Kamioni

Prave boje

U farbari firme Volvo Trucks, potpuno automatizovani roboti su kombinovani sa timom tehničara za boje da bi se osiguralo da svaka kabina izađe sa glatkim, visoko kvalitetnim finišem i savršenom bojom.
Kabina ofarbana prskanjem
U farbari firme Volvo Trucks u Umei, dnevno se ofarba do 350 kabina, svaka u skladu sa visoko specificiranom nijansom boje.

U postrojenju za izradu kabina firme Volvo Trucks u Umei, na severu Švedske, farbara i laboratorija su odgovorni za farbanje svih kabina za teške radne uslove pre nego što ih pošalju na glavne linije za sklapanje. Osiguravajući visok kvalitet, savršen finiš je dugotrajan i precizan proces koji podrazumeva preko devet kilograma farbe i za koji je potreban ceo jedan dan da bi se obavio. „Ljudi očekuju boju koju su naručili, a ako dobiju nešto drugo, čak i ako je mala razlika, biće veoma nezadovoljni,“ kaže Andreas Bask, menadžer laboratorije za farbe, sklapanje kabine i vozila u Umei.

Ceo proces počinje sa klijentom, koji može da bira između više od 800 različitih boja koje firma Volvo Trucks trenutno ima u svojoj banci boja. Uprkos ogromnoj raznolikosti u ponudi, najpopularniji izbor je bela – konkretnije zimsko bela, u koju je ofarbano skoro polovina svih kabina u Umei. Veliki deo preostale polovine predstavljaju razne druge nijanse bele.

SA izuzetkom Zimske bele, sve farbe se mešaju lokalno, gde se meša oko 4.000 litara farbe svake nedelje. Ako klijent ima poseban zahtev i nije ga moguće pronaći u banci boja, onda tehničari u laboratoriji za farbe obično mogu posebno da je razviju. „Na primer, dobili smo uzorak komada tkanine, maske mobilnog telefona ili laka za nokte,“ dodaje Andreas Bask. „U većini slučajeva, možemo klijentima ponuditi boje koje su veoma bliske onima koje žele, a možemo i razviti potpuno novu boju. Samo u veoma retkim slučajevima smo primorani da odbijemo. Tada boja nema neophodne karakteristike.“

Od 2000. godine, roboti se koriste za samo farbanje, a danas je ceo proces potpuno automatizovan. Ispod glavnog prostora za farbanje nalazi se skladište koje je napunjeno nebrojenim kofama sa različitim bojama farbe. Svaka može da se identifikuje barkodom i sve su povezane cevima sa robotima iznad. Ovde ima dovoljno farbe za dva do tri dana proizvodnje.

 

Ljudi očekuju boju koju su naručili, a ako dobiju nešto drugo, čak i ako je mala razlika, biće veoma nezadovoljni.

Napredni potpuno automatizovani sistem pumpa farbu iz izabranog spektra poput slamčice i osigurava da se koristi samo tačna potrebna količina farbe, tako smanjujući otpad. Nakon toga sledi rastvarač koji čisti cevi tako da se različite boje farbe ne mešaju.

Poslednjih godina, farbara je mnogo radila na svom uticaju na životnu sredinu, prvenstveno kroz smanjivanje količine korišćenog rastvarača. Tri od pet proizvodnih linija koriste farbu na bazi vode, dok je napredni sistem čišćenja projektovan da smanji upotrebu sredstava za čišćenje.

Ukupno, uključujući sve slojeve i premaze, na svakoj kabini će biti upotrebljeno oko devet kilograma farbe. Prva dva sloja štite od korozije, nakon kojih sledi prajmer kako bi se osigurali bolja adhezija i trajnost sistema farbe, a i da bi se obezbedila odgovarajuća osnovna boja. Sledeći sloj je ili osnovni sloj nakon čega sledi providan sloj ili pigmentirani gornji sloj nanet direktno na prajmer. Ovi kasniji slojevi daju konačnu boju i mehanička svojstva prema specifikacijama klijenta. 

Uz kabinu, farba se i mala metalna ploča, koja predstavlja vitalni deo kontrole kvaliteta. Po završetku, ploča se nosi u laboratoriju za farbe, gde se umeće u spektrofotometar i poredi sa glavnom bojom u glavnoj bazi podataka. Pošto su mnoge boje i nijanse slične, ljudskom oku veoma lako može da promakne mala varijacija. Ako spektrofotometar detektuje neslaganje, kabina se vraća na liniju kako bi se ponovo ofarbala.

Konačna provera je vizuelna inspekcija ljudskim okom pod jakim fluorescentnim osvetljenjem, kako bi se osiguralo da nema propuštenih mesta ili nepravilnosti. Operateri kontrole kvaliteta prelaze i rukama preko površine da bi se uverili da nema ispupčenja, ogrebotina ili neravnih površina. 

Samo kada kabina prođe sve te testove, spremna je za odlazak na glavnu liniju za sklapanje.

800 boja firma Volvo Trucks trenutno nudi.
250–350 kabina se dnevno ofarba u Umei.
64.000 kabina je ofarbano 2016.
9 kilograma farbe se iskoristi za svaku kabinu.