Kamioni

Ljudski faktor ostaje problem

Sara Kilenferna je jedna od ključnih osoba za bezbednosne programe firme Volvo Trucks pod nazivom „Stani, pogledaj i mahni“ i „Da vidite i da vas vide“. Ona objašnjava zašto će obrazovanje nezaštićenih učesnika u saobraćaju i dalje biti važno, bez obzira na tehnološki napredak.
Sara Kilenferna
Sara Kilenferna, menadžer odeljenja za komunikaciju u firmi Volvo Trucks, provela je dosta vremena u školskim učionicama, gde je razgovarala sa decom o bezbednosti u saobraćaju.

Zašto i kako je firma Volvo Trucks kreirala ove bezbednosne programe?
„Pošto je broj saobraćajnih udesa u kojima učestvuju nezaštićeni učesnici u saobraćaju sve veći u nekim delovima sveta, smatrali smo da je naša obaveza da ukažemo na tu pojavu na globalnom nivou. Inspirisani inicijativom firme Volvo Trucks Denmark, neke kolege i ja smo proveli dosta vremena u školskim učionicama u Geteborgu, gde smo naučili ono što je deci bilo zanimljivo. Na osnovu ovog iskustva, odlučili smo da prenesemo svoju poruku o bezbednosti putem interaktivnog kompleta alata koji smo 2014. godine predstavili na globalnom nivou pod nazivom ’Stani, pogledaj i mahni’. Program ’Da vidite i da vas vide’, koji je predstavljen 2015. godine, ima isti interaktivni pristup, ali je namenjen biciklistima i omladini.“

Zašto su ovi programi važni?
 „Zato što je ljudski faktor odgovoran za 90% svih saobraćajnih udesa. Današnji putevi su iz dana u dan sve zakrčeniji i složeniji jer se sve veći broj teških vozila kreće istim putevima kojima se kreću automobili, električni bicikli, motocikli, bicikli i pešaci. Istovremeno se menja ponašanje ljudi u saobraćaju – zbog mobilnih telefona i drugih tehnologija manje obraćamo pažnju na potencijalne opasnosti. Osim toga, previše se oslanjamo na bezbednosne funkcije svojih vozila, zaboravljajući na to da se naši saobraćajni sistemi zasnivaju na međusobnom poverenju svih učesnika. I nikada ne možemo da budemo sasvim sigurni da će se drugi ponašati onako kako očekujemo.“

Još uvek mnogo toga treba da uradimo da bi saobraćaj bio potpuno automatizovan i da bi savršeno tumačio ljudsko ponašanje.

Koje su vaše buduće bezbednosne strategije?
„Ljudski faktor će biti problem i u narednim godinama, pa ćemo bezbednosti u saobraćaju morati da pristupamo iz više uglova. Mi ćemo razvijati novu bezbednosnu tehnologiju, istraživati uzroke udesa, kreirati bezbednije saobraćajne sisteme u saradnji sa nacionalnim vladama i obaveštavati i obrazovati javnost o načinima za bezbednu interakciju sa kamionima. Vrlo smo srećni i ponosni što su mnogi naši kupci širom sveta odlučili da učestvuju u našim programima za bezbednost u saobraćaju i što su nam pomogli da obrazujemo decu i omladinu. Ovaj važan komadić globalne slagalice za bezbednost u saobraćaju ne sme nikada da nestane, jer se stalno rađaju nove generacije koje treba informisati.

Šta je za vas najveći izazov?
„Još uvek mnogo toga treba da uradimo da bi saobraćaj bio potpuno automatizovan i da bi savršeno tumačio ljudsko ponašanje. Javnost mora da shvati da još uvek ne može potpuno da se osloni na to da će je tehnologija zaštititi. Automatizovane funkcije će se potpuno razvijati, a firma Volvo Trucks će primenjivati nova tehnološka rešenja samo kada bude sigurna da ona vozaču pružaju bezbednu i sigurnu podršku. Trenutno je pred nama još uvek puno izazova kada je reč o automatizaciji u gradovima. To je zbog gustine i složenosti saobraćajnih sistema i broja nezaštićenih učesnika u saobraćaju. Nikada ne zaboravljamo činjenicu da su, uprkos promenama u saobraćajnom okruženju, ljudi i dalje ranjivi i nezaštićeni.“

Bezbednosni programi firme Volvo Trucks

Naši bezbednosni programi se zasnivaju na opsežnom ispitivanju udesa koje sprovodi tim za ispitivanje udesa firme Volvo Trucks (ART). Oba programa sadrže interaktivni komplet obuke sa uputstvima koji može da se preuzme sa početne stranice veb-sajta firme Volvo Trucks i da se besplatno koristi.

„Stani, pogledaj i mahni“
Program za bezbednost u saobraćaju koji uči decu kako da se ponašaju u saobraćaju, naročito oko velikih kamiona.

„Da vidite i da vas vide“
Kampanja za informisanje o bezbednosti u saobraćaju koja pokazuje kako može da se poveća bezbednost prilikom interakcije biciklista i vozača kamiona.

Želite da nam pomognete da spasimo nečiji život?
Potražite detaljnije informacije od lokalnog Volvo zastupnika.