Kamioni

Šta žele da znaju potencijalni kupci električnih Volvo kamiona

U nekim evropskim državama Volvo je započeo ili priprema skori početak prodaje svojih električnih kamiona. Za razliku od kupovine kamiona s konvencionalnim dizel pogonom, potencijalni kupci električnih vozila postavljaju i dodatna, specifična tehnička pitanja. Slede odgovori na neka od najčešćih pitanja.

Koliko vremena je potrebno da se akumulatori električnih kamiona potpuno napune?

Korišćenjem AC punjača (s naizmeničnom strujom) potrebno je oko devet sati da se akumulatori potpuno napune. Sa DC punjačem (na jednosmernu struju) vreme punjenja se smanjuje na približno dva sata. Akumulatori se mogu brže puniti do 80% kapaciteta, na isti način kao kod „pametnog“ telefona, jer se punjenje usporava pred kraj procesa - da bi se zaštitile ćelije akumulatora.

Kolika je vozna autonomija potpuno napunjenih akumulatora?

Trenutno Volvo električni kamioni nude autonomiju do 300 km. Međutim, autonomija u velikoj meri zavisi od spoljašnjih uslova, kao što su vremenske prilike i otpor koji stvara vetar, masa kamiona, stil vožnje. Autonomija i radni vek se mogu produžiti korišćenjem ekonomičnih režima vožnje, obučavanjem vozača i pažljivim praćenjem uputstava za punjenje i upravljanje akumulatorima. Volvo pažljivo razmatra specifičnosti svakog kupca i izrađuje moguće rute i strategije naplate. Vlasnici mogu da koriste digitalne alatke za praćenje i planiranje upotrebe kamiona, tako da se obrasci punjenja mogu poboljšati tokom vremena.

Za koji sistem punjenja su prilagođeni Volvo kamioni?

DC punjenje pomoću priključka CCS2 do 250 kW (600-750 V) i AC punjenje pomoću priključka tipa 2 do 43 kW.

Za koje vrste transporta su najpogodniji električni kamioni?

Potpuno električni kamioni su idealni za transport robe u gradovima i njihovom okruženju na unapred definisanim rutama, koje uključuju povratak u bazu na kraju radnog dana radi punjenja akumulatora. Distribucija, urbana izgradnja i sakupljanje otpada (često za gradske i opštinske vlasti) primeri su segmenata koji su rano prihvatili električne kamione. Međutim, kapacitet Volvo teških električnih kamiona sada takođe omogućava transport robe između gradova.

Za koje vrste transporta električni kamioni trenutno nisu pogodni?

Elektrifikacija vozila s akumulatorima i vozila na gorive ćelije biće moguća u sve više segmenata. U ovom trenutku glavni izuzeci su transporti na duge relacije zbog nedostatka infrastrukture za punjenje, ali se električni kamioni, tamo gde postoje mogućnosti za punjenje strujom, uspešno mogu primeniti u teškom kamionskom transportu u drvnoj, građevinskoj i rudarskoj industriji.

Kako se razlikuje nosivost u odnosu na uporedive kamione s dizel-motorima?

To zavisi od primene i specifikacija vozila. Akumulatori dodaju masu i, da bi se to kompenzovalo, regulativa Evropske unije dozvoljava dodatnu ukupnu masu do jedne tone. Odluka i primena uvećane ukupne mase prepuštene su svakoj državi pojedinačno.

Koja je razlika između vozila pokretanih strujom iz akumulatora i tehnologije gorivih ćelija?

Električno vozilo sa pogonom na struju iz akumulatora (BEV) koristi energiju uskladištenu u akumulatorima napunjenim električnom energijom iz mreže. Električno vozilo koje koristi tehnologiju gorivih ćelija (FCEV) koristi vodonik koji se pretvara u električnu energiju dok je vozilo u radu – dok se kreće.