Firma Volvo Trucks trenutno uvodi nove metode praćenja i analiziranja podataka u realnom vremenu iz hiljada kamiona.

Želimo da desetkujemo neplanirana zaustavljanja kamiona do 2025. godine“, kaže Markus Efrajmson, potpredsednik odeljenja Usluge efikasnosti firme Volvo Trucks. To je ambiciozan cilj koji postaje sve dostižniji zahvaljujući nedavnim tehnološkim probojima.

Danas je svaki Volvo kamion opremljen jednim od najnaprednijih telematskih i dijagnostičkih sistema u branši. To firmi Volvo Trucks omogućava da – u sprezi sa najnovijim tehnologijama povezivanja – daljinski nadgleda i analizira ključne podatke o komponentama u realnom vremenu, kao i da predviđa kada će se javiti kvar. 

Podaci koji potiču iz sistema za naknadnu obradu izduvnih gasova, motora i sistema za upravljanje električnim napajanjem šalju se zajedno sa nekoliko drugih ključnih indikatora stanja vozila u Volvo Trucks Međunarodni centar za unapređenje efikasnosti u Gentu u Belgiji. Tamo se obrađuju i analiziraju. Ako se pojavi alarm, on se prenosi lokalnom zastupniku ili nacionalnom centru za unapređenje efikasnosti da bi se preduzele preventivne mere pre nego što dođe do kvara. Praćenje u realnom vremenu je na većini evropskih tržišta trenutno dostupno kao opcija Volvo Zlatnog ugovora.

Markus Efrajmson, potpredsednik za usluge efikasnosti
Šana Šilevert, specijalista za razvoj usluga

Šana Šilevert, koja radi kao specijalista za razvoj usluga zajedno sa više od 500 tehničara i naučnika specijalizovanih za prikupljanje i obradu podataka u Odeljenju za praćenje kamiona u okviru Međunarodnog centra za unapređenje efikasnosti, objašnjava:  

„Ne samo da skupljamo i obrađujemo velike količine podataka o kamionima u realnom vremenu, već koristimo i napredne tehnike mašinskog učenja da bismo ih analizirali i predviđali kvarove. Ne bavimo se samo praćenjem kamiona; tehnička stručnost i poznavanje branše nam mogu pomoći i da razvijamo algoritme koji pružaju precizna predviđanja o stanju kamiona.“

Deo Šaninog posla je takođe da obezbedi dvosmeran protok informacija između tehničkog tima centra i firme Volvo Trucks. Na taj način se mnoga saznanja i povratne informacije koriste za poboljšanje usluga koje pruža Međunarodni centar za unapređenje efikasnosti. 

Volvo Trucks Međunarodni centar za unapređenje efikasnosti u Gentu u Belgiji pruža non-stop tehničku podršku na 16 jezika.

„Važno je zapamtiti da iza svega što ovde radimo stoje ljudska bića. Neprestano radimo na tome da što više uhodamo čitav proces“, kaže ona. 

Primer kako je Međunarodni centar za unapređenje efikasnosti evoluirao jeste njegov rad na uklanjanju jezičkih barijera. Bilo da se radi o predviđajućim upozorenjima, kvarovima ili tehničkoj podršci, cilj je da se sa kupcem i zastupnikom komunicira na njegovom maternjem jeziku. Centar trenutno garantuje pružanje ove usluge na 16 različitih jezika. 

Analiziranjem podataka u realnom vremenu, uspostavljaju se procesi koji nam omogućavaju da reagujemo i pre nego što se nešto desi.

U početku je Centar za praćenje kamiona u okviru Međunarodnog centra za unapređenje efikasnosti radio na pet evropskih tržišta, a sada posluje na njih 24. Podrška koju on pruža i sposobnost praćenja kamiona u realnom vremenu omogućili su da predviđajuće održavanje pomogne hiljadama klijenata firme Volvo Trucks. Cilj je da se narednih godina drastično poveća broj kamiona koji se nadgledaju u realnom vremenu. Firma Volvo Trucks uz to postepeno povećava broj komponenti koje nadgleda i iz kojih prikuplja podatke.

Šana kaže da je pratila put firme Volvo Trucks ka boljem korišćenju vremena. „Kada sam počinjala da radim pre 10 godina, reagovala sam na kvarove i sve se uglavnom svodilo na reaktivno delovanje. Tada sam radila u povezanim uslugama koje su omogućile to što radimo danas. Sada sve prelazi sa reaktivnog na proaktivno delovanje. Analiziranjem podataka u realnom vremenu, uspostavljaju se procesi koji nam omogućavaju da reagujemo i pre nego što se nešto desi. To je prelazni period beskrajnih mogućnosti za transportnu delatnost“, kaže ona.

Danas je svaki Volvo kamion potpuno povezan i u mogućnosti da pruža podatke o performansama u realnom vremenu.

Sav ovaj rad je deo tekuće strategije firme Volvo Trucks da se kamioni klijenata što duže zadrže na putu. Druga inicijativa za podršku ovom planu je da se dodatno skrate vremena servisiranja da bi bila pogodnija za transportne zadatke. Praćenje u realnom vremenu znači da neplanirana zaustavljanja mogu da se predvide i pretvore u planirana ili da se uklope u planirane odlaske na servis u sklopu održavanja kamiona. Čitav proces je efikasniji i može ređe da se obavlja ako su podaci o kamionu već analizirani, a neophodni tehničari i delovi već prisutni. 

Zbog toga firma Volvo Trucks, paralelno sa prikazivanjem svog novog asortimana potpuno povezanih kamiona, uvodi Volvo ugovor o održavanju koji koristi prednosti preventivnog održavanja. Ovaj novi ugovor osigurava stalno ažuriranje planova održavanja na osnovu stvarne upotrebe i stanja kamiona, unapred planiranih poseta servisu i automatskih obaveštenja na instrument-tabli kamiona kada dođe vreme za servis.

Najinteresantnije je to što pomoću mašinskog učenja možemo da otkrijemo skrivene obrasce i preciznije predvidimo kvarove.

Bolja povezanost omogućava i slanje podataka u kamion, što omogućava daljinsko ažuriranje softvera i parametara. Daljinsko preuzimanje softvera može da se obavi čak i tokom pauze za ručak i već je smanjilo broj poseta kamiona servisu. Ušteda vremena je znatna i to je još jedna tehnološka inovacija koja pomaže firmi Volvo Trucks da postavi novi standard vremena iskorišćenja.

Na kraju, novi metodi mašinskog učenja stvaraju mogućnosti za poboljšanje preciznosti predviđanja i sprečavanja neplaniranih zaustavljanja. Firma Volvo Trucks već počinje da otkriva kako se njeni kamioni ponašaju u realnim situacijama da bi još ranije predvidela kvarove komponenti – u nekim slučajevima čak 100 dana unapred. Postoji veliki potencijal upotrebe ovih informacija za razvijanje boljih i dinamičnijih proizvoda u budućnosti.

„Najinteresantnije je to što pomoću mašinskog učenja možemo da otkrijemo skrivene obrasce i preciznije predvidimo kvarove. Možemo, ne samo da praktično uklonimo potrebu za dodatnim odlascima na servis, već i da utvrdimo šta tačno uzrokuje kvarove komponenata. To je uzbudljiva mogućnost da zadržimo kamione naših klijenata na putevima“, kaže Markus Efrajmson. 

Praćenje u realnom vremenu

Firma Volvo Trucks trenutno uvodi nove metode praćenja i analiziranja podataka u realnom vremenu iz hiljada kamiona. Kada se otkrije neizbežan kvar, upozorava se Međunarodni centar za unapređenje efikasnosti da bi mogle da se preduzmu preventivne mere. Praćenje ključnih komponenti u realnom vremenu je na većini evropskih tržišta danas dostupno kao opcija Volvo Zlatnog ugovora. Postepeno će biti uvođen na nova tržišta i u bliskoj budućnosti će postati dostupan kao opcija drugih naših Volvo servisnih ugovora.

DALJINSKO PREUZIMANJE SOFTVERA
Veće mogućnosti povezivanja olakšavaju daljinsko preuzimanje softvera, što smanjuje potrebu za odlaskom kamiona u servis. Novi softver se preuzima i čuva u kamionu dok vozač ne odvoji vreme za njegovu instalaciju. Volvo Software Accessories takođe može da se preuzme daljinski radi lakše i pogodnije nadogradnje.

VOLVO UGOVOR O ODRŽAVANJU
Firma Volvo Trucks uvodi novi servisni ugovor o održavanju pod nazivom Volvo Uptime Care Contact, koji je posebno namenjen unapređenju vremena korišćenja vozila. On obuhvata planiranje povezanih usluga, koje omogućava firmi Volvo Trucks da, zahvaljujući boljoj povezanosti, neprekidno ažurira i optimizuje plan održavanja praćenjem stvarne upotrebe i stanja kamiona. Usluge održavanja uz to daljinskim praćenjem pojedinih komponenata smanjuju opasnost od neočekivanih kvarova na minimum. Imajući sve te informacije, mogu unapred da se planiraju posete servisu i po potrebi naruče delovi. Ova usluga je uključena i u druge Volvo servisne ugovore koji se tiču mogućnosti povezivanja. 

Srodne vesti