Kamioni

Smanjivanje otpora pomoću bolje aerodinamike

Gorivo čini oko trećinu troškova transportne kompanije. Kombinovanjem boljih aerodinamičkih performansi sa novim motorom koji zadovoljava EURO 6 Step C, Volvo Trucks sada može da omogući uštedu goriva do tri procenta za dugolinijske i regionalne transporte.
Aerotunel.
Pomoću testova u aerotunelu Volvo Trucks može da pronađe potencijal za poboljšanje aerodinamike.

Kada se kamion vozi konstantnom brzinom od 60 do 90 km/h, otpor vazduha predstavlja jedan od faktora koji ima najveći uticaj na potrošnju goriva. Već dugo godina, kompanija Volvo Truck posvećivala je značajnu pažnju razvoju aerodinamike. Postoji veliki broj projekata fokusiranih na primene koje značajno smanjuju otpor vazduha. Oni će biti u koracima predstavljeni tržištu u narednim godinama. 

Deo rezultata koji su dobijeni uloženim naporom su aerodinamička poboljšanja koja su predstavljena u proleće 2016. godine, a koja uključuju optimizaciju Volvo FH usmerivača vazduha za branik, usmerivače vazduha, oblast blatobrana i blatobrane. Zajedno sa novim EURO 6 Step C motorom ova poboljšanja će biti predstavljena kao standardna u nedavno proizvedenom Volvo FH modelu od juna 2016. godine.

„Čak i kada je novi Volvo FH predstavljen 2012. godine, veoma se radilo na razvoju kako bi se dobila najmanja moguća otpornost vazduha, imajući u vidu sve ostale zahteve koje od kamiona imaju naši klijenti. Od tada, okrenuli smo i savili svaku oblast kamiona i skenirali ga kako bismo pronašli potencijalna mesta za poboljšanja koja bi dala najbolje rezultate za naše klijente“, kaže Andres Tenstram, specijalista za aerodinamičke tehnologije.

Skeniranje različitih oblasti gubitaka i njihov potencijal za poboljšanje obavljeno je koristeći test tunela za protok vazduha i računarskih stimulacija. Tada je glavni fokus bio na tome da tehnologija primene bude proizvedena u odgovarajućoj količini i po razumnoj ceni. 

Okrenuli smo i savili svaku oblast kamiona i skenirali ga kako bismo pronašli potencijalna mesta za poboljšanja koja bi dala najbolje rezultate za naše klijente.

„Rad sa naprednim razvojem tehnologija predstavlja u suštini trud da se predvide buduće potrebe naših klijenata i da se obezbedi da željena tehnologija bude dostupna kada pravila i nivoi troškova dozvoljavaju njihovo uvođenje“, kaže Andres Tenstam.

Tokom nedavnih godina, tehnološki razvoj je doneo kompaniji Volvo Trucks nove mogućnosti da poboljša aerodinamičke performanse svojih proizvoda. Rast cene goriva tokom dužeg perioda i rastuća svest o klimatskim promenama dovodi do toga da klijenti traže vozila koja troše manje goriva. Razvoj ka manjoj potrošnji goriva je u skladu sa filozofijom kompanije Volvo Trucks da se svaka kap goriva računa.

 

Težnja ka uštedi goriva takođe utiče na razvoj motora: „Stalno se trudimo da ispunimo sve oštrije regulative koje se odnose na čistije motore, bez uticanja na vozne karakteristike.“ Performanse, produktivnost i vozne karakteristike su veoma važni našim klijentima i njihovim vozačima. Uvek smo bili fokusirani na ispunjavanje ovih zahteva, ali to nikada ne sme biti po cenu potrošnje goriva. Naprotiv, kaže Mats Franzen, menadžer proizvoda u sektoru za motore kompanije Volvo Trucks.

Za kompaniju Volvo Trucks pojava EURO 6 Step C motora dovela je do velikog broja različitih optimizacija za D11, D13 i D16 motore, kao što su klipovi sa manjim trenjem o cilindarske košuljice, novi i poboljšani turbokompresor i optimizovana bregasta osovina. Zajedno sa velikim poboljšanjima u softveru, ovo omogućava manju potrošnju goriva, bez uticaja na performanse motora.

To je proizvod koji će doneti značajne pogodnosti za klijente u smislu manjih troškova za gorivo, što će dovesti do rasta profita uz iste performanse.

„Zajedno sa našim EURO 6 Step C motorom prelazimo na sledeći nivo kojim smo još bliži budućnosti energetski efikasnog prevoza. To je proizvod koji će doneti značajne pogodnosti za klijente u smislu manjih troškova za gorivo, što će dovesti do rasta profita, zadržavajući performanse“, kaže Mats Fanzen. 

