Kamioni

Kreiranje savršenog zvuka kamiona

Buka kamiona se često uzima zdravo za gotovo. Ona jednostavno postoji. Međutim, tim u firmi Volvo je posvećen povećanju bezbednosti i udobnosti optimizacijom unutrašnjih i spoljašnjih zvukova koje prave kamioni.
3D akustična kamera.
3D akustična kamera, opremljena sa mnogo malih mikrofona, skenira izvore zvuka.

Postoji mnogo elemenata zahvaljujući kojima kamion postaje najbezbednije i najudobnije vozilo. Najsavremeniji inženjering, automatizovani sistemi za vožnju i revolucionarni dizajn zajedno doprinose razvoju kamiona budućnosti. Jedan aspekt koji je često lako potceniti je koliko buka koju stvaraju razne oblasti kamiona može da utiče na doživljaj u vožnji.

Zapravo, firma Volvo Trucks je već nekoliko decenija posvećena optimizaciji buke. Prva Volvo komora za buku je bila postavljena u Geteborgu, u Švedskoj 1982. Zvučna modifikacija u modelima Volvo kamiona je od tada u toku, a tim inženjera za testiranje buke i vibracija u Geteborgu neprestano rade na tome da održe firmu Volvo Trucks ispred konkurencije u ovoj oblasti.

 

Laboratorija za buku i vibracije je košnica tihe aktivnosti. Mašine interesantnog izgleda emituju crvena svetla, a ogroman, utišan studio sa kolažom od materijala koji apsorbuje zvuk na zidovima ima Volvo FH kamion za testiranje u svom centru. Ovde srećemo tri NVH inženjera (za buku, vibracije i trzaje) koji imaju mnogo godina kombinovanog radnog iskustva u specijalizovanom segmentu. Terezija Mans, Geir Andresen i Torbjern Ogren blisko sarađuju u okviru tima od oko deset inženjera, pretežno na ovoj lokaciji, ali takođe i na terenu za testiranje firme Volvo Trucks u Heleredu izvan Geteborga.

Često postoji poimanje da mi samo želimo da smanjimo nivo buke, ali je i kvalitet zvuka bitan.

„Radimo na optimizaciji unutrašnje i spoljašnje buke koju proizvode kamioni,“ kaže Terezija Mans. „Često postoji poimanje da mi samo želimo da smanjimo nivo buke, ali je takođe i kvalitet zvuka bitan. Naš cilj je da postignemo najbolji kvalitet zvuka i da poboljšamo doživljaj vozača, kako sa stanovišta bezbednosti, tako i udobnosti.“

Važnost zajedničkog rada sa ostalim ograncima organizacije kako bi se postigli bolji rezultati potvrđuje Torbjern Ogren. „Svaka funkcija kamiona ima jednog namenskog vođu za funkciju. Oni su odgovorni za razvoj te naročite funkcije. U tom smislu, naša funkcija je ukupna buka vozila. U stalnom smo kontaktu sa odgovornima za komponente i program projekta. Od ključne je važnosti da se unapred upoznate sa pravnim zahtevima. Odeljenje za planiranje proizvoda postavlja visok nivo zahteva i mi radimo zajedno na tome da utvrdimo tačno šta kupac želi u smislu optimizovanog zvuka. Takođe je važno razmotriti šta naši konkurenti rade na ovom polju.“

Svakodnevni rad NVH inženjera se koncentriše na razvoj i testiranje raznih modela Volvo kamiona na izvore buke i omogućavanje poboljšanja u ovim oblastima. U skladu sa pravnim zahtevima, provereno testiranje buke kamiona mora da se vrši napolju.

„Trenutno se testiranje u zatvorenom prostoru zakonski ne priznaje od strane vlasti“, kaže Geir Andresen. „Međutim, možda će postati pravilno atestirano u budućnosti. ISO probna staza na terenu za testiranje firme Volvo Trucks je stoga najvažnija za naš rad za verifikaciju buke. Teško je simulirati stvarne uslove u zatvorenom prostoru, pa stoga mi sprovodimo naša provereno zakonito testiranje napolju.“

Nivoi buke koje stvaraju kamioni podležu strogim zakonima širom sveta. Evropsko tržište i neka druga tržišta se pridržavaju ECE propisa, ali zakonski propisi u vezi sa bukom se razlikuju u zavisnosti od tržišta. Pored toga, moraju se uzeti u obzir i lokalni zahtevi u vezi sa bukom.

Komplikacije uključene u rad sa zvukom se odražavaju velikim nizom opreme za praćenje u laboratoriji za buku i vibracije. Jedna od naprava koje najupečatljivije izgledaju je 3D akustična kamera, koja podseća na veliku disko kuglu i opremljena je sa mnogo malih mikrofona. Kamera se koristi kao lokator izvora zvuka i skenira unutrašnjost kabine za izvore zvuka. Buka se izračunava preko algoritama da bi se kreirala slika zvučnog nivoa. Viši nivoi buke iz određenih oblasti se na slici predstavljaju zonama svetle boje. Na taj način, tim može da izdvoji posebne zvučne tačke i radi na tome da ih uskladi sa željenom ukupnom zvučnom slikom kamiona.

Ponekad se nakon smanjenja buke u jednom delu vozila može iznenada javiti drugi, prethodno nečujan zvuk.

Razmišljanje o tome kako vozači dobijaju informacije od zvukova kamiona je još jedan bitan faktor u radu tima.

„Odziv kamiona kada ste u kabini se uglavnom čuje, pre nego vidi,“ kaže Terezija Mans. „Buka prenosi informacije na koje vozač reaguje. Takođe, ljudi često ne primećuju zaista neprijatnu buku dok ne nestane.“

Merenje ukupnog nivoa buke kamiona uključuje ispunjavanje niza ciljeva. „Ponekad smanjenje doprinosa buke jedne oblasti vozila može da znači da je iznenada primetan drugi, prethodno nečujan zvuk,“ nastavlja Geir Andresen. „Mi se bavimo čitavim kamionom. Povratna informacija buke može ponekad da se prenese u unutrašnjost kabine iz drugih oblasti, na primer. Rad na zvučnoj izolaciji i strukturnom razvoju je stoga veoma važan.“

 

Bezbednosni aspekt buke u kabini je naglašen radom koji se sprovodi na optimizaciji sadržaja frekvencije buke.

„Vozači se umore od buke niske frekvencije,“ kaže Terezija Mans. „Suština je u neprimećivanju neprijatne buke i doživljaju dobrog kvaliteta zvuka. Mi radimo na tome da obezbedimo okruženje u kojem vozač može da provede mnogo vremena, a da ne bude ugrožen monotonom bukom, makar i niskog nivoa.“

Izdvajanje posebnog zvuka kamiona može da bude mukotrpan rad za inženjere za testiranje u laboratoriji. „Zaštićeni kamion“ uključuje dugotrajan proces u kom se vozilo potpuno oblaže kako bi se izložio jedan poseban izvor buke radi detaljnog ispitivanja. Metodi sa malo kraćim trajanje se takođe koriste, kako u probnoj ćeliji, tako i na probnoj stazi. 

Suština je u neprimećivanju neprijatne buke i doživljaju dobrog kvaliteta zvuka.

„Najzauzetiji smo kada verifikacija treba da se sprovede napolju, a vreme je dobro,“ kaže Torbjern Ogren. „Ima mnogo pripremnog rada za koji se treba pobrinuti. Period pred predstavljanje novog zakona je takođe veoma aktivan, kao i izvesni periodi u okviru posebnog projekta.“

Dok napuštamo tim, oni se spremaju da se ponovo zaokupe podešavanjem 3D akustične kamere za još testiranja. Torbjern Ogren zaključuje izjavom da je suština njihovog posla u pronalaženju prave ravnoteže, i bukvalno i metaforično.

„Mi pokušavamo da napravimo izmene koje pozitivno doprinose doživljaju u vožnji. Suština je u poboljšavanju u koracima. Na kraju dana, želimo da kamion zvuči kao Volvo.“

 

Najvažnije zvučne tačke koje prave razliku

MOTOR:
Motor je žila kucavica kamiona čiji su zvuci najvažniji za prenošenje informacija vozaču.

MENJAČ:
Prilikom aktiviranja, menjač kamiona ispušta zvuke koji su bitni za sinhronizaciju sa ostatkom vozila.

USISNI KANAL ZA VAZDUH:
Usisni kanal, koji predstavlja direktnu zvučnu vezu između cilindara motora i okruženja, prenosi informacije vozaču o radnom stanju motora.

KONTROLA KLIMATIZACIJE:
Sistem za klimatizaciju u kamionu ne bi trebalo samo da radi dobro. Takođe ne bi trebalo da proizvodi zvuke koji uznemiravaju vozača.

PNEUMATICI:
Sila u kontaktu puta i pneumatika stvara buku. Iskusni vozač kamiona koristi promene u buci pneumatika kao upozorenje na klizav put.

ZADNJA OSOVINA:
Veliki obrtni moment se prenosi od menjača do pneumatika preko zadnje osovine. Prenosnik unutar zadnje osovine treba da bude optimizovan kako ne bi stvarao nepotrebnu buku.

Prednosti: Dobro zvučno okruženje je presudno za

OPUŠTANJE OD STRESA
Tokom dugolinijskih putovanja, za vozače je najvažnije da se osećaju udobno i opušteno u kabini kako bi mogli da se fokusiraju na put ispred sebe.

PAMETNA INTERAKCIJA
Vozač osluškuje različite zvuke kamiona koji nude informacije o stanju vozila. Zatim koriste te informacije da optimizuju performanse. Interakcija sa drugima putem multimedijalnih uređaja je takođe bitna i zahteva dobar ukupni kvalitet zvuka.

OSEĆAJ KVALITETA

Optimizovan unutrašnji i spoljašnji zvuk daje značajan doprinos Volvo kvalitetu. Dobar primer je zvuk pri zatvaranju vrata, koji odmah postavlja ton kao merilo kvaliteta.