Kamioni

PRIVATNOST

Volvo Group ozbiljno shvata privatnost. Cenimo poverenje koje ste nam pružili tako što ste nam dali svoje lične podatke. Uvek ćemo koristiti vaše lične informacije na način koji je pravedan i dostojan tog poverenja.

 Uvek ćemo biti otvoreni sa vama po pitanju toga koje informacije prikupljamo, šta sa njima radimo, sa kim ih delimo i kome možete da se obratite ako imate bilo kakve nedoumice.

Opšta privatnost veb-sajtova

Celokupan Volvo Group veb-sajt možete da koristite bez otkrivanja identiteta. Detalji o tome koje informacije standardno prikupljamo kada pristupate veb-sajtu opisani su u nastavku. Ako se registrujete za bilo koju od naših usluga ili nam se obratite putem obrazaca, dobićete detaljne informacije o tome kako obrađujemo vaše podatke u vezi sa registracijom.

Identitet kontrolora i službenika za zaštitu privatnosti u grupaciji i njihovi kontakt podaci

AB Volvo („VOLVO“), kao kontrolor ličnih podataka, zadužen je za obradu ličnih podataka koji se odnose na vas u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, javite se službeniku za zaštitu privatnosti u grupaciji VOLVO putem e-adrese gpo.office@volvo.com, telefonskog broja ili poštanske adrese:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Koje kategorije ličnih podataka VOLVO obrađuje, sa kojim ciljem i po kom zakonskom osnovu?

Kada pristupite bilo kom VOLVO veb-sajtu, vaš veb-pregledač je tehnički konfigurisan da automatski na naš veb-server prenese sledeće podatke („podatke evidencije“), koje mi potom snimamo u datotekama evidencije:

  • Datum pristupa
  • Vreme pristupa
  • URL adresa referentnog veb-sajta
  • Preuzeta datoteka
  • Količina prenetih podataka
  • Tip i verzija pregledača
  • Operativni sistem
  • IP adresa
  • Ime domena vašeg dobavljača internet usluga

To su isključivo informacije koje ne dozvoljavaju vašu identifikaciju. Te informacije su potrebne u tehničke svrhe, kako bismo vam ispravno pružili sadržaj koji ste tražili, i njihovo prikupljanje je neizbežan aspekt korišćenja veb-sajtova. Podaci o evidenciji se analiziraju isključivo u statističke svrhe, radi poboljšanja našeg veb-sajta i njegove osnovne funkcionalnosti. Volvo obrađuje vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa po zakonskom osnovu. Legitimni interesi kompanije VOLVO obuhvataju i interes upravljanja vlastitim veb-sajtovima u skladu sa praksama poštenog poslovanja, kao i dostupnosti i funkcionalnosti veb-sajtova. 

Kolačići
Koristimo kolačiće i piksele za praćenje radi prikupljanja podataka o vašem korišćenju veb-sajta kako bismo prilagodili veb-sajt potrebama korisnika. Prikupljanje ovih podataka o korišćenju i kreiranja profila korišćenja obavlja se anonimno, pomoću ID-a kolačića. Te profile korišćenja kreiramo i čuvamo isključivo u anonimnom obliku i ne kombinujemo ih sa vašim imenom ni informacijama poput vaše e-adrese, koje mogu da otkriju vaš identitet.

Kolačiće nije moguće koristiti za pokretanje programa ili slanje virusa na računar. Pomoću informacija koje se nalaze u kolačićima možemo da pojednostavimo navigaciju i olakšamo ispravan prikaz naših veb-sajtova.

Svaki veb-sajt sadrži sopstvenu izjavu o kolačićima u kojoj vi, kao korisnik, možete da vidite konkretne kolačiće koje koristi određeni veb-sajt. 

Prosleđivanje podataka trećim licima

Ako je to potrebno u pogledu ispunjenja svrhe obrade ličnih podataka, ili ako to zahtevaju zakoni ili propisi, VOLVO može da deli vaše lične podatke sa drugim firmama iz grupacije Volvo, uključujući firme izvan Evropske unije ili Evropske ekonomske oblasti (EU/EEA). Osim toga, ako je to potrebno u pogledu ispunjenja svrhe obrade ličnih podataka, VOLVO može da deli vaše lične podatke sa nezavisnim firmama i isporučiocima, uključujući firme i isporučioce izvan EU/EEA.

Sarađujemo sa čitavim nizom dobavljača usluga da bismo vam pružili celokupan Volvo Group veb-sajt. VOLVO će preduzeti odgovarajuće bezbednosne mere koje pružaju odgovarajući nivo zaštite vaših ličnih podataka u skladu sa zahtevima važećih zakona o zaštiti podataka. .

Veze do drugih veb-sajtova

Naši veb-sajtovi mogu da sadrže veze ka drugim veb-sajtovima. Mi ne možemo da utičemo na usklađenost ili neusklađenost operatera tih sajtova sa odredbama o zaštiti podataka.

Koliko dugo VOLVO čuva vaše lične podatke?

VOLVO zadržava vaše podatke onoliko dugo koliko je neophodno za ispunjavanje svrhe sa kojom su lični podaci prikupljeni. 

Vaša prava na zaštitu podataka

Imate pravo da zahtevate da vam VOLVO prosledi informacije o obrađenim ličnim podacima, kao i da pristupite tim ličnim podacima. Imate pravo da zahtevate ispravku vaših ličnih podataka ako su netačni, kao i brisanje vaših ličnih podataka. Osim toga, imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka, što znači da zahtevate da VOLVO ograniči obradu vaših ličnih podataka u određenim okolnostima.

Takođe imate pravo da uložite žalbu u pogledu obrade na bazi zakonitog interesa ili obrade u direktne marketinške svrhe. Imate pravo i na prenosivost podataka (prenos vaših ličnih podataka na drugo lice koje kontroliše podatke) ako VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu saglasnosti ili ugovorne obaveze i ako je ta obrada automatska. 

Osim toga, imate pravo da nadzornom organu podnesete žalbu u vezi sa tim kako VOLVO obrađuje vaše lične podatke.