Za veliki broj kompanija za prevoz kamionima, gorivo predstavlja trećinu ukupnih troškova. Jedna prevozna kompanija koja ozbiljno investira u smanjenje potrošnje goriva je Jastim, koja se nalazi u Varšavi, u Poljskoj. Najveći klijenti kompanije Jastim su Schenker, IKEA i DHL, tri kompanije koje veliku pažnju posvećuju pitanjima zaštite životne sredine i zbog toga konstantno dobavljače podsećaju da smanje potrošnju goriva.

Pre tri godine, pre nego što je kompanija Jastim kupila nove modele Volvo FH, prosečna potrošnja goriva u kompaniji bila je između 31 i 32 litara na 100 km. Danas, uz pomoć Volvo FH kamiona i dodatnih Eco Driving programa, smanjena je na 26 litara. Prema njihovim informacijama, najbolji vozači prosečno potroše 24 litra, a u pogodnim topografskim i aerodinamičkim uslovima ostvaruju još manju potrošnju.

„Ono što je pre tri ili četiri godine delovalo neverovatno, sada je rutina. Bilo nam je veoma važno da dostignemo tako veliko smanjenje u potrošnji goriva. U stvari, nismo imali izbora – postojanje naše kompanije je zavisilo od ovoga“, rekao je Jacek Slovinjski, vlasnik kompanije Jastim.

Kako bi ostali konkurentni, , njegova kompanija redovno obnavlja svoju flotu vozila, a specifikacije za Volvo Trucks najčešće sadrže najnovije primene za vožnju sa manjom potrošnjom goriva.

 

„Zainteresovani smo za sve nove tehnološke razvoje. Na osnovu količine goriva koju trošimo svakog meseca, dodatna ušteda goriva do tri procenta predstavlja hiljade litara za nas“, kaže Jacek Slovinjski.

Jastim je klijent kompanije Volvo Trucks kada se radi o kamionima za dugolinijske rute, sa ozbiljnim fokusom na uštedu goriva. Kompanija Volvo Trucks je usvojila specifikacije kompanije za dugolinijske rute kao osnovu za razvoj novog aerodinamičkog paketa. Do ovoga dolazi kako bi se kreirali standardi za klijente koji voze po relativno konstantnim brzinama, između 60-90 km na sat i zbog toga najbolje mogu da iskoriste aerodinamička poboljšanja. Stepen uštede koji klijenti mogu da ostvare zavisi od pojedinačnih zahteva i specifikacija, kojima upravljaju uslovi na putu kojim vozila prolaze.

Na osnovu količine goriva koju trošimo svakog meseca, dodatna ušteda goriva do tri procenta predstavlja hiljade litara za nas.

Anders Tenstam iz kompanije Volvo Trucks je zadovoljan što novi i fleksibilni aerodinamički paket za klijente na dugolinijskim rutama konačno može da bude predstavljen tržištu. On vidi odličan potencijal za dodatna poboljšanja, ali priznaje da tehnološku zrelost moraju da podržavaju novi zakoni i nove regulative.

„Danas, veliki broj propisa u vezi sa dužinom vozila kreira barijeru u vezi s tim koliko možemo da postignemo u smislu aerodinamičkih performansi. Na primer, ako dužina tegljača više nije uključena u vučni voz, kabine bi mogle da dobiju bolji oblik. Danas, oblik kabine je rezultat pažljivog balansiranja karakteristika, kako u unutrašnjosti, tako i u spoljašnjosti. Aerodinamičnija kabina bi takođe kreirala potencijalni nagib unapred na vozilu usled manje izražene krupne turbulencije koja krade energiju sa prednje strane“, kaže on. 

Anders Tenstam takođe ističe da prikolice predstavljaju oblast sa značajnim aerodinamičkim poboljšanjem. U budućnosti, ovo bi moglo da dovede do bliže saradnje sa klijentima u vezi dizajniranja održivih rešenja za prevoz koja se odnose na celo vozilo, a ne samo na kamion. Međutim, ovo zahteva da se praktična rešenja razvijaju i na inženjerskom i na poslovnom nivou.

„Tokom našeg dugotrajnog i fokusiranog razvoja, videli smo da bismo mogli da dođemo do toga da dostignemo aerodinamičku efikasnost putničkih vozila tako što ćemo se fokusirati na strateške oblasti vozila, radeći zajedno na promenama važećih zakona, primenom celokupnog pogleda na vozilo. U bliskoj budućnosti, ovo bi značilo smanjenje otpora vazduha za skoro polovinu u poređenju sa današnjim kamionima“, kaže Anders Tenstam.