Kamioni

Kompanija Volvo Trucks će započeti korisničko ispitivanje kamiona sa gorivnim ćelijama 2025. godine

Kompanija Volvo Trucks sprovodi testiranje električnih kamiona sa gorivnim ćelijama koji emituju samo vodenu paru i imaju operativnu autonomiju do 1.000 km, što je uporedivo sa kamionima na dizel pogon. Druga faza pilot-projekta uslediće u narednih par godina i podrazumevaće korisnička ispitivanja na javnim putevima.
Kompanija Volvo Trucks

Testiranje električnih kamiona sa gorivnim ćelijama u komercijalnom saobraćaju započeće 2025. godine sa odabranim klijentima u Severnoj Evropi, a narednih godina će se nastaviti sa dodatnim kamionima u više država.

Električni kamioni sa vodoničnim gorivnim ćelijama će biti naročito pogodni za dugolinijski prevoz i zahtevne zadatke koji iziskuju veliku količinu energije. Oni takođe mogu da se koriste kao opcija u onim državama u kojima su ograničene mogućnosti za dopunu baterija.


"Verujem da će ovo pilot-testiranje istaći potencijal električnih kamiona sa gorivnim ćelijama. Testovi će se sprovoditi u uslovima zahtevne, oštre klime i istovremeno nam pružiti sjajnu priliku za vožnju sa teškim teretom do 65 tona", kaže Džesika Sandstrom, potpredsednik sektora za menadžment proizvoda za globalno tržište u kompaniji Volvo Trucks.


Cilj pilot-testova je da se sagledaju svi različiti aspekti operativnosti kamiona, uključujući radne komponente, upravljanje kamionom i iskustvo vozača.


Gorivna ćelija generiše sopstvenu električnu energiju iz dostupnog vodonika umesto da se puni iz eksternih izvora. Jedini nusproizvod koji se emituje je vodena para. Električni Volvo kamioni će koristiti dve gorivne ćelije sa kapacitetom da generišu 300 kW snage, a njihovo vreme za dopunu je manje od 15 minuta.


Tehnologija gorivnih ćelija je još uvek u ranoj fazi razvoja i, premda poseduje mnoge prednosti, i dalje ostaju neki izazovi, poput snabdevanja na veliko zelenim vodonikom* i potrebe da se razvija infrastruktura. Kako bi se prevazišao manjak dostupnog vodonika tokom sprovođenja pilot-testova, punjenje zelenim vodonikom iz obnovljivih izvora će se sprovoditi u skladištu kompanije.


"Očekujemo da će se snabdevanje zelenim vodonikom značajno povećati tokom narednih par godina, budući da će mnoge industrijske grane zavisiti od njega kako bi smanjile emisiju ugljen- dioksida. Kamioni sa gorivnim ćelijama će u narednih par godina biti značajni za duži i teži transport", kaže Džesika Sandstrom.


Gorivne ćelije će obezbeđivati cellcentric – zajedničko ulaganje kompanija Volvo Group i Daimler Truck AG. Cellcentric će izgraditi jedan od najvećih pogona za serijsku proizvodnju gorivnih ćelija, posebno razvijen za teška vozila.


*Zeleni vodonik se proizvodi korišćenjem obnovljivih izvora energije